Item


L’obra teatral completa de Miquel de Palol i Felip (1885-1965). Estudi i edició

La tesi doctoral presentada sota el títol de "L’obra teatral completa de Miquel de Palol i Felip (1885-1965). Estudi i edició" té la voluntat de presentar l’estudi i l’edició de set textos teatrals de Miquel de Palol (1885-1965), un autor gironí que, després d’iniciar una trajectòria ambiciosa i prometedora com a poeta, narrador, dramaturg, periodista i d’haver format part del grup modernista de Girona a començament del segle XX, ha quedat relegat, des d’un punt de vista historiogràfic, al localisme.Partint d’una contextualització històrica de l’estat del teatre català des de final del segle XIX fins als anys trenta del segle XX, s’ha ubicat i posicionat la figura del dramaturg gironí i de la seva obra teatral, que, amb intermitències, abraça un període de més de trenta anys. Es presenta, doncs, des d’una perspectiva històrica, l’estudi literari de cada una d’aquestes peces que configuren el corpus dramàtic palolià, un univers particular que combrega sovint, sobretot la producció de teatre de saló dels anys vint, amb les exigències del públic burgès que omplí les sales de les seves estrenes. Altres obres, de joventut o de maduresa, responen a unes altres ambicions, segurament més personals, sense descurar l’estil singular de l’escriptor i que fa que, gairebé un segle després, es pugui traçar una línia transversal que agrupi, des d’un punt de vista argumental, la totalitat de les peces. A més de l’estudi descrit, s’ha resseguit la recepció que obtinguerenles estrenes de les obres a la premsa i s’ha pogut esbossar, en conseqüència, un retrat més ajustat de la dramatúrgia de l’autor. En la segona part d’aquest treball s’editen les set peces dramàtiques i s’explica quins són els criteris que s’han tingut en compte a l’hora de recollir i fixar els textos tenint en compte que existeixen, en ocasions, diverses versions -publicades o inèdites¬- d’aquestes: Les dugues cartes (inèdita, 1899), Cadenes (inèdita, 1912), Senyoreta Enigma (1919), L’enemic amor (1920), Les petites tragèdies (1921), El clavell roig (inèdita, 1925) i Jueus (1935).En conclusió, doncs, amb aquest treball es posa l’obra dramàtica completa de Miquel de Palol a l’abast del lector actual amb la intenció de donar a conèixer la faceta menys coneguda de l’escriptor i de contribuir que el llegat teatral palolià trobi el lloc que li correspon dins la literatura catalana contemporània

The aim of the doctoral thesis presented under the title of "L’obra teatral completa de Miquel de Palol i Felip (1885-1965). Estudi i edició" is to present a study and a critical edition of seven theatrical texts by Miquel de Palol (1885-1965), an author from Girona who, after starting out on an ambitious and promising career as a poet, storyteller, dramatist, journalist and having formed part of the modernist group of Girona at the start of the 20th century, has been relegated, from an historical point of view, to provincialism.Starting from a historical contextualisation of the state of Catalan theatre from the end of the 19th century to the 1930s, the figure of the Girona playwright and his theatrical work, which, with some interruptions, spans a period of more than thirty years, has been located and positioned within that context. Thus it presents, from an historical perspective, the literary study of each of the pieces that make up the dramatic corpus of Palol, a particular universe that often engages, above all in the salon theatre production of the 1920s, with the concerns of the bourgeois audience which filled the halls for their premieres. Other works, of youth and maturity, respond to other, undoubtedly more personal, ambitions without putting aside the writer’s unique style and which means that, almost a century later, one can draw a transversal line which, from a narrative point of view, unites all the pieces. In addition to the study described above, the reception the premieres of the works received in the press has been reviewed and, as a consequence, a more accurate portrait has been able to be drawn of the dramaturgy of the author.In the second part of this work the seven dramatic pieces are published and the criteria that have been applied when collecting the work and establishing the text are explained, taking into account that there are sometimes multiple versions of these -published or unpublished: Les dugues cartes (unpublished, 1899), Cadenes (unpublished, 1912), Senyoreta Enigma (1919), L’enemic amor (1920), Les petites tragèdies (1921), El clavell roig (unpublished, 1925) and Jueus (1935).In conclusion, then, this work places the complete dramatic works of Miquel de Palol within reach of the modern reader with the aim of raising awareness about the lesser-known facet of the writer and of helping the theatrical legacy of Palol find its rightful place in contemporary Catalan literature

Universitat de Girona

Manager: Casacuberta, Margarida
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Filologia i Comunicació
Author: Vila Serra, Iolanda
Abstract: La tesi doctoral presentada sota el títol de "L’obra teatral completa de Miquel de Palol i Felip (1885-1965). Estudi i edició" té la voluntat de presentar l’estudi i l’edició de set textos teatrals de Miquel de Palol (1885-1965), un autor gironí que, després d’iniciar una trajectòria ambiciosa i prometedora com a poeta, narrador, dramaturg, periodista i d’haver format part del grup modernista de Girona a començament del segle XX, ha quedat relegat, des d’un punt de vista historiogràfic, al localisme.Partint d’una contextualització històrica de l’estat del teatre català des de final del segle XIX fins als anys trenta del segle XX, s’ha ubicat i posicionat la figura del dramaturg gironí i de la seva obra teatral, que, amb intermitències, abraça un període de més de trenta anys. Es presenta, doncs, des d’una perspectiva històrica, l’estudi literari de cada una d’aquestes peces que configuren el corpus dramàtic palolià, un univers particular que combrega sovint, sobretot la producció de teatre de saló dels anys vint, amb les exigències del públic burgès que omplí les sales de les seves estrenes. Altres obres, de joventut o de maduresa, responen a unes altres ambicions, segurament més personals, sense descurar l’estil singular de l’escriptor i que fa que, gairebé un segle després, es pugui traçar una línia transversal que agrupi, des d’un punt de vista argumental, la totalitat de les peces. A més de l’estudi descrit, s’ha resseguit la recepció que obtinguerenles estrenes de les obres a la premsa i s’ha pogut esbossar, en conseqüència, un retrat més ajustat de la dramatúrgia de l’autor. En la segona part d’aquest treball s’editen les set peces dramàtiques i s’explica quins són els criteris que s’han tingut en compte a l’hora de recollir i fixar els textos tenint en compte que existeixen, en ocasions, diverses versions -publicades o inèdites¬- d’aquestes: Les dugues cartes (inèdita, 1899), Cadenes (inèdita, 1912), Senyoreta Enigma (1919), L’enemic amor (1920), Les petites tragèdies (1921), El clavell roig (inèdita, 1925) i Jueus (1935).En conclusió, doncs, amb aquest treball es posa l’obra dramàtica completa de Miquel de Palol a l’abast del lector actual amb la intenció de donar a conèixer la faceta menys coneguda de l’escriptor i de contribuir que el llegat teatral palolià trobi el lloc que li correspon dins la literatura catalana contemporània
The aim of the doctoral thesis presented under the title of "L’obra teatral completa de Miquel de Palol i Felip (1885-1965). Estudi i edició" is to present a study and a critical edition of seven theatrical texts by Miquel de Palol (1885-1965), an author from Girona who, after starting out on an ambitious and promising career as a poet, storyteller, dramatist, journalist and having formed part of the modernist group of Girona at the start of the 20th century, has been relegated, from an historical point of view, to provincialism.Starting from a historical contextualisation of the state of Catalan theatre from the end of the 19th century to the 1930s, the figure of the Girona playwright and his theatrical work, which, with some interruptions, spans a period of more than thirty years, has been located and positioned within that context. Thus it presents, from an historical perspective, the literary study of each of the pieces that make up the dramatic corpus of Palol, a particular universe that often engages, above all in the salon theatre production of the 1920s, with the concerns of the bourgeois audience which filled the halls for their premieres. Other works, of youth and maturity, respond to other, undoubtedly more personal, ambitions without putting aside the writer’s unique style and which means that, almost a century later, one can draw a transversal line which, from a narrative point of view, unites all the pieces. In addition to the study described above, the reception the premieres of the works received in the press has been reviewed and, as a consequence, a more accurate portrait has been able to be drawn of the dramaturgy of the author.In the second part of this work the seven dramatic pieces are published and the criteria that have been applied when collecting the work and establishing the text are explained, taking into account that there are sometimes multiple versions of these -published or unpublished: Les dugues cartes (unpublished, 1899), Cadenes (unpublished, 1912), Senyoreta Enigma (1919), L’enemic amor (1920), Les petites tragèdies (1921), El clavell roig (unpublished, 1925) and Jueus (1935).In conclusion, then, this work places the complete dramatic works of Miquel de Palol within reach of the modern reader with the aim of raising awareness about the lesser-known facet of the writer and of helping the theatrical legacy of Palol find its rightful place in contemporary Catalan literature
Document access: http://hdl.handle.net/2072/298684
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Teatre català
Teatro catalán
Catalan drama
Literatura catalana
Catalan literature
Girona
Palol, Miquel de, 1885-1965
82 - Literatura
Title: L’obra teatral completa de Miquel de Palol i Felip (1885-1965). Estudi i edició
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors