Item


Estudi interlingüístic de les construccions que expressen estats patològics en català i en mandinga

La tesi de Crous (2009) descriu les característiques de les estructures gramaticals del català i del mandinga que expressen malalties, signes i símptomes, trets físics i psíquics, etc. (com ser diabètic, estar refredat, tenir febre, tenir un bony (a la cama), tenir mal de panxa o tenir mal a la panxa, venir un atac de tos, agafar febre o fer mal el cap). La tesi demostra que la conceptualització i la categorització dels estats patològics, la manera com els parlants perceben alguns aspectes dels estats (com la temporalitat, l’abast corporal, la causalitat o el grau d’afectació) i les relacions entre aquests estats i els altres dos participants de la situació d’afectació (una persona i les seves parts del cos), no només es posa de manifest en els mots d’una llengua sinó que també intervé en la construcció i en la distribució dels diferents participants dins d’una oració.

Crous’ doctoral dissertation (2009) describes the characteristics of Catalan and Mandinga grammatical structures expressing illnesses, signs and symptoms, physical and psychic traits, etc. (like ser diabètic ’to be diabetic’, estar refredat ’to have a cold’, tenir febre ’to have a fever’, tenir un bony (a la cama) ’to have a lump (in one’s leg)’, tenir mal de panxa ’to have a bellyache’ or tenir mal a la panxa ’to have an ache/a wound in one’s belly’, venir un atac de tos ’to have/suffer a cough attack’, agafar febre ’to catch a fever’ or fer mal el cap ’(someone’s head) to hurt’). This dissertation shows that the conceptualization and the categorization of the pathological states, the way speakers perceive some aspects of the states (such as their temporality, the corporal extend, the causality or the degree of affectedness), and the relations between these states and the other two participants in the situation (a person and his/her body parts) are not only manifested in the vocabulary of the language, but also in the construction and distribution of the participants in a sentence.

Universitat de Girona

Manager: Creissels, Denis
Gràcia i Solé, Lluïsa
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Filologia i Filosofia
Author: Crous Castañé, Berta
Abstract: La tesi de Crous (2009) descriu les característiques de les estructures gramaticals del català i del mandinga que expressen malalties, signes i símptomes, trets físics i psíquics, etc. (com ser diabètic, estar refredat, tenir febre, tenir un bony (a la cama), tenir mal de panxa o tenir mal a la panxa, venir un atac de tos, agafar febre o fer mal el cap). La tesi demostra que la conceptualització i la categorització dels estats patològics, la manera com els parlants perceben alguns aspectes dels estats (com la temporalitat, l’abast corporal, la causalitat o el grau d’afectació) i les relacions entre aquests estats i els altres dos participants de la situació d’afectació (una persona i les seves parts del cos), no només es posa de manifest en els mots d’una llengua sinó que també intervé en la construcció i en la distribució dels diferents participants dins d’una oració.
Crous’ doctoral dissertation (2009) describes the characteristics of Catalan and Mandinga grammatical structures expressing illnesses, signs and symptoms, physical and psychic traits, etc. (like ser diabètic ’to be diabetic’, estar refredat ’to have a cold’, tenir febre ’to have a fever’, tenir un bony (a la cama) ’to have a lump (in one’s leg)’, tenir mal de panxa ’to have a bellyache’ or tenir mal a la panxa ’to have an ache/a wound in one’s belly’, venir un atac de tos ’to have/suffer a cough attack’, agafar febre ’to catch a fever’ or fer mal el cap ’(someone’s head) to hurt’). This dissertation shows that the conceptualization and the categorization of the pathological states, the way speakers perceive some aspects of the states (such as their temporality, the corporal extend, the causality or the degree of affectedness), and the relations between these states and the other two participants in the situation (a person and his/her body parts) are not only manifested in the vocabulary of the language, but also in the construction and distribution of the participants in a sentence.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/299435
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Semantic categorization
Categorización semántica
Categorització semàntica
Catalan
Català
Mandinga
Cognitive linguistics
Lingüística cognitiva
Pathological states expression
Expresión de estados patológicos
Expressió d’estats patològics
linguistics
Lingüística
80 - Qüestions generals de la lingüística i la literatura. Filologia
81 - Lingüística i llengües
Title: Estudi interlingüístic de les construccions que expressen estats patològics en català i en mandinga
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors