Item


Estudi dels patrons de colonització postincendi en vertebrats al llarg de gradients ambientals i espacials

Wildfires are natural perturbations that affect the structure of the landscape and biodiversity. In the Mediterranean basin, wildfires occur especially in hot seasons. However, in recent years the number of fires with the size of them has been increasing, associated with human intervention.In this thesis, I analyse how the gradient of regional aridity in Catalonia affects the recovery of vegetation, the richness of bird species and shrubland warbler abundance. The relative role of two hypotheses on the abundance of rodents in the first moments after a wildfire is evaluated. These opposite hypotheses make reference to the ability of rodents to resist the fire into refuges or, on the other hand, to colonize burnt areas from the unburnt area. Finally, I study how the postfire and the management of burnt wood can affect the recolonization of rodents

Els incendis forestals són alteracions naturals que afecten l’estructura del paisatge i la biodiversitat. A la conca mediterrània, els incendis forestals es donen especialment en les estacions caloroses. Tanmateix, en els darrers anys tant el nombre d’incendis con la mida dels mateixos ha anat en augment, associat amb la intervenció humana. En aquesta tesi s’analitza com el gradient d’aridesa regional de Catalunya afecta a la recuperació de la vegetació, la riquesa d’espècies d’aus i l’abundància de tallarols de matollar. S’avalua el paper relatiu de dues hipòtesis sobre l’abundància de rosegadors en els primers moments després d’un incendi forestal. Aquestes hipòtesis contraposades fan referència a la capacitat dels rosegadors a resistir el pas del foc en refugis o, per altre banda, a la colonitzar des de l’àrea no cremada. Finalment, s’avalua com la tala postincendi i la gestió de la fusta cremada poden afectar la recolonització de rosegadors

Universitat de Girona

Manager: Pons Ferran, Pere
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Ciències Ambientals
Author: Puig-Gironès, Roger
Abstract: Wildfires are natural perturbations that affect the structure of the landscape and biodiversity. In the Mediterranean basin, wildfires occur especially in hot seasons. However, in recent years the number of fires with the size of them has been increasing, associated with human intervention.In this thesis, I analyse how the gradient of regional aridity in Catalonia affects the recovery of vegetation, the richness of bird species and shrubland warbler abundance. The relative role of two hypotheses on the abundance of rodents in the first moments after a wildfire is evaluated. These opposite hypotheses make reference to the ability of rodents to resist the fire into refuges or, on the other hand, to colonize burnt areas from the unburnt area. Finally, I study how the postfire and the management of burnt wood can affect the recolonization of rodents
Els incendis forestals són alteracions naturals que afecten l’estructura del paisatge i la biodiversitat. A la conca mediterrània, els incendis forestals es donen especialment en les estacions caloroses. Tanmateix, en els darrers anys tant el nombre d’incendis con la mida dels mateixos ha anat en augment, associat amb la intervenció humana. En aquesta tesi s’analitza com el gradient d’aridesa regional de Catalunya afecta a la recuperació de la vegetació, la riquesa d’espècies d’aus i l’abundància de tallarols de matollar. S’avalua el paper relatiu de dues hipòtesis sobre l’abundància de rosegadors en els primers moments després d’un incendi forestal. Aquestes hipòtesis contraposades fan referència a la capacitat dels rosegadors a resistir el pas del foc en refugis o, per altre banda, a la colonitzar des de l’àrea no cremada. Finalment, s’avalua com la tala postincendi i la gestió de la fusta cremada poden afectar la recolonització de rosegadors
Document access: http://hdl.handle.net/2072/299915
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Ocells
Pájaros
Birds
Rosegadors
Roedores
Rodents
Incendis forestals
Incendios forestales
Wildfires
Aridesa
Aridez
Aridity
Recolonització
Recolonización
Recolonization
Dispersió de llavors
Dispersión de semillas
Seed dispersal
504 - Ciències del medi ambient
59 - Zoologia
630 - Silvicultura. Arboricultura
Title: Estudi dels patrons de colonització postincendi en vertebrats al llarg de gradients ambientals i espacials
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors