Item


Front spreading in population dynamic models. Theory and application to the Neolithic transition

This thesis presents population dynamics models that can be applied to predict the rate of spread of the Neolithic transition (change from hunter-gathering to farming economics) across the European continent, which took place about 9000 to 5000 years ago. The first models in this thesis provide predictions at a continental scale. We develop population dynamics models with explicit kernels and apply realistic data. We also derive a new time-delayed reaction-diffusion equation which yields speeds about a 10% slower than previous models. We also deal with a regional variability: the slowdown of the Neolithic front when reaching the North of Europe. We develop simple reaction-diffusion models that can predict the measured speeds in terms of the non-homogeneous distribution of pre-Neolithic (Mesolithic) population in Europe, which were present in higher densities at the North of the continent. Such models can explain the observed speeds.

Aquesta tesi presenta models de dinàmica de poblacions que es poden aplicar a la transició del neolític (canvi d’una societat de caçadors-recol•lectors a una societat agrícola) per tal de predir-ne la velocitat d’expansió al continent europeu, que va tenir lloc fa entre 9000 i 5000 anys. Els primers models d’aquesta tesi proporcionen prediccions a escala continental. Desenvolupem models de dinàmica poblacional incloent kernels explícits i dades realistes. També demostrem una nova equació de reacció-difusió amb retard temporal la qual prediu velocitats fins a un 10% més lentes que en demostracions anteriors. També tractem una variabilitat regional: la disminució del ritme d’expansió del front neolític al nord d’Europa. Desenvolupem models de reacció-difusió senzills que tenen en compte la distribució no homogènia de poblacions preneolítiques (mesolítiques) a Europa, les quals eren presents amb majors densitats al nord del continent. Aquests models poden predir les velocitats mesurades.

Universitat de Girona

Manager: Fort, Joaquim
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Física
Author: Isern Sardó, Neus
Abstract: This thesis presents population dynamics models that can be applied to predict the rate of spread of the Neolithic transition (change from hunter-gathering to farming economics) across the European continent, which took place about 9000 to 5000 years ago. The first models in this thesis provide predictions at a continental scale. We develop population dynamics models with explicit kernels and apply realistic data. We also derive a new time-delayed reaction-diffusion equation which yields speeds about a 10% slower than previous models. We also deal with a regional variability: the slowdown of the Neolithic front when reaching the North of Europe. We develop simple reaction-diffusion models that can predict the measured speeds in terms of the non-homogeneous distribution of pre-Neolithic (Mesolithic) population in Europe, which were present in higher densities at the North of the continent. Such models can explain the observed speeds.
Aquesta tesi presenta models de dinàmica de poblacions que es poden aplicar a la transició del neolític (canvi d’una societat de caçadors-recol•lectors a una societat agrícola) per tal de predir-ne la velocitat d’expansió al continent europeu, que va tenir lloc fa entre 9000 i 5000 anys. Els primers models d’aquesta tesi proporcionen prediccions a escala continental. Desenvolupem models de dinàmica poblacional incloent kernels explícits i dades realistes. També demostrem una nova equació de reacció-difusió amb retard temporal la qual prediu velocitats fins a un 10% més lentes que en demostracions anteriors. També tractem una variabilitat regional: la disminució del ritme d’expansió del front neolític al nord d’Europa. Desenvolupem models de reacció-difusió senzills que tenen en compte la distribució no homogènia de poblacions preneolítiques (mesolítiques) a Europa, les quals eren presents amb majors densitats al nord del continent. Aquests models poden predir les velocitats mesurades.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/299668
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Neolithic transition
Transició del Neolític
Transición del Neolítico
Reaction-diffusion models
Models de reacció-difusió
Reacción del Neolítico
Multidisciplynary physics
Física interdisciplinar
Física multidisciplinar
53 - Física
Title: Front spreading in population dynamic models. Theory and application to the Neolithic transition
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors