Item


Nous formats en la comunicació de la química. Explorant el seu paper en el foment de la cultura i les vocacions científiques

Throughout this thesis I was involved in different science communication projects where research and innovation have been applied to improve existing proposals and exploring new formats without forget the evaluation of the impact of the outreach activity on the public, in promoting vocations and improving the social perception of science. Many of the social changes occurred during the course of the thesis have been taken as challenges of it becoming new opportunities. Among them I highlight the social networks, such as new digital communication tools, or the popularization of open knowledge, as well as flipped classroom or MOOCs as innovative methodologies in the field of education

Al llarg d’aquesta tesi s’han dut a terme projectes de comunicació científica on la innovació i la recerca han estat aplicades per millorar les propostes existents, explorar altres formats i, tot experimentant, proposar novetats sense deixar de banda l’avaluació de la repercussió de l’activitat divulgativa sobre el públic, en el foment de vocacions i en la millora de la percepció social de la ciència. Molts dels canvis socials ocorreguts durant el transcurs de la tesi han estat presos com a reptes de la mateixa esdevenint oportunitats ben aprofitades. Entre ells destaquen les xarxes socials, com a noves eines de comunicació digital, o la popularització del coneixement obert, així com els MOOC o la flipped classroom, com a metodologies innovadores en l’àmbit de l’educació

Universitat de Girona

Manager: Duran i Portas, Miquel
Duran i Carpintero, Josep
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Química
Author: Vieta i Corcoy, Pep Anton
Abstract: Throughout this thesis I was involved in different science communication projects where research and innovation have been applied to improve existing proposals and exploring new formats without forget the evaluation of the impact of the outreach activity on the public, in promoting vocations and improving the social perception of science. Many of the social changes occurred during the course of the thesis have been taken as challenges of it becoming new opportunities. Among them I highlight the social networks, such as new digital communication tools, or the popularization of open knowledge, as well as flipped classroom or MOOCs as innovative methodologies in the field of education
Al llarg d’aquesta tesi s’han dut a terme projectes de comunicació científica on la innovació i la recerca han estat aplicades per millorar les propostes existents, explorar altres formats i, tot experimentant, proposar novetats sense deixar de banda l’avaluació de la repercussió de l’activitat divulgativa sobre el públic, en el foment de vocacions i en la millora de la percepció social de la ciència. Molts dels canvis socials ocorreguts durant el transcurs de la tesi han estat presos com a reptes de la mateixa esdevenint oportunitats ben aprofitades. Entre ells destaquen les xarxes socials, com a noves eines de comunicació digital, o la popularització del coneixement obert, així com els MOOC o la flipped classroom, com a metodologies innovadores en l’àmbit de l’educació
Document access: http://hdl.handle.net/2072/299738
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Química
Chemistry
Comunicació científica
Science communication
Comunicación científica
Educació científica
Science education
Educación científica
Cultura científica
Scientific culture
Divulgació científica
Scientific divulgation
Divulgación científica
54 - Química
Title: Nous formats en la comunicació de la química. Explorant el seu paper en el foment de la cultura i les vocacions científiques
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors