Item


L’emmagatzematge intraovàric d’esperma en Helicolenus dactylopterus (Pisces: Scorpaeniformes)

El penegal, Helicolenus dactylopterus dactylopterus (Pisces: Scorpaeniformes), és una espècie que habita profunditats d’entre els 200 i 1000 m i presenta una clara distribució batimètrica en funció de la seva talla. Presenta fecundació interna i a l’interior de l’ovari conté estructures d’emmagatzematge que permeten emmagatzemar l’esperma durant períodes de temps considerablement llargs. Les cèl·lules sexuals masculines es mantenen viables gràcies a diverses substàncies nutritives que obtenen de la bossa citoplasmàtica i de l’epiteli criptal que delimita les estructures d’emmagatzematge. Aquest epiteli és també responsable de la seva protecció. Un cop els ous han assolit la maduresa, els espermatozoides són alliberats al lumen ovàric i es dóna la fertilització. És una espècie zigòpara: allibera òvuls fecundats que han estat retinguts al tracte reproductiu femení durant un curt període de temps i, per tant, els embrions són alliberats en estadis molt primerencs de desenvolupament. Així, el penegal presenta una estratègia reproductiva evidentment eficaç.

The bluemouth, Helicolenus dactylopterus dactylopterus (Pisces: Scorpaeniformes), is a species that inhabits the seabed at depths between 200 and 1000 m and shows a clear size-dependent bathymetric distribution. It has internal fertilization and, inside the ovary, there are storage structures that allow it to store sperm for considerably long periods of time. These male sexual cells remain viable thanks to several nutritious substances they obtain from the cytoplasmic bag and from the cryptal epithelium that delimits the storage structures. This epithelium is also responsible for their protection. Once the eggs have reached maturity, the spermatozoa are freed in the ovarian lumen and fertilization occurs. This species is zygoparous: liberation of fertilized ova, which have been retained in the female reproductive tract during a short period of time and, therefore, the embryos are freed in very early stages of development. Thus, the bluemouth exhibits an obviously effective reproductive strategy.

Universitat de Girona

Manager: Muñoz Frigola, Marta
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals
Author: Vila Espuña, Sílvia
Abstract: El penegal, Helicolenus dactylopterus dactylopterus (Pisces: Scorpaeniformes), és una espècie que habita profunditats d’entre els 200 i 1000 m i presenta una clara distribució batimètrica en funció de la seva talla. Presenta fecundació interna i a l’interior de l’ovari conté estructures d’emmagatzematge que permeten emmagatzemar l’esperma durant períodes de temps considerablement llargs. Les cèl·lules sexuals masculines es mantenen viables gràcies a diverses substàncies nutritives que obtenen de la bossa citoplasmàtica i de l’epiteli criptal que delimita les estructures d’emmagatzematge. Aquest epiteli és també responsable de la seva protecció. Un cop els ous han assolit la maduresa, els espermatozoides són alliberats al lumen ovàric i es dóna la fertilització. És una espècie zigòpara: allibera òvuls fecundats que han estat retinguts al tracte reproductiu femení durant un curt període de temps i, per tant, els embrions són alliberats en estadis molt primerencs de desenvolupament. Així, el penegal presenta una estratègia reproductiva evidentment eficaç.
The bluemouth, Helicolenus dactylopterus dactylopterus (Pisces: Scorpaeniformes), is a species that inhabits the seabed at depths between 200 and 1000 m and shows a clear size-dependent bathymetric distribution. It has internal fertilization and, inside the ovary, there are storage structures that allow it to store sperm for considerably long periods of time. These male sexual cells remain viable thanks to several nutritious substances they obtain from the cytoplasmic bag and from the cryptal epithelium that delimits the storage structures. This epithelium is also responsible for their protection. Once the eggs have reached maturity, the spermatozoa are freed in the ovarian lumen and fertilization occurs. This species is zygoparous: liberation of fertilized ova, which have been retained in the female reproductive tract during a short period of time and, therefore, the embryos are freed in very early stages of development. Thus, the bluemouth exhibits an obviously effective reproductive strategy.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/299168
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Intraovaric sperm
Emmagatzematge intraovàric
Penegal
Bluemouth
Scorpaenidae
Ovaries
Ovarios
Ovaris
Sperm
Esperma
Helicolenus dactylopterus
504 - Ciències del medi ambient
575 - Genètica general. Citogenètica general. Immunogenètica. Evolució. Filogènia
Title: L’emmagatzematge intraovàric d’esperma en Helicolenus dactylopterus (Pisces: Scorpaeniformes)
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors