Item


Decision support framework for space-use optimization and arrangement of public services

The thesis concentrates particularly on how to enhance space-use in the case of public facilities. This issue has been approached by repurposing existing facilities and introducing additional services, thereby creating multi-service facilities. However, the services to be combined cannot be chosen randomly, but should be selected according to their mutual compatibility. For this reason, a method for service compatibility analysis has been developed. This allows to identify bundles of services that could be combined and offered together, and services whose combination should be avoided. Furthermore, the results of the space-use analysis as well as the service compatibility analysis are visualized in a user-friendly way to facilitate interpretation and to help in decision-making. All these elements constitute the framework for space-use optimization and arrangement of public services in order to enhance space-use and to decrease the consumption of other, related resources such as energy or water, to make the city environment more sustainable and smarter

Aquesta tesis considera com millorar l’ús de l’espai en els equipaments públics mitjançant la reutilització dels equipaments existents i la introducció de serveis addicionals. No obstant això, els serveis que es combinen han de ser seleccionats d’acord amb la seva compatibilitat mútua. Per aquesta raó, s’ha desenvolupat un mètode per a l’anàlisi de compatibilitat de serveis. Això permet identificar conjunts de serveis que s’han de combinar i oferir junts i serveis que la seva combinació ha de ser evitada.A més, els resultats de l’anàlisi de l’ús d’espai i de l’anàlisi de compatibilitat de serveis es visualitzen d’una manera intuïtiva per facilitar la interpretació i ajudar en la presa de decisions. Tots aquests elements constitueixen el marc per a l’optimització de l’ús de l’espai i l’organització dels serveis públics. El marc ha de millorar l’ús d’espai basat en la consciència de la situació i disminuir el consum d’altres recursos relacionats, com l’energia o l’aigua, per fer l’ambient de la ciutat més sostenible

Universitat de Girona

Manager: Marsal, Maria Lluïsa
Colomer, Joan (Colomer Llinàs)
Other contributions: Universitat de Girona. Institut d’Informàtica i Aplicacions
Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica
Author: Rusek, Robert
Abstract: The thesis concentrates particularly on how to enhance space-use in the case of public facilities. This issue has been approached by repurposing existing facilities and introducing additional services, thereby creating multi-service facilities. However, the services to be combined cannot be chosen randomly, but should be selected according to their mutual compatibility. For this reason, a method for service compatibility analysis has been developed. This allows to identify bundles of services that could be combined and offered together, and services whose combination should be avoided. Furthermore, the results of the space-use analysis as well as the service compatibility analysis are visualized in a user-friendly way to facilitate interpretation and to help in decision-making. All these elements constitute the framework for space-use optimization and arrangement of public services in order to enhance space-use and to decrease the consumption of other, related resources such as energy or water, to make the city environment more sustainable and smarter
Aquesta tesis considera com millorar l’ús de l’espai en els equipaments públics mitjançant la reutilització dels equipaments existents i la introducció de serveis addicionals. No obstant això, els serveis que es combinen han de ser seleccionats d’acord amb la seva compatibilitat mútua. Per aquesta raó, s’ha desenvolupat un mètode per a l’anàlisi de compatibilitat de serveis. Això permet identificar conjunts de serveis que s’han de combinar i oferir junts i serveis que la seva combinació ha de ser evitada.A més, els resultats de l’anàlisi de l’ús d’espai i de l’anàlisi de compatibilitat de serveis es visualitzen d’una manera intuïtiva per facilitar la interpretació i ajudar en la presa de decisions. Tots aquests elements constitueixen el marc per a l’optimització de l’ús de l’espai i l’organització dels serveis públics. El marc ha de millorar l’ús d’espai basat en la consciència de la situació i disminuir el consum d’altres recursos relacionats, com l’energia o l’aigua, per fer l’ambient de la ciutat més sostenible
Document access: http://hdl.handle.net/2072/299776
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Public services
Serveis públics
Servicios públicos
Public facilities
Equipaments públics
Equipamientos públicos
Space-use analysis
Anàlisi de l’ús de l’espai
Análisis del uso del espacio
Multi-services facilities
Instal·lacions multiservei
Instalaciones multiservicio
Space-use efficiency
Eficiència en l’ús de l’espai
Eficiencia en el uso del espacio
Smart cities
Ciutats intel·ligents
Ciudades inteligentes
68 - Indústries, oficis i comerç d’articles acabats. Tecnologia cibernètica i automàtica
71 - Urbanisme. Paisatgisme, parcs i jardins
Title: Decision support framework for space-use optimization and arrangement of public services
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors