Item


Estudi dels canvis promoguts per la cirurgia bariàtrica a nivell d’expressió gènica del teixit adipós subcutani i la relació amb la sensibilitat a la insulina

INTRODUCTION: Bariatric surgery (CB) is the only treatment option that has proved capable of solving the DM2. In addition to the impact on weight and comorbidities, the CB has shown a great impact on adipose tissue.THEORY: The CB modifies gene expression of subcutaneous adipose tissue (SAT) and helps explain changes in insulin sensitivity.OBJECTIVES: To evaluate changes in gene expression SAT after weight loss promoted by the CB and the association with clinical variables that change after the CB.SUBJECTS AND METHODS: To evaluate changes in gene expression SAT promoted by the CB, a cohort study comprised 25 women morbidly obese, bariatric surgery operated by gastric bypass (Cohort 1). The associations found are explored in a cohort of 25 women matched by age (Cohort 2) and in a cohort of patients (n = 132) men and women, obese and non-obese (Cohort 3).RESULTS: Statistically significant changes observed in the expression of 5,018 transcripts explored the 49,852 level SAT. A decrease in the expression of genes related to pro-inflammatory and iron metabolism and an increase in the expression of genes involved in lipogènics and insulin sensitivity.CONCLUSIONS: Weight loss promoted by CB drastically modifies gene expression in SAT, inducing the transition to a less dysfunctional adipose tissue and metabolically favorable

INTRODUCCIÓ: La cirurgia de la obesitat (cirurgia bariàtrica, CB) és la única opció de tractament que ha demostrat ser capaç de resoldre la DM2. A més de l’impacte en el pes i les comorbilitats, la CB ha demostrat tenir un gran impacte en el teixit adipós. HIPÒTESI: La CB modifica l’expressió gènica del teixit adipós subcutani (SAT) i contribueix a explicar els canvis en la sensibilitat a la insulina. OBJECTIUS: Avaluar els canvis en l’expressió gènica de SAT després de la pèrdua de pes promoguda per la CB i l’associació amb les variables clíniques que més modifiquen després de la CB. SUBJECTES I METODOLOGIA: Per valorar els canvis en l’expressió gènica de SAT promoguts per la CB, s’estudia una cohort conformada per 25 dones obeses mòrbides, operades de cirurgia bariàtrica mitjançant bypass gàstric (Cohort 1). Les associacions trobades són explorades en unacohort conformada per 25 dones primes aparellades per edat (Cohort 2) i en una cohort ampliada de pacients (n=132) homes i dones, obesos i no obesos (Cohort 3).RESULTATS: S’observa canvis estadísticament significatius en l’expressió de 5.018 dels 49.852 trànscrits explorats a nivell de SAT. S’observa una disminució de l’expressió de gens pro-inflamatoris i relacionats amb el metabolisme del ferro i un increment en l’expressió de gens lipogènics i implicats en la sensibilitat a la insulina. CONCLUSIONS: La pèrdua de pes promoguda per la CB modifica dràsticament l’expressió gènica en SAT, induint el pas a un teixit adipós menys disfuncional i metabòlicament més favorable

Universitat de Girona

Manager: Fernández-Real Lemos, José Manuel
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Mèdiques
Author: Xifra Vilarroya, Gemma
Abstract: INTRODUCTION: Bariatric surgery (CB) is the only treatment option that has proved capable of solving the DM2. In addition to the impact on weight and comorbidities, the CB has shown a great impact on adipose tissue.THEORY: The CB modifies gene expression of subcutaneous adipose tissue (SAT) and helps explain changes in insulin sensitivity.OBJECTIVES: To evaluate changes in gene expression SAT after weight loss promoted by the CB and the association with clinical variables that change after the CB.SUBJECTS AND METHODS: To evaluate changes in gene expression SAT promoted by the CB, a cohort study comprised 25 women morbidly obese, bariatric surgery operated by gastric bypass (Cohort 1). The associations found are explored in a cohort of 25 women matched by age (Cohort 2) and in a cohort of patients (n = 132) men and women, obese and non-obese (Cohort 3).RESULTS: Statistically significant changes observed in the expression of 5,018 transcripts explored the 49,852 level SAT. A decrease in the expression of genes related to pro-inflammatory and iron metabolism and an increase in the expression of genes involved in lipogènics and insulin sensitivity.CONCLUSIONS: Weight loss promoted by CB drastically modifies gene expression in SAT, inducing the transition to a less dysfunctional adipose tissue and metabolically favorable
INTRODUCCIÓ: La cirurgia de la obesitat (cirurgia bariàtrica, CB) és la única opció de tractament que ha demostrat ser capaç de resoldre la DM2. A més de l’impacte en el pes i les comorbilitats, la CB ha demostrat tenir un gran impacte en el teixit adipós. HIPÒTESI: La CB modifica l’expressió gènica del teixit adipós subcutani (SAT) i contribueix a explicar els canvis en la sensibilitat a la insulina. OBJECTIUS: Avaluar els canvis en l’expressió gènica de SAT després de la pèrdua de pes promoguda per la CB i l’associació amb les variables clíniques que més modifiquen després de la CB. SUBJECTES I METODOLOGIA: Per valorar els canvis en l’expressió gènica de SAT promoguts per la CB, s’estudia una cohort conformada per 25 dones obeses mòrbides, operades de cirurgia bariàtrica mitjançant bypass gàstric (Cohort 1). Les associacions trobades són explorades en unacohort conformada per 25 dones primes aparellades per edat (Cohort 2) i en una cohort ampliada de pacients (n=132) homes i dones, obesos i no obesos (Cohort 3).RESULTATS: S’observa canvis estadísticament significatius en l’expressió de 5.018 dels 49.852 trànscrits explorats a nivell de SAT. S’observa una disminució de l’expressió de gens pro-inflamatoris i relacionats amb el metabolisme del ferro i un increment en l’expressió de gens lipogènics i implicats en la sensibilitat a la insulina. CONCLUSIONS: La pèrdua de pes promoguda per la CB modifica dràsticament l’expressió gènica en SAT, induint el pas a un teixit adipós menys disfuncional i metabòlicament més favorable
Document access: http://hdl.handle.net/2072/299543
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Teixit adipós
Adipose tissue
Tejido adiposo
Expressió gènica
Gene expression
Expresión génica
Cirurgia bariàtrica
Bariatric surgery
Cirurgía bariátrica
Sensibilitat a la insulina
Insuline sensitivity
Sensibilidad a la insulina
616.4 - Patologia del sistema limfàtic, òrgans hematopoètics, endocrins
617 - Cirurgia. Ortopèdia. Oftalmologia
Title: Estudi dels canvis promoguts per la cirurgia bariàtrica a nivell d’expressió gènica del teixit adipós subcutani i la relació amb la sensibilitat a la insulina
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors