Item


Characterization of the translaminar cohesive law

When a fibre-reinforced composite laminate is subjected to traction or compression, it develops a relatively large Fracture Process Zone where material toughening mechanisms such as matrix cracking, fibre-bridging and fibre pull-outs take place. The damage onset and damage propagation are well defined from a cohesive model point of view, although no standard procedure has been yet developed to characterize the translaminar Cohesive Law. The present Ph.D. thesis proposes an objective inverse method for obtaining the Cohesive Law from a single Compact Tension test. The proposed methodology has been correlated with numerical results, and has been satisfactorily used to characterize this property in various laminates, both in traction and compression

Quan un laminat compost de polímer reforçat amb fibres és sotmès a tracció o compressió, aquest desenvolupa una Zona de Procés de Fractura relativament gran, on mecanismes d’enduriment com ara l’esquerdament de la matriu, bridging i pull-out de fibres tenen lloc. La iniciació i propagació del dany estan ben definits des del punt de vista del model cohesiu, tot i que actualment encara no hi ha cap procediment estàndard per caracteritzar la Llei Cohesiva translaminar. La present tesi doctoral proposa un mètode invers per a l’obtenció de la Llei Cohesiva utilitzant únicament un assaig de la proveta Compact Tension. La metodologia proposada ha estat correlada amb resultats numèrics, i ha estat empleada satisfactòriament per a caracteritzar aquesta propietat en diversos laminats, tant a tracció com a compressió

Universitat de Girona

Manager: Maimí Vert, Pere
González Juan, Emilio Vicente
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial
Author: Ortega Novillo, Adrián
Abstract: When a fibre-reinforced composite laminate is subjected to traction or compression, it develops a relatively large Fracture Process Zone where material toughening mechanisms such as matrix cracking, fibre-bridging and fibre pull-outs take place. The damage onset and damage propagation are well defined from a cohesive model point of view, although no standard procedure has been yet developed to characterize the translaminar Cohesive Law. The present Ph.D. thesis proposes an objective inverse method for obtaining the Cohesive Law from a single Compact Tension test. The proposed methodology has been correlated with numerical results, and has been satisfactorily used to characterize this property in various laminates, both in traction and compression
Quan un laminat compost de polímer reforçat amb fibres és sotmès a tracció o compressió, aquest desenvolupa una Zona de Procés de Fractura relativament gran, on mecanismes d’enduriment com ara l’esquerdament de la matriu, bridging i pull-out de fibres tenen lloc. La iniciació i propagació del dany estan ben definits des del punt de vista del model cohesiu, tot i que actualment encara no hi ha cap procediment estàndard per caracteritzar la Llei Cohesiva translaminar. La present tesi doctoral proposa un mètode invers per a l’obtenció de la Llei Cohesiva utilitzant únicament un assaig de la proveta Compact Tension. La metodologia proposada ha estat correlada amb resultats numèrics, i ha estat empleada satisfactòriament per a caracteritzar aquesta propietat en diversos laminats, tant a tracció com a compressió
Document access: http://hdl.handle.net/2072/299881
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Cohesive law
Llei cohesiva
Ley cohesiva
Fracture
Fractura
Compact tension
Tensió compacta
Tensión compacta
Fracture toughness
Tenacitat a la fractura
Tenacidad a la fractura
Laminates
Laminats
Laminados
621 - Enginyeria mecànica en general. Tecnologia nuclear. Electrotècnia. Maquinària
Title: Characterization of the translaminar cohesive law
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors