Item


L’ingrés a la unitat d’aguts de salut mental de les persones amb depressió major: vivències, experiència personal i visió de la família: projecte de recerca

Introducció: La depressió major és un trastorn mental molt freqüent i s’ha convertit en un problema i un repte important dins el sistema sanitari degut a l’alta prevalença, el seu impacte en la salut i en la productivitat, per la despesa que suposa i pel paper que juga en el risc de suïcidi. Degut a l’elevat nombre d’estades hospitalàries, es tracta d’un problema real i habitual en el dia a dia dels serveis d’aguts de salut mental. Davant un ingrés un pacient sofreix un canvi, una ruptura amb el seu entorn que pot provocar por, inseguretat i ansietat davant una situació nova. Per les persones amb aquesta situació, l’ingrés sol ser una experiència negativa. Pels familiars, pot suposar una crisi. Es volen sentir involucrats en l’atenció del seu familiar, i sovint no senten el suport necessari per part dels professionals de la salut, provocant un conflicte emocional complex. És molt important que els professionals de salut mental coneguin les necessitats emocionals, d’informació i el què representa un ingrés de les persones amb trastorn depressiu i de les seves famílies, així com també conèixer la seva visió de la malaltia, la seva visió respecte a la relació amb els professionals i respecte al fet d’ingressar, perquè d’aquesta manera es podran donar unes cures i una atenció adequada a la seves preferències i per tant, s’aconseguirà una atenció de més qualitat. Objectius: analitzar l’experiència d’ingressar en una unitat d’aguts de salut mental des del punt de vista de pacients amb diagnòstic de depressió major i de les seves famílies. Material i mètodes: es realitzarà un estudi qualitatiu de tipus fenomenològic. Es portarà a terme a persones adultes amb diagnòstic de depressió major que han estat ingressades a la unitat d’aguts de salut mental de l’Hospital Santa Caterina ubicat al Parc Hospitalari Martí Julià de Salt (Girona) i a les seves famílies. La mostra es seleccionarà per mitjà d’un mostreig intencional. Es realitzaran entrevistes semiestructurades en profunditat i les dades s’analitzaran a través del programa informàtic N-Vivo on es codificaran i s’organitzaran en categories i subcategories

Introduction: Major depressive disorder is a very common mental health disorder that has become a problem and a challenge in the healthcare system due to the high prevalence, its impact on health and productivity, the cost that represents and the role it plays in the risk of suicide. Due to the high number of hospital admissions, it is a real and common problem in acute mental health services. Every hospital admission represents a change for the patient. The break with his environment can cause fear, insecurity and anxiety. For patients in this situation, an admission is often a negative experience. An admission can also cause a crisis to the family. They want to feel involved in the care of his relative, and often they do not feel the support they need from health professionals, causing a complex emotional conflict. It is very important that mental health professionals are aware of the emotional and information related needs and know what an admission represents for people with a depressive disorder. Also, they have to know and understand their vision of the disease, know their view of the relationship with professionals and their view of the admission. Taking all this into account, professionals are going to be able to give an appropriate care and attention according to their preferences and they are going to achieve a high quality care. Objectives: To analyze the experience in an Acute Mental Health admission from the point of view of patients with major depressive disorder and their families. Methods: phenomenological qualitative study. Will take place in adults diagnosed with major depressive disorder who have been admitted to the acute mental health service at the Hospital Santa Caterina located in Martí Julià Hospital Park in Salt (Girona) and their families. The participants will be selected by an intentional sampling. There will be semi-structured in depth interviews and results will be analyzed by N-Vivo software that encodes and organizes the information into categories and subcategories

Manager: Ballester Ferrando, David
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Burgos Florit, Magdalena
Abstract: Introducció: La depressió major és un trastorn mental molt freqüent i s’ha convertit en un problema i un repte important dins el sistema sanitari degut a l’alta prevalença, el seu impacte en la salut i en la productivitat, per la despesa que suposa i pel paper que juga en el risc de suïcidi. Degut a l’elevat nombre d’estades hospitalàries, es tracta d’un problema real i habitual en el dia a dia dels serveis d’aguts de salut mental. Davant un ingrés un pacient sofreix un canvi, una ruptura amb el seu entorn que pot provocar por, inseguretat i ansietat davant una situació nova. Per les persones amb aquesta situació, l’ingrés sol ser una experiència negativa. Pels familiars, pot suposar una crisi. Es volen sentir involucrats en l’atenció del seu familiar, i sovint no senten el suport necessari per part dels professionals de la salut, provocant un conflicte emocional complex. És molt important que els professionals de salut mental coneguin les necessitats emocionals, d’informació i el què representa un ingrés de les persones amb trastorn depressiu i de les seves famílies, així com també conèixer la seva visió de la malaltia, la seva visió respecte a la relació amb els professionals i respecte al fet d’ingressar, perquè d’aquesta manera es podran donar unes cures i una atenció adequada a la seves preferències i per tant, s’aconseguirà una atenció de més qualitat. Objectius: analitzar l’experiència d’ingressar en una unitat d’aguts de salut mental des del punt de vista de pacients amb diagnòstic de depressió major i de les seves famílies. Material i mètodes: es realitzarà un estudi qualitatiu de tipus fenomenològic. Es portarà a terme a persones adultes amb diagnòstic de depressió major que han estat ingressades a la unitat d’aguts de salut mental de l’Hospital Santa Caterina ubicat al Parc Hospitalari Martí Julià de Salt (Girona) i a les seves famílies. La mostra es seleccionarà per mitjà d’un mostreig intencional. Es realitzaran entrevistes semiestructurades en profunditat i les dades s’analitzaran a través del programa informàtic N-Vivo on es codificaran i s’organitzaran en categories i subcategories
Introduction: Major depressive disorder is a very common mental health disorder that has become a problem and a challenge in the healthcare system due to the high prevalence, its impact on health and productivity, the cost that represents and the role it plays in the risk of suicide. Due to the high number of hospital admissions, it is a real and common problem in acute mental health services. Every hospital admission represents a change for the patient. The break with his environment can cause fear, insecurity and anxiety. For patients in this situation, an admission is often a negative experience. An admission can also cause a crisis to the family. They want to feel involved in the care of his relative, and often they do not feel the support they need from health professionals, causing a complex emotional conflict. It is very important that mental health professionals are aware of the emotional and information related needs and know what an admission represents for people with a depressive disorder. Also, they have to know and understand their vision of the disease, know their view of the relationship with professionals and their view of the admission. Taking all this into account, professionals are going to be able to give an appropriate care and attention according to their preferences and they are going to achieve a high quality care. Objectives: To analyze the experience in an Acute Mental Health admission from the point of view of patients with major depressive disorder and their families. Methods: phenomenological qualitative study. Will take place in adults diagnosed with major depressive disorder who have been admitted to the acute mental health service at the Hospital Santa Caterina located in Martí Julià Hospital Park in Salt (Girona) and their families. The participants will be selected by an intentional sampling. There will be semi-structured in depth interviews and results will be analyzed by N-Vivo software that encodes and organizes the information into categories and subcategories
Document access: http://hdl.handle.net/2072/298594
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Depressió psíquica
Depression, Mental
Hospitals psiquiàtrics
Psychiatric hospitals
Infermeria psiquiàtrica
Psychiatric nursing
Malalts mentals -- Relacions familiars
Mentally ill -- Family relationships
Title: L’ingrés a la unitat d’aguts de salut mental de les persones amb depressió major: vivències, experiència personal i visió de la família: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors