Item


Accessible tourism: an integrated model of the behaviour of tourists with disabilities in a destination

People with disabilities face a series of constraints when visiting a tourism destination. These constraints have a disproportionate effect on their behaviour compared to those without disabilities. The first article of this thesis aims to study these constraints by providing a measurement scale. In the second article, perceived value of accessibility, satisfaction and loyalty behavioural components are investigated in the context of a religious destination. In the third article, the theoretical model sets out the effects of the most important perceived constraints on the behaviour of tourists with disabilities. Results show tourism constraints have a negative effect on the perceived value of accessibility, and on loyalty. The general contribution of this thesis is the creation of a behavioural model for tourists with disabilities in a destination. Any destination or manager focusing on this market segment must consider all these behavioural factors, and prioritize eliminating, or at least minimising, these constraints

La gent amb discapacitats ha d’afrontar una sèrie de barreres quan visiten una destinació turística. Aquestes barreres afecten desproporcionadament el seu comportament comparat amb aquells sense discapacitats. El primer article d’aquesta tesi té l’objectiu d’investigar aquestes barreres a través d’una escala de mesura. En el segon article, s’exploren el valor percebut d’accessibilitat, la satisfacció i la lleialtat en el context d’una destinació religiosa. En el tercer article, s’exploren els efectes de les barreres percebudes més importants sobre el comportament dels turistes amb discapacitats. Els resultats mostren que existeix un efecte negatiu sobre el valor percebut de l’accessibilitat i la lleialtat. La contribució general d’aquesta tesi és la creació d’un model de comportament dels turistes amb discapacitats en una destinació. Qualsevol agent d’una destinació que se centri en aquest segment de mercat ha de tenir en compte aquests factors de comportament, i ha de prioritzar l’eliminació, o almenys reducció, d’aquestes barreres

Universitat de Girona

Manager: Prats Planagumà, Lluís
Coromina Soler, Lluís
Guia, Jaume
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Organització, Gestió empresarial i Disseny de producte
Universitat de Girona. Institut Superior d’Estudis Turístics
Author: Gassiot Melian, Ariadna
Abstract: People with disabilities face a series of constraints when visiting a tourism destination. These constraints have a disproportionate effect on their behaviour compared to those without disabilities. The first article of this thesis aims to study these constraints by providing a measurement scale. In the second article, perceived value of accessibility, satisfaction and loyalty behavioural components are investigated in the context of a religious destination. In the third article, the theoretical model sets out the effects of the most important perceived constraints on the behaviour of tourists with disabilities. Results show tourism constraints have a negative effect on the perceived value of accessibility, and on loyalty. The general contribution of this thesis is the creation of a behavioural model for tourists with disabilities in a destination. Any destination or manager focusing on this market segment must consider all these behavioural factors, and prioritize eliminating, or at least minimising, these constraints
La gent amb discapacitats ha d’afrontar una sèrie de barreres quan visiten una destinació turística. Aquestes barreres afecten desproporcionadament el seu comportament comparat amb aquells sense discapacitats. El primer article d’aquesta tesi té l’objectiu d’investigar aquestes barreres a través d’una escala de mesura. En el segon article, s’exploren el valor percebut d’accessibilitat, la satisfacció i la lleialtat en el context d’una destinació religiosa. En el tercer article, s’exploren els efectes de les barreres percebudes més importants sobre el comportament dels turistes amb discapacitats. Els resultats mostren que existeix un efecte negatiu sobre el valor percebut de l’accessibilitat i la lleialtat. La contribució general d’aquesta tesi és la creació d’un model de comportament dels turistes amb discapacitats en una destinació. Qualsevol agent d’una destinació que se centri en aquest segment de mercat ha de tenir en compte aquests factors de comportament, i ha de prioritzar l’eliminació, o almenys reducció, d’aquestes barreres
Document access: http://hdl.handle.net/2072/298713
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Tourism for all
Turisme per tothom
Turismo para todos
Constraints
Barreres
Barreras
Accessibility
Accessibilitat
Accesibilidad
Satisfaction
Satisfacció
Satisfacción
Loyalty
Lleialtat
Lealtad
338 - Situació econòmica. Política econòmica. Gestió, control i planificació de l’economia. Producció. Serveis. Turisme. Preus
Title: Accessible tourism: an integrated model of the behaviour of tourists with disabilities in a destination
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors