Item


Avaluació d’un protocol d’estils de vida saludables per prevenir complicacions al pacient diabètic institucionalitzat: projecte de recerca

Introducció: La població considerada com a adult gran (més de 65 anys) representa aproximadament una cinquena part de la població, tant a Catalunya com a Espanya. La prevalença de malalties cròniques avança amb l’edat i, d’entre aquestes malalties, la Diabetis Mellitus està present en aproximadament un 20% dels casos en l’adult gran. Aquest tipus de persona presenta un perfil de fragilitat, comorbiditat i polimedicació, que en molts casos acaba comportant que acabin institucionalitzats i és en aquests centres on la infermera és qui controla i intenta prevenir les complicacions cròniques relacionades a diari. Objectiu principal: Avaluar l’eficàcia d’un protocol d’infermeria per prevenir complicacions en relació a la Diabetis Mellitus tipus 2. Metodologia: Estudi quasi-experimental. La població seran tots els pacients diagnosticats de Diabetis Mellitus tipus 2 ingressats al centre Palamós Gent Gran que no presentin incapacitats físiques o psicològiques per participar. S’aplicarà un protocol basat en evidència científica d’actuacions d’infermeria en relació a l’alimentació, l’exercici físic, el consum d’alcohol i/o tabac i l’exploració física per evitar l’aparició o progressió de complicacions cròniques relacionades amb la malaltia que es valorarà la seva eficàcia cada 3 mesos fins a completar l’any d’implantació mitjançant un qüestionari d’elaboració pròpia en combinació amb escales validades. L’anàlisi de les dades es realitzarà mitjançant el paquet estadístic SPSS

Introduction: Population considered as an older people (more than 65 years old) represents approximately one-fifth of the population, in Catalonia and in Spain. The prevalence of chronic disease progresses with age and, among these diseases, diabetes is present in approximately 20% of cases in the adult large. This kind of person has a profile of frailty, comorbidity and polypharmacy, which often behaving its institutionalized in centers where the nurse is who controls and prevents complications related chronic every day. Objectives: Evaluate the effectiveness of a nursing protocol to prevent complications related to type 2 Diabetes Mellitus. Methods: Quasi-experimental study. Population will be all patients diagnosed with Type 2 Diabetis Mellitus entered on Palamós Gent Gran center who do not present physical or psychological disabilities to participate. It will be implemented a protocol based on scientific evidence of nursing actions in relation to food, physical exercise, alcohol and/or tobacco consumption and physical examination to prevent the initiate and the progression of chronic complications associated with Diabetes Mellitus. It will assess its effectiveness every three months to complete the year of implementation through a specifically designed questionnaire in combination with validated scales. The data analysis will be carried out using SPSS

Manager: Malagón Aguilera, M. Carmen
Romero Collado, Ángel
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Romero Quejigo, Patrícia
Abstract: Introducció: La població considerada com a adult gran (més de 65 anys) representa aproximadament una cinquena part de la població, tant a Catalunya com a Espanya. La prevalença de malalties cròniques avança amb l’edat i, d’entre aquestes malalties, la Diabetis Mellitus està present en aproximadament un 20% dels casos en l’adult gran. Aquest tipus de persona presenta un perfil de fragilitat, comorbiditat i polimedicació, que en molts casos acaba comportant que acabin institucionalitzats i és en aquests centres on la infermera és qui controla i intenta prevenir les complicacions cròniques relacionades a diari. Objectiu principal: Avaluar l’eficàcia d’un protocol d’infermeria per prevenir complicacions en relació a la Diabetis Mellitus tipus 2. Metodologia: Estudi quasi-experimental. La població seran tots els pacients diagnosticats de Diabetis Mellitus tipus 2 ingressats al centre Palamós Gent Gran que no presentin incapacitats físiques o psicològiques per participar. S’aplicarà un protocol basat en evidència científica d’actuacions d’infermeria en relació a l’alimentació, l’exercici físic, el consum d’alcohol i/o tabac i l’exploració física per evitar l’aparició o progressió de complicacions cròniques relacionades amb la malaltia que es valorarà la seva eficàcia cada 3 mesos fins a completar l’any d’implantació mitjançant un qüestionari d’elaboració pròpia en combinació amb escales validades. L’anàlisi de les dades es realitzarà mitjançant el paquet estadístic SPSS
Introduction: Population considered as an older people (more than 65 years old) represents approximately one-fifth of the population, in Catalonia and in Spain. The prevalence of chronic disease progresses with age and, among these diseases, diabetes is present in approximately 20% of cases in the adult large. This kind of person has a profile of frailty, comorbidity and polypharmacy, which often behaving its institutionalized in centers where the nurse is who controls and prevents complications related chronic every day. Objectives: Evaluate the effectiveness of a nursing protocol to prevent complications related to type 2 Diabetes Mellitus. Methods: Quasi-experimental study. Population will be all patients diagnosed with Type 2 Diabetis Mellitus entered on Palamós Gent Gran center who do not present physical or psychological disabilities to participate. It will be implemented a protocol based on scientific evidence of nursing actions in relation to food, physical exercise, alcohol and/or tobacco consumption and physical examination to prevent the initiate and the progression of chronic complications associated with Diabetes Mellitus. It will assess its effectiveness every three months to complete the year of implementation through a specifically designed questionnaire in combination with validated scales. The data analysis will be carried out using SPSS
Document access: http://hdl.handle.net/2072/298596
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Diabetis -- Complicacions
Diabetes -- Complications
Diabètics
Diabetics
Protocols d’infermeria
Nursing care plans
Title: Avaluació d’un protocol d’estils de vida saludables per prevenir complicacions al pacient diabètic institucionalitzat: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors