Item


L´onconasa com a model per l´estudi de les bases moleculars de la citotoxicitat de les ribonucleases pancreàtiques. Aplicacions a la construcció de ribonucleases amb activitat antimicrobiana

La primera part d’aquest treball s´ha centrat en la caracterització i optimització del procés d’activació de l´onconasa recombinant per tal d’obtenir l´enzim igual a la forma nativa. Per això, les reaccions d’eliminació de la Met-1 i la ciclació de la Glu1, necessàries per generar el piroglutamic han estat seguides per MALDI-TOF MS. La segona part d´aquest treball s´ha centrat en l´estudi de la contribució del pont disulfur 30-75 de l´onconasa a les seves propietats biològiques. Els resultats suggereixen que el potencial redox del citosol cel·lular podria reduir el pont disulfur 30-75 de l´onconasa salvatge afectant la unió onconasa -inhibidor proteic de ribonucleases. La tercera part ha consistit en la construcció de variants de l´HP-RNasa i onconasa amb activitat bactericida. Per això, s´ha introduït el determinant bactericida (YRWR) descrit per la proteïna catiònica d’eosinòfils en els dos enzims. Els resultats obtinguts han evidenciat que les dues ribonucleases amb el determinant bactericida presenten activitat citotòxica contra bacteris gram-negatius preferentment.

The first part of this work has been focused on the characterization and optimization of the activation process of the recombinant onconase to get an enzyme analogous to the native form. For this, Met-1 removal and Glu1 cyclization have been followed by MALDI-TOF MS. The second part of this work is focused on the study of the contribution of the 30-75 disulfide bond of onconase to its biological properties. The results suggest that the redox potential of the cytosol could reduce the disulfide bond 30-75 affecting the binding of onconase-ribonuclease inhibitor. The third part has been focused on the construction of HP-RNase and onconase variants endowed with bactericidal activity. For this, we have introduced a bactericidal (YRWR) determinant described for eosinophil cationic protein onto both enzymes. The resulting variants have bactericidal activity against gram-negative bacteria.

Universitat de Girona

Manager: Vilanova i Brugués, Maria
Ribó i Panosa, Marc
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Biologia
Author: Torrent Alberti, Gerard
Abstract: La primera part d’aquest treball s´ha centrat en la caracterització i optimització del procés d’activació de l´onconasa recombinant per tal d’obtenir l´enzim igual a la forma nativa. Per això, les reaccions d’eliminació de la Met-1 i la ciclació de la Glu1, necessàries per generar el piroglutamic han estat seguides per MALDI-TOF MS. La segona part d´aquest treball s´ha centrat en l´estudi de la contribució del pont disulfur 30-75 de l´onconasa a les seves propietats biològiques. Els resultats suggereixen que el potencial redox del citosol cel·lular podria reduir el pont disulfur 30-75 de l´onconasa salvatge afectant la unió onconasa -inhibidor proteic de ribonucleases. La tercera part ha consistit en la construcció de variants de l´HP-RNasa i onconasa amb activitat bactericida. Per això, s´ha introduït el determinant bactericida (YRWR) descrit per la proteïna catiònica d’eosinòfils en els dos enzims. Els resultats obtinguts han evidenciat que les dues ribonucleases amb el determinant bactericida presenten activitat citotòxica contra bacteris gram-negatius preferentment.
The first part of this work has been focused on the characterization and optimization of the activation process of the recombinant onconase to get an enzyme analogous to the native form. For this, Met-1 removal and Glu1 cyclization have been followed by MALDI-TOF MS. The second part of this work is focused on the study of the contribution of the 30-75 disulfide bond of onconase to its biological properties. The results suggest that the redox potential of the cytosol could reduce the disulfide bond 30-75 affecting the binding of onconase-ribonuclease inhibitor. The third part has been focused on the construction of HP-RNase and onconase variants endowed with bactericidal activity. For this, we have introduced a bactericidal (YRWR) determinant described for eosinophil cationic protein onto both enzymes. The resulting variants have bactericidal activity against gram-negative bacteria.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/298868
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Estabilitat proteica
Citotoxicitat
Activitat bactericida
Inhibidor proteic de ribonucleases
Ribonucleases pancreàtiques
Onconasa
577 - Bioquímica. Biologia molecular. Biofísica
Title: L´onconasa com a model per l´estudi de les bases moleculars de la citotoxicitat de les ribonucleases pancreàtiques. Aplicacions a la construcció de ribonucleases amb activitat antimicrobiana
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors