Item


L’oviparisme en la família Scorpaenidae (Pisces: Scorpaeniformes)

En aquest treball de tesi doctoral es descriu l’estructura gonadal, gametogènesi i cicle anual de Scorpaena porcus, S. scrofa i S. elongata per tal d’aprofundir en el coneixement dels diferents graus d’especialització dins l’oviparisme en peixos. Es pretén fer èmfasi en aquells trets inusuals que difereixen del què s’ha descrit fins ara per la majoria de les espècies ovípares de teleostis, i relacionar-los amb l’estratègia reproductiva de les espècies que els presenten El mostreig s’ha dut a terme de forma intensiva entre l’any 2000 i 2002, tot i que s’ha continuat recol·lectant mostres fins a l’agost de 2004, amb més o menys freqüència segons la necessitat. En total s’han obtingut 258 exemplars de S. porcus, 119 de S. scrofa i 46 de S. elongata. S’ha pogut veure com S. porcus, S. scrofa i S. elongata són espècies ovípares ovulípares especialitzades, ja que la seva estructura ovàrica presenta tot una sèrie de trets molt particulars i poc comuns a la resta de peixos ovípars estudiats fins ara: posició central del raquis musculo-connectiu que es troba envoltat completament pel lumen i la paret ovàrica; presència de peduncles en oòcits en fase de creixement secundari; escassetat i mida petita dels alvèols corticals; poc gruix de la zona radiata; i secreció d’una massa gelatinosa que engloba els ous en el moment de la posta. Totes aquestes característiques també s’han observat en Scorpaena notata, suggerint que l’especialització de l’oviparisme ovulípar es dóna en tot el gènere Scorpaena. L’estructura testicular i l’espermatogènesi d’aquestes espècies també és força particular. Per una banda els testicles són del tipus lobular no-restringit, tot i que presenten algunes característiques com la ordenació parcial dels cists segons l’estadi de maduració de les cèl·lules germinals que contenen i l’absència de lumen central, que actualment només s’ha observat en testicles del tipus lobular restringit de les espècies de la sèrie Aterinomorpha. Per l’altre banda, l’espermatogènesi és del tipus semicística, és a dir, els cists s’obren abans d’acabar tot el procés i les cèl·lules germinals s’acaben de desenvolupar a la llum del lòbul fins a espermatozoides. La posta d’aquestes espècies és múltipla i constisteix en una massa gelatinosa d’ous pelàgica, que en el cas de S. porcus s’alliberen entre els mesos de juny i agost, i en S. scrofa, a partir del mes de juliol. S’ha relacionat la presència d’aquesta massa amb un aparellament mascle-femella, de manera que el mascle alliberaria l’esperma directament sobre la massa d’ous, assegurant així la fartilització total dels mateixos.

The present work describes gonadal structure, gametogenesis and annual cycle of Scorpaena porcus, S. scrofa and S. elongate, to go more deeply into the knowledge of different degree of oviparity specialization in fishes. We pretend to emphasize unusual features that diverge from those that have been described until now for oviparous teleosts. Sampling was performed intensively between years 2000 and 2002. However, collection of specimens was continued until August 2004 sporadically according to experimental needs. We obtained a total of 258 specimens of S. porcus, 119 of S. scrofa and 46 of S. elongata. S. porcus, S. scrofa and S. elongata are specialized ovuliparous species. The ovary showed many characteristics that are not typical for oviparous fishes: central ovarian stroma, pedunculate oocytes, scarcity and small size of cortical alveoli, thinness of the zona radiata, and a gelatinous matrix secreted during the maturation. All these features also were observed in Scorpaena notata suggesting that specialized ovuliparity probably occurs in the entire genus Scorpaena. Testicular structure and spermatogenesis are unusual too. On one hand, these three species have an unrestricted lobular testis. However, they present a partial arrangement of cists according to the stage of development of germinal cells, and they don’t have central lumen, two features that currently have only been described for the restricted lobular testes of aterinomorph fishes. On the other hand, spermatogenesis is semicystic: cysts open before the end of spermatogenesis, which is then completed in the lobule lumen. These species are multiple spawning fishes, and they release a pelagic gelatinous mass of eggs. Spawning in S. porcus occurs between June and August, and in S. scrofa begins in July. The presence of the gelatinous mass of eggs has been related to a mating behaviour between male and female that guarantees the fertilization of the whole pond.

Universitat de Girona

Manager: Muñoz Frigola, Marta
Casadevall, Margarida
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals
Author: Sàbat Bofill, Maria
Abstract: En aquest treball de tesi doctoral es descriu l’estructura gonadal, gametogènesi i cicle anual de Scorpaena porcus, S. scrofa i S. elongata per tal d’aprofundir en el coneixement dels diferents graus d’especialització dins l’oviparisme en peixos. Es pretén fer èmfasi en aquells trets inusuals que difereixen del què s’ha descrit fins ara per la majoria de les espècies ovípares de teleostis, i relacionar-los amb l’estratègia reproductiva de les espècies que els presenten El mostreig s’ha dut a terme de forma intensiva entre l’any 2000 i 2002, tot i que s’ha continuat recol·lectant mostres fins a l’agost de 2004, amb més o menys freqüència segons la necessitat. En total s’han obtingut 258 exemplars de S. porcus, 119 de S. scrofa i 46 de S. elongata. S’ha pogut veure com S. porcus, S. scrofa i S. elongata són espècies ovípares ovulípares especialitzades, ja que la seva estructura ovàrica presenta tot una sèrie de trets molt particulars i poc comuns a la resta de peixos ovípars estudiats fins ara: posició central del raquis musculo-connectiu que es troba envoltat completament pel lumen i la paret ovàrica; presència de peduncles en oòcits en fase de creixement secundari; escassetat i mida petita dels alvèols corticals; poc gruix de la zona radiata; i secreció d’una massa gelatinosa que engloba els ous en el moment de la posta. Totes aquestes característiques també s’han observat en Scorpaena notata, suggerint que l’especialització de l’oviparisme ovulípar es dóna en tot el gènere Scorpaena. L’estructura testicular i l’espermatogènesi d’aquestes espècies també és força particular. Per una banda els testicles són del tipus lobular no-restringit, tot i que presenten algunes característiques com la ordenació parcial dels cists segons l’estadi de maduració de les cèl·lules germinals que contenen i l’absència de lumen central, que actualment només s’ha observat en testicles del tipus lobular restringit de les espècies de la sèrie Aterinomorpha. Per l’altre banda, l’espermatogènesi és del tipus semicística, és a dir, els cists s’obren abans d’acabar tot el procés i les cèl·lules germinals s’acaben de desenvolupar a la llum del lòbul fins a espermatozoides. La posta d’aquestes espècies és múltipla i constisteix en una massa gelatinosa d’ous pelàgica, que en el cas de S. porcus s’alliberen entre els mesos de juny i agost, i en S. scrofa, a partir del mes de juliol. S’ha relacionat la presència d’aquesta massa amb un aparellament mascle-femella, de manera que el mascle alliberaria l’esperma directament sobre la massa d’ous, assegurant així la fartilització total dels mateixos.
The present work describes gonadal structure, gametogenesis and annual cycle of Scorpaena porcus, S. scrofa and S. elongate, to go more deeply into the knowledge of different degree of oviparity specialization in fishes. We pretend to emphasize unusual features that diverge from those that have been described until now for oviparous teleosts. Sampling was performed intensively between years 2000 and 2002. However, collection of specimens was continued until August 2004 sporadically according to experimental needs. We obtained a total of 258 specimens of S. porcus, 119 of S. scrofa and 46 of S. elongata. S. porcus, S. scrofa and S. elongata are specialized ovuliparous species. The ovary showed many characteristics that are not typical for oviparous fishes: central ovarian stroma, pedunculate oocytes, scarcity and small size of cortical alveoli, thinness of the zona radiata, and a gelatinous matrix secreted during the maturation. All these features also were observed in Scorpaena notata suggesting that specialized ovuliparity probably occurs in the entire genus Scorpaena. Testicular structure and spermatogenesis are unusual too. On one hand, these three species have an unrestricted lobular testis. However, they present a partial arrangement of cists according to the stage of development of germinal cells, and they don’t have central lumen, two features that currently have only been described for the restricted lobular testes of aterinomorph fishes. On the other hand, spermatogenesis is semicystic: cysts open before the end of spermatogenesis, which is then completed in the lobule lumen. These species are multiple spawning fishes, and they release a pelagic gelatinous mass of eggs. Spawning in S. porcus occurs between June and August, and in S. scrofa begins in July. The presence of the gelatinous mass of eggs has been related to a mating behaviour between male and female that guarantees the fertilization of the whole pond.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/299179
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Escórpora
Teleostis
Scorpion Fish
Biologia de la reproducció
Scorpaena
Biología de la reproducción
Reproduction biology
Ovuliparity
Estructura gonadal
Gonadal structure
Gametogènesi
Estructura gonadal
Teleosts
Ovuliparismo
Teleósteos
Gametogenesis
Ovuliparisme
Gametogénesis
59 - Zoologia
Title: L’oviparisme en la família Scorpaenidae (Pisces: Scorpaeniformes)
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors