Item


La risoteràpia en el maneig del dolor i el malestar psicològic del pacient pediàtric: revisió bibliogràfica

El pacient pediàtric habitualment viu l’hospitalització com un succés traumàtic, on el dolor i el malestar psicològic són presents en qualsevol àmbit i procediment mèdic. Teràpies complementàries com la risoteràpia, portades a terme pels pallassos d’hospital, han demostrat durant els últims anys esser efectives per millorar l’estat, tant físic com psicològic, del nen hospitalitzat. Objectius: Conèixer si la risoteràpia portada a terme pels pallassos d’hospital és efectiva per reduir el dolor i el malestar psicològic del pacient pediàtric. Metodologia: S’ha portat a terme una revisió bibliogràfica dels últims 10 anys, en les bases de dades de Pubmed Medline, Cuiden Plus, Google acadèmic i Cochrane Plus. Resultats: S’han adquirit 102 publicacions científiques i, després de portar a terme els criteris d’inclusió i exclusió, s’han acceptat 16 articles. D’aquests, 10 han estat els seleccionats per elaborar la present revisió. Conclusions: La risoteràpia portada a terme pels pallassos d’hospital pot ser efectiva per reduir el malestar psicològic en qualsevol àmbit d’actuació, però no existeix suficient evidència científica que demostri que ajudi a reduir la percepció del dolor en el pacient pediàtric

The pediatric patient usually lives the hospitalization as a traumatic experience, where pain and distress are common in all hospital areas or medical procedurals. In the last years, complementary therapies such a laughter therapy, performed by medical clowns, have proven the effectivity to improve the physical and psychological well-being of hospitalized child. Objectives: To know if the laughter therapy performed by hospital clowns is effective in reducing pain and distress in the pediatric patient. Methods: It has been made a literature review about the last 10 years on the databases of Medline Pubmed, Cuiden Plus, Google Scholar and Cochrane Plus. Results: 102 scientific publications were found and, after applying the inclusion and exclusion criteria, 16 articles have been accepted. Of these, 10 articles have been selected for this present review. Conclusions: Laughter therapy performed by hospital clowns can be effective in reducing distress in any hospital scope, but there is not sufficient scientific evidence to prove that this intervention can reduce the perception of pain in pediatric patients

Manager: Baltasar Bagué, Alícia
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Romero Remacha, Lidia
Abstract: El pacient pediàtric habitualment viu l’hospitalització com un succés traumàtic, on el dolor i el malestar psicològic són presents en qualsevol àmbit i procediment mèdic. Teràpies complementàries com la risoteràpia, portades a terme pels pallassos d’hospital, han demostrat durant els últims anys esser efectives per millorar l’estat, tant físic com psicològic, del nen hospitalitzat. Objectius: Conèixer si la risoteràpia portada a terme pels pallassos d’hospital és efectiva per reduir el dolor i el malestar psicològic del pacient pediàtric. Metodologia: S’ha portat a terme una revisió bibliogràfica dels últims 10 anys, en les bases de dades de Pubmed Medline, Cuiden Plus, Google acadèmic i Cochrane Plus. Resultats: S’han adquirit 102 publicacions científiques i, després de portar a terme els criteris d’inclusió i exclusió, s’han acceptat 16 articles. D’aquests, 10 han estat els seleccionats per elaborar la present revisió. Conclusions: La risoteràpia portada a terme pels pallassos d’hospital pot ser efectiva per reduir el malestar psicològic en qualsevol àmbit d’actuació, però no existeix suficient evidència científica que demostri que ajudi a reduir la percepció del dolor en el pacient pediàtric
The pediatric patient usually lives the hospitalization as a traumatic experience, where pain and distress are common in all hospital areas or medical procedurals. In the last years, complementary therapies such a laughter therapy, performed by medical clowns, have proven the effectivity to improve the physical and psychological well-being of hospitalized child. Objectives: To know if the laughter therapy performed by hospital clowns is effective in reducing pain and distress in the pediatric patient. Methods: It has been made a literature review about the last 10 years on the databases of Medline Pubmed, Cuiden Plus, Google Scholar and Cochrane Plus. Results: 102 scientific publications were found and, after applying the inclusion and exclusion criteria, 16 articles have been accepted. Of these, 10 articles have been selected for this present review. Conclusions: Laughter therapy performed by hospital clowns can be effective in reducing distress in any hospital scope, but there is not sufficient scientific evidence to prove that this intervention can reduce the perception of pain in pediatric patients
Document access: http://hdl.handle.net/2072/298588
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Riure -- Ús terapèutic
Laughter therapy
Dolor en els infants
Pain in children
Infants -- Assistència hospitalària
Children -- Hospital care
Pediatria -- Aspectes psicològics
Pediatrics -- Psychological aspects
Title: La risoteràpia en el maneig del dolor i el malestar psicològic del pacient pediàtric: revisió bibliogràfica
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors