Item


Intervencions d’infermeria en les classes de preparació al part per a la prevenció de l’ansietat i la depressió post part: projecte de recerca

Durant l’embaràs i el puerperi ocorren canvis bioquímics, psicològics i socials que fan més vulnerable a la dona per a l’aparició de trastorns de l’estat d’ànim. Dins dels vinculats al puerperi es distingeixen la tristesa i depressió post part (DPP) i la psicosis post part. Durant el control prenatal, així com en els primers dies després del part, es poden identificar i tractar algunes alteracions psicològiques o signes d’alerta com baixa autoestima, ansietat, alts nivells d’estrès o trastorns del son, que predisposen a la dona a desenvolupar un trastorn de l’estat d’ànim com és la DPP, que sol aparèixer entre les 4 i 30 setmanes després del part i per tant, poder planificar precoçment estratègies preventives que enforteixin les capacitats maternes i les seves fonts de suport. El diagnòstic de la DPP presenta certes dificultats, per una part el desconeixement del personal sanitari com per l’escassa freqüència amb la que les dones consulten, ja que és un tema del que la mare defuig parlar-ne perquè ho viu com un fracàs personal. El present estudi té com a objectiu principal conèixer l’eficàcia de la formació psicoeducativa a gestants que acudeixin a l’ABS de Sils per a la prevenció de l’ansietat i la depressió post part. Es tracta d’un assaig clínic, que es durà a terme des del Novembre del 2016 al Juliol del 2018, a l’ABS de Sils, Vidreres, Maçanet, mitjançant la metodologia quantitativa. Els resultats obtinguts a partir d’aquest estudi ens ajudaran a millorar la prevenció de la DPP així com establir possibilitats de canvi a nivell sanitari, en l’atenció a les dones durant el post part

During pregnancy and the puerperium period there are biochemical, psychological and social changes that make women more vulnerable for the onset of mood disorders. Among those related to the puerperium period there is postpartum sadness, depression and psychosis. During the prenatal control, as well as on the first days after the childbirth, we can identify and treat some psychological changes and warning signs, such as low self-esteem, anxiety, high stress levels or sleeping disorder. These predispose women to develop a mood disorder like postpartum depression. This usually occurs between the 4th and 30th weeks after the birth. For this reason it is important to know the symptoms and when the postpartum depression appears, in order to plan early preventive strategies to strengthen maternal abilities and sources of support. The diagnosis of postpartum depression presents certain difficulties, on the one hand the lack of knowledge by medical stuff, and on the other hand the scarce frequency of consultation by mothers, since it is considered a personal failure. The present study has as a main objective to get to know the efficiency of psychoeducational training to expectant mothers who attend the Basic Health Area of Sils (ABS Sils), for the prevention of anxiety and postpartum depression. This is a clinical study which will take place from November 2016 to July 2018, in Basic Health Area in Sils, Vidreres and Maçanet, through the quantitative methodology. The obtained result from this study will help improve the prevention of postpartum depression and establish possible changes in the health sector, in postpartum women care

Manager: Ferrer Avellí, Míriam
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Bertran Mundet, Sònia
Abstract: Durant l’embaràs i el puerperi ocorren canvis bioquímics, psicològics i socials que fan més vulnerable a la dona per a l’aparició de trastorns de l’estat d’ànim. Dins dels vinculats al puerperi es distingeixen la tristesa i depressió post part (DPP) i la psicosis post part. Durant el control prenatal, així com en els primers dies després del part, es poden identificar i tractar algunes alteracions psicològiques o signes d’alerta com baixa autoestima, ansietat, alts nivells d’estrès o trastorns del son, que predisposen a la dona a desenvolupar un trastorn de l’estat d’ànim com és la DPP, que sol aparèixer entre les 4 i 30 setmanes després del part i per tant, poder planificar precoçment estratègies preventives que enforteixin les capacitats maternes i les seves fonts de suport. El diagnòstic de la DPP presenta certes dificultats, per una part el desconeixement del personal sanitari com per l’escassa freqüència amb la que les dones consulten, ja que és un tema del que la mare defuig parlar-ne perquè ho viu com un fracàs personal. El present estudi té com a objectiu principal conèixer l’eficàcia de la formació psicoeducativa a gestants que acudeixin a l’ABS de Sils per a la prevenció de l’ansietat i la depressió post part. Es tracta d’un assaig clínic, que es durà a terme des del Novembre del 2016 al Juliol del 2018, a l’ABS de Sils, Vidreres, Maçanet, mitjançant la metodologia quantitativa. Els resultats obtinguts a partir d’aquest estudi ens ajudaran a millorar la prevenció de la DPP així com establir possibilitats de canvi a nivell sanitari, en l’atenció a les dones durant el post part
During pregnancy and the puerperium period there are biochemical, psychological and social changes that make women more vulnerable for the onset of mood disorders. Among those related to the puerperium period there is postpartum sadness, depression and psychosis. During the prenatal control, as well as on the first days after the childbirth, we can identify and treat some psychological changes and warning signs, such as low self-esteem, anxiety, high stress levels or sleeping disorder. These predispose women to develop a mood disorder like postpartum depression. This usually occurs between the 4th and 30th weeks after the birth. For this reason it is important to know the symptoms and when the postpartum depression appears, in order to plan early preventive strategies to strengthen maternal abilities and sources of support. The diagnosis of postpartum depression presents certain difficulties, on the one hand the lack of knowledge by medical stuff, and on the other hand the scarce frequency of consultation by mothers, since it is considered a personal failure. The present study has as a main objective to get to know the efficiency of psychoeducational training to expectant mothers who attend the Basic Health Area of Sils (ABS Sils), for the prevention of anxiety and postpartum depression. This is a clinical study which will take place from November 2016 to July 2018, in Basic Health Area in Sils, Vidreres and Maçanet, through the quantitative methodology. The obtained result from this study will help improve the prevention of postpartum depression and establish possible changes in the health sector, in postpartum women care
Document access: http://hdl.handle.net/2072/298599
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Part -- Ensenyament
Childbirth -- Study and teaching
Depressió postpart
Postpartum depression
Ansietat
Anxiety
Embarassades
Pregnant women
Title: Intervencions d’infermeria en les classes de preparació al part per a la prevenció de l’ansietat i la depressió post part: projecte de recerca
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors