Item


Derecho, muerte y matrimonio: la familia matrimonial en el Mediterráneo cristiano, desde la Antigüedad al final de la Edad Media

The thesis analyzes the evolution of family structures in the field of Christian Mediterranean, from Antiquity to the end of the Middle Ages. The first part focuses on the transition from an extensive family structure, centred in the father’s death as the cause that generates legal-economic spheres (that is, families), to a nuclear family centred in the marriage as the originator of these spheres. This change occurs mainly in the Late Antiquity. For the special juridical configuration of the nuclear family in the studied area it is proposed a new denomination: the matrimonial family.The second part of the paper makes a comparative examination of the Hispanic, Italian and Greek (Byzantium) areas. The main elements to be compared are the social and economic development, the children’s emancipation, the rules of succession and the distribution modes of family’s patrimonies. As regards this comparison it is found that the structure of the matrimonial family, in all the areas studied, support the distinction between matrimonial family with no property transfer and with transfer of property. Finally it is analyzed, the crisis of the matrimonial family in all the areas studied, at the end of the Middle Ages.

La tesis analiza la evolución de las estructuras familiares en el ámbito del Mediterráneo cristiano desde la Antigüedad hasta el final de la Edad Media. La primera parte se centra en el paso de una familia de estructura extensa centrada en la muerte del padre como generadora de esferas jurídico-patrimoniales (es decir, de familias), a una familia nuclear centrada en el matrimonio como hecho generador de dichas esferas. Dicho cambio se produce, sobre todo, en la Antigüedad tardía. Para la especial configuración jurídica de dicha familia nuclear en el área estudiada se propone la denominación de familia matrimonial. En la segunda parte del trabajo, se realiza un examen comparativo entre las zonas hispánica, italiana y griega (Bizancio), los principales elementos a comparar son la realidad social y económica, la emancipación de los hijos, las reglas de la sucesión y los modos de distribución del patrimonio familiar. A propósito de dicha comparación se comprueba que la estructura de dicha familia matrimonial, en todas las zonas estudiadas, admite la clasificación entre familia matrimonial con transferencia de bienes y sin transferencia de bienes. Por último se analiza la crisis que, en el ámbito nobiliario, sufrió la familia matrimonial al final de la Edad Media en todas las zonas estudiadas.

Universitat de Girona

Manager: Pérez Collados, José María
Mikes, Tünde
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Dret Privat
Author: Vial Dumas, Manuel
Abstract: The thesis analyzes the evolution of family structures in the field of Christian Mediterranean, from Antiquity to the end of the Middle Ages. The first part focuses on the transition from an extensive family structure, centred in the father’s death as the cause that generates legal-economic spheres (that is, families), to a nuclear family centred in the marriage as the originator of these spheres. This change occurs mainly in the Late Antiquity. For the special juridical configuration of the nuclear family in the studied area it is proposed a new denomination: the matrimonial family.The second part of the paper makes a comparative examination of the Hispanic, Italian and Greek (Byzantium) areas. The main elements to be compared are the social and economic development, the children’s emancipation, the rules of succession and the distribution modes of family’s patrimonies. As regards this comparison it is found that the structure of the matrimonial family, in all the areas studied, support the distinction between matrimonial family with no property transfer and with transfer of property. Finally it is analyzed, the crisis of the matrimonial family in all the areas studied, at the end of the Middle Ages.
La tesis analiza la evolución de las estructuras familiares en el ámbito del Mediterráneo cristiano desde la Antigüedad hasta el final de la Edad Media. La primera parte se centra en el paso de una familia de estructura extensa centrada en la muerte del padre como generadora de esferas jurídico-patrimoniales (es decir, de familias), a una familia nuclear centrada en el matrimonio como hecho generador de dichas esferas. Dicho cambio se produce, sobre todo, en la Antigüedad tardía. Para la especial configuración jurídica de dicha familia nuclear en el área estudiada se propone la denominación de familia matrimonial. En la segunda parte del trabajo, se realiza un examen comparativo entre las zonas hispánica, italiana y griega (Bizancio), los principales elementos a comparar son la realidad social y económica, la emancipación de los hijos, las reglas de la sucesión y los modos de distribución del patrimonio familiar. A propósito de dicha comparación se comprueba que la estructura de dicha familia matrimonial, en todas las zonas estudiadas, admite la clasificación entre familia matrimonial con transferencia de bienes y sin transferencia de bienes. Por último se analiza la crisis que, en el ámbito nobiliario, sufrió la familia matrimonial al final de la Edad Media en todas las zonas estudiadas.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/299651
Language: spa
und
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Dret successori
Derecho sucesorio
Succession law
Dret de família
Derecho de familia
Family law
Matrimoni
Matrimonio
Marriage
Patrimoni familiar
Patrimonio familiar
Family’s patrimonies
Antiguitat tardana
Antigüedad tardía
Late antiquity
Conca Mediterrània
Cuenca del Mediterráneo
Mediterranean world
34 - Dret
Title: Derecho, muerte y matrimonio: la familia matrimonial en el Mediterráneo cristiano, desde la Antigüedad al final de la Edad Media
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors