Item


Violencia entre pares en el contexto escolar (bullying) y bienestar subjetivo: factores de riesgo y protección para la salud en la infancia y adolescencia

The general aim of this doctoral dissertation is to analyse the relationship between peer violence in the school environment, subjective well-being and other psychosocial factors from the individual, family, school, and community contexts, from an ecological perspective. The sample consists of 910 children and adolescents in years 6 and 7 of primary school (M = 11.90 years old; SD = 1.21), of 27 primary schools – both state-run and private, urban and rural – of Ceará state, northeastern Brazil. The following instruments were used: Self-esteem, Social Support, Parental Demandingness and Responsiveness, School Climate, Sense of Community, Perception of Control, Perceptions and Satisfaction of Developmental Contexts of Home, School, Neighbourhood, Family Conflict, Peer Victimization and Aggression scale among peers, the Single item on Overall Life Satisfaction, Personal Well-being Index School Children and the Students’ Life Satisfaction Scale. The main results indicate that: i) there is negative relationships between the behaviours of victimization and aggression and the well-being of participants, and a positive relationship between their well-being and developmental context indices (school, home, neighbourhood) and social support (family and friends); ii) the groups of victims, perpetrators and perpetrator-victims obtained lower mean values of subjective well-being, social support and developmental contexts compared to the group not involved in bullying; iii) the variable bullying, alone or in interaction with the variables of perceptions of developmental contexts of home, school, neighbourhood, school climate, is the variable that has most impact on the well-being of the studied population; iv) twenty-seven indicators were found to be associated with bullying

La tesi doctoral té com a objectiu d’estudiar les relacions entre la violència entre iguals en el context escolar, el benestar subjectiu i d’altres factors psicosocials dels contextos individual, familiar, escolar i comunitari a partir d’un enfocament ecològic. La mostra està composada per 910 nens i adolescents de sisè i setè de primària (M = 11,90; SD = 1,21), de 27 escoles, públiques i privades, urbanes i rurals de l’estat del Ceará, nord-est del Brasil. Els instruments utilitzats van ser els següents: Autoestima, Suport social, Exigència i Responsivitat Parental, Clima Escolar, Sentit de Comunitat, Percepció de Control, Percepció i Satisfacció amb els Contextos de Casa, Escola i Barri, Conflictes Familiars, Escala de Victimització i Agressió entre iguals, ítem únic de Satisfacció Global amb la Vida, Índex de Benestar Personal versió escolar i Escala de Satisfacció amb la Vida per a Estudiants. Els principals resultats indiquen que: i) existeix una relació negativa entre comportaments de victimització i agressió i el benestar dels participants, i una relació positiva entre el seu benestar i els índexs de percepció i satisfacció amb contextos (escola, casa, barri), i el suport social (família i amics); ii) els grups de víctimes, perpetradors i perpetrador-víctimes van obtenir les mitjanes més baixes de benestar subjectiu, suport social i contextos de desenvolupament comparats amb el grup dels no involucrats en el bullying; iii) la variable bullying, sola o en interacció amb les variables de percepció dels contextos de desenvolupament de la casa, l’escola, el barri, el clima escolar, és la que més impacte té sobre el benestar de la població estudiada; iv) hi ha vint-i-set variables psicosocials associades amb la implicació en el bullying, sigui com a víctima, agressor o víctima-agressor

Universitat de Girona

Manager: González Carrasco, Mònica
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Psicologia
Author: Carneiro de Alcantara, Stefania
Abstract: The general aim of this doctoral dissertation is to analyse the relationship between peer violence in the school environment, subjective well-being and other psychosocial factors from the individual, family, school, and community contexts, from an ecological perspective. The sample consists of 910 children and adolescents in years 6 and 7 of primary school (M = 11.90 years old; SD = 1.21), of 27 primary schools – both state-run and private, urban and rural – of Ceará state, northeastern Brazil. The following instruments were used: Self-esteem, Social Support, Parental Demandingness and Responsiveness, School Climate, Sense of Community, Perception of Control, Perceptions and Satisfaction of Developmental Contexts of Home, School, Neighbourhood, Family Conflict, Peer Victimization and Aggression scale among peers, the Single item on Overall Life Satisfaction, Personal Well-being Index School Children and the Students’ Life Satisfaction Scale. The main results indicate that: i) there is negative relationships between the behaviours of victimization and aggression and the well-being of participants, and a positive relationship between their well-being and developmental context indices (school, home, neighbourhood) and social support (family and friends); ii) the groups of victims, perpetrators and perpetrator-victims obtained lower mean values of subjective well-being, social support and developmental contexts compared to the group not involved in bullying; iii) the variable bullying, alone or in interaction with the variables of perceptions of developmental contexts of home, school, neighbourhood, school climate, is the variable that has most impact on the well-being of the studied population; iv) twenty-seven indicators were found to be associated with bullying
La tesi doctoral té com a objectiu d’estudiar les relacions entre la violència entre iguals en el context escolar, el benestar subjectiu i d’altres factors psicosocials dels contextos individual, familiar, escolar i comunitari a partir d’un enfocament ecològic. La mostra està composada per 910 nens i adolescents de sisè i setè de primària (M = 11,90; SD = 1,21), de 27 escoles, públiques i privades, urbanes i rurals de l’estat del Ceará, nord-est del Brasil. Els instruments utilitzats van ser els següents: Autoestima, Suport social, Exigència i Responsivitat Parental, Clima Escolar, Sentit de Comunitat, Percepció de Control, Percepció i Satisfacció amb els Contextos de Casa, Escola i Barri, Conflictes Familiars, Escala de Victimització i Agressió entre iguals, ítem únic de Satisfacció Global amb la Vida, Índex de Benestar Personal versió escolar i Escala de Satisfacció amb la Vida per a Estudiants. Els principals resultats indiquen que: i) existeix una relació negativa entre comportaments de victimització i agressió i el benestar dels participants, i una relació positiva entre el seu benestar i els índexs de percepció i satisfacció amb contextos (escola, casa, barri), i el suport social (família i amics); ii) els grups de víctimes, perpetradors i perpetrador-víctimes van obtenir les mitjanes més baixes de benestar subjectiu, suport social i contextos de desenvolupament comparats amb el grup dels no involucrats en el bullying; iii) la variable bullying, sola o en interacció amb les variables de percepció dels contextos de desenvolupament de la casa, l’escola, el barri, el clima escolar, és la que més impacte té sobre el benestar de la població estudiada; iv) hi ha vint-i-set variables psicosocials associades amb la implicació en el bullying, sigui com a víctima, agressor o víctima-agressor
Document access: http://hdl.handle.net/2072/299084
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Violencia entre pares
Peer violence
Violència entre iguals
Acoso escolar
Bullying
Assetjament escolar
Bienestar subjetivo
Subjective well-being
Benestar subjectiu
Calidad de vida
Quality of life
Qualitat de vida
Infancia
Childhood
Infància
Adolescencia
Adolescence
Adolescència
159.9 - Psicologia
Title: Violencia entre pares en el contexto escolar (bullying) y bienestar subjetivo: factores de riesgo y protección para la salud en la infancia y adolescencia
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors