Item


Vivència d’un naixement preterme: com canvia la vida davant la hospitalització d’un prematur: treball finalitzat

Introducció: El naixement prematurs i l´ingrés del nadó a la Unitat de Cures Intensives Neonatals és un esdeveniment amb un gran impacte psicològic a conseqüència de la inesperada situació. Per aquesta raó s’implanta les Cures Centrades en el Desenvolupament -CCD- centrades en el nadó i la família a càrrec del personal d’infermeria altament qualificat. Objectiu: Indagar l´impacte psicològic que tenen els pares de fills prematurs ingressats a la UCIN i la experiència amb els professionals d’infermeria. Metodologia: Estudi qualitatiu fenomenològic. La recollida de dades es realitza durant el mes de febrer de 2016; mitjançant entrevistes en profunditat de tipus semi-estructurada a mares que han tingut un fill prematur ingressat a la Unitat de Cures Neonatals de l´Hospital Universitari Josep Trueta de Girona. La selecció de la mostra ha estat per conveniència i consta de 3 mares. Consideracions ètiques: Es va garantir en tot moment la confidencialitat i l’anonimat de les 3 entrevistades, per realitzar apropiadament l’estudi. Anàlisi de les dades: S’ha efectuat una anàlisis del discurs amb la transcripció, codificació i categorització de la informació obtinguda de les entrevistes. Resultats: Es va entrevistar a 3 mares. S’extreu que la vivència nova i inesperada desencadena diferents sentiments depenent de l’etapa en què es trobin, ocasionant un desgast físic i psíquic. El recolzament és important i un d’ells és el personal d’infermeria que implanta les CCD. Conclusions: Aquesta vivència provoca un gran impacte psicològic als pares; sobretot a la mare que necessita un gran recolzament per realitzar un afrontament saludable. El personal d’infermeria és una peça clau en tota aquesta vivència, ja que són els encarregats de les cures del nadó i de l’atenció dels pares. D’aquesta manera, infermeria estableix una bona relació amb els progenitors i es percebuda molt satisfactòriament

Introduction: Premature birth and the hospitalization of the baby in the Neonatal Intensive Care Unit is an event with a great psychological impact due to the unexpected situation. Therefore, Cures Focused on Development -CCD- are implanted, focusing on the baby and the family, by highly qualified nurses. Objective: To investigate the psychological impact that parents of premature children hospitalized in the NICU have, and the experience with nursing professionals. Methodology: Qualitative phenomenological study. Data collection is done during the month of February 2016; through deep semi-structured interviews to mothers who have had a premature child in the Neonatal Care Unit of University Hospital Josep Trueta in Girona. The selection of the sample has been carried out for convenience and involves three mothers. Ethical considerations: We always ensure the confidentiality and anonymity of the three interviewed persons, in order to conduct the study appropriately. Data analysis: We performed an analysis of speech transcription, coding and categorization, based on the information obtained from the interviews. Results: We interviewed three mothers. The results are that the unexpected new experience triggers different emotions depending on the stage they happen in, causing physical and mental stress. The support is important, and part of it is the nursing staff that implements the CCD. Conclusions: This experience causes a great psychological impact on parents; especially on the mother, who needs great support to make a healthy confrontation. The nursing staff is a key element in this whole experience, because they are responsible for the care of the baby and the parents. Thus, nursing establishes a good relationship with parents and it is perceived in a very satisfactory way

Manager: Rascón Hernán, Carolina
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Serrano Pajón, Carla
Abstract: Introducció: El naixement prematurs i l´ingrés del nadó a la Unitat de Cures Intensives Neonatals és un esdeveniment amb un gran impacte psicològic a conseqüència de la inesperada situació. Per aquesta raó s’implanta les Cures Centrades en el Desenvolupament -CCD- centrades en el nadó i la família a càrrec del personal d’infermeria altament qualificat. Objectiu: Indagar l´impacte psicològic que tenen els pares de fills prematurs ingressats a la UCIN i la experiència amb els professionals d’infermeria. Metodologia: Estudi qualitatiu fenomenològic. La recollida de dades es realitza durant el mes de febrer de 2016; mitjançant entrevistes en profunditat de tipus semi-estructurada a mares que han tingut un fill prematur ingressat a la Unitat de Cures Neonatals de l´Hospital Universitari Josep Trueta de Girona. La selecció de la mostra ha estat per conveniència i consta de 3 mares. Consideracions ètiques: Es va garantir en tot moment la confidencialitat i l’anonimat de les 3 entrevistades, per realitzar apropiadament l’estudi. Anàlisi de les dades: S’ha efectuat una anàlisis del discurs amb la transcripció, codificació i categorització de la informació obtinguda de les entrevistes. Resultats: Es va entrevistar a 3 mares. S’extreu que la vivència nova i inesperada desencadena diferents sentiments depenent de l’etapa en què es trobin, ocasionant un desgast físic i psíquic. El recolzament és important i un d’ells és el personal d’infermeria que implanta les CCD. Conclusions: Aquesta vivència provoca un gran impacte psicològic als pares; sobretot a la mare que necessita un gran recolzament per realitzar un afrontament saludable. El personal d’infermeria és una peça clau en tota aquesta vivència, ja que són els encarregats de les cures del nadó i de l’atenció dels pares. D’aquesta manera, infermeria estableix una bona relació amb els progenitors i es percebuda molt satisfactòriament
Introduction: Premature birth and the hospitalization of the baby in the Neonatal Intensive Care Unit is an event with a great psychological impact due to the unexpected situation. Therefore, Cures Focused on Development -CCD- are implanted, focusing on the baby and the family, by highly qualified nurses. Objective: To investigate the psychological impact that parents of premature children hospitalized in the NICU have, and the experience with nursing professionals. Methodology: Qualitative phenomenological study. Data collection is done during the month of February 2016; through deep semi-structured interviews to mothers who have had a premature child in the Neonatal Care Unit of University Hospital Josep Trueta in Girona. The selection of the sample has been carried out for convenience and involves three mothers. Ethical considerations: We always ensure the confidentiality and anonymity of the three interviewed persons, in order to conduct the study appropriately. Data analysis: We performed an analysis of speech transcription, coding and categorization, based on the information obtained from the interviews. Results: We interviewed three mothers. The results are that the unexpected new experience triggers different emotions depending on the stage they happen in, causing physical and mental stress. The support is important, and part of it is the nursing staff that implements the CCD. Conclusions: This experience causes a great psychological impact on parents; especially on the mother, who needs great support to make a healthy confrontation. The nursing staff is a key element in this whole experience, because they are responsible for the care of the baby and the parents. Thus, nursing establishes a good relationship with parents and it is perceived in a very satisfactory way
Document access: http://hdl.handle.net/2072/298732
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Infants prematurs
Infants (Premature)
Unitats de cures intensives
Intensive care units
Infermeria -- Aspectes psicològics
Nursing -- Psychological aspects
Infants -- Assistència hospitalària
Children -- Hospital care
Title: Vivència d’un naixement preterme: com canvia la vida davant la hospitalització d’un prematur: treball finalitzat
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors