Ítem


Anàlisi del potencial de mercat de la carn procedent de porcs mascles sencers com a alternativa a la castració quirúrgica

Surgical castration of piglets is a common practice in farms to avoid boar taint (androstenone and skatole) in meat, and to improve its sensory quality. The European Commission is planning to ban surgical castration by 2018 for animal welfare purposes. The aim of this thesis is to analyse the effect that a possible banning of castration would have on the Spanish pig sector. Three studies were performed: study the prevalence of boar taint in different Spanish regions; study the stakeholder’s opinion regarding the possible banning of castration; study different masking strategies for androstenone. The results showed that one out of ten entire male pigs may present high levels of boar taint, banning castration would be a problem for high quality production but not for conventional production, and breaded with garlic and parsley and fried and vacuum cooking may be useful to mask androstenone in meat.

La castració quirúrgica dels garrins és una pràctica molt utilitzada pels productors per evitar l’olor sexual (androstenona i escatol) en la carn, i per millorar-ne la qualitat sensorial. La Comissió Europea pretén eliminar la castració quirúrgica a partir de l’any 2018 per motius de benestar. L’objectiu d’aquesta tesi és analitzar l’efecte que tindria aquesta prohibició sobre el sector porcí espanyol. Es van realitzar 3 estudis: estudiar la prevalença d’olor sexual en diferents comunitats autònomes; estudiar l’opinió del sector sobre la possible prohibició de la castració; estudiar estratègies d’emmascarament d’androstenona. Els resultats mostren que 1 de cada 10 porcs mascles sencers poden presentar nivells alts d’olor sexual, que la prohibició de la castració seria problemàtica per a la producció d’alta qualitat però no per a la convencional, i que l’arrebossat amb all i julivert i fregit i la cuina al buit poden ser estratègies útils per emmascarar l’androstenona en la carn.

Universitat de Girona

Director: Oliver i Pratsevall, Maria Àngels
Panella-Riera, Núria
Parés i Oliva, Dolors
Altres contribucions: Universitat de Girona. Institut de Tecnologia Agroalimentària
Autor: Borrisser Pairó, Francesc
Resum: Surgical castration of piglets is a common practice in farms to avoid boar taint (androstenone and skatole) in meat, and to improve its sensory quality. The European Commission is planning to ban surgical castration by 2018 for animal welfare purposes. The aim of this thesis is to analyse the effect that a possible banning of castration would have on the Spanish pig sector. Three studies were performed: study the prevalence of boar taint in different Spanish regions; study the stakeholder’s opinion regarding the possible banning of castration; study different masking strategies for androstenone. The results showed that one out of ten entire male pigs may present high levels of boar taint, banning castration would be a problem for high quality production but not for conventional production, and breaded with garlic and parsley and fried and vacuum cooking may be useful to mask androstenone in meat.
La castració quirúrgica dels garrins és una pràctica molt utilitzada pels productors per evitar l’olor sexual (androstenona i escatol) en la carn, i per millorar-ne la qualitat sensorial. La Comissió Europea pretén eliminar la castració quirúrgica a partir de l’any 2018 per motius de benestar. L’objectiu d’aquesta tesi és analitzar l’efecte que tindria aquesta prohibició sobre el sector porcí espanyol. Es van realitzar 3 estudis: estudiar la prevalença d’olor sexual en diferents comunitats autònomes; estudiar l’opinió del sector sobre la possible prohibició de la castració; estudiar estratègies d’emmascarament d’androstenona. Els resultats mostren que 1 de cada 10 porcs mascles sencers poden presentar nivells alts d’olor sexual, que la prohibició de la castració seria problemàtica per a la producció d’alta qualitat però no per a la convencional, i que l’arrebossat amb all i julivert i fregit i la cuina al buit poden ser estratègies útils per emmascarar l’androstenona en la carn.
Accés al document: http://hdl.handle.net/2072/298786
Llenguatge: cat
Editor: Universitat de Girona
URI Drets: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Matèria: Tesis i dissertacions acadèmiques
Androstenona
Androstenone
Escatol
Skatole
Castració de garrins
Piglets castration
Carn de porc
Pig meat
Olor sexual
Boar taint
Producció porcina
Porcine production
663/664 - Aliments i nutrició. Enologia. Olis. Greixos
Títol: Anàlisi del potencial de mercat de la carn procedent de porcs mascles sencers com a alternativa a la castració quirúrgica
Tipus: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repositori: Recercat

Matèries

Autors