Item


Aprenentatges i beneficis percebuts per joves universitaris que participen en projectes de mentoria social: el cas del Projecte Rossinyol a Tarragona

En aquest article es realitza una aproximació als beneficis o aprenentatges que extreuen els voluntaris que participen en projectes de mentoria social. Aquests projectes normalment tenen una major necessitat d’expressar l’impacte que tenen en la població objectiu que hi participa. Però per altra banda, existeixen uns voluntaris que extreuen quelcom d’incorporar-se en aquests projectes. Donada la participació voluntària en projectes de voluntariat per un alt nombre de joves, es considera d’especial interès profunditzar en aquelles avantatges que extreuen els que participen en aquesta tipologia d’iniciatives. Alguns dels joves universitaris que participen en el Projecte Rossinyol de Tarragona, dut a terme per l’Associació Quilòmetre Zero, esmenten una sèrie de competències o beneficis percebuts. Per tant, a través d’aquest article podem comprendre amb major especificitat totes aquestes aportacions que es desprenen de la participació com a voluntari. Gràcies a la metodologia d’aprenentatge de l’Aprenentatge Servei s’aconsegueix categoritzar tota una sèrie de competències que estan vinculades a aquesta pedagogia i que, a més a més, aquests voluntaris identifiquen. Finalment, es plantegen algunes diferencies en quant als ítems contemplats per l’avaluació del Projecte Rossinyol de Tarragona com a beneficis per als mentors i mentores que hi participen

In this article an approach is made to the benefits or learning that volunteers who participate in social mentoring projects extract. These projects usually have a greater need to express their impact on the target population that participates in it. But on the other hand, there are volunteers who extract something from joining these projects. Given the voluntary participation in voluntary projects for a high number of young people, is considered of special interest to deepen in those advantages that extract those that participate in this type of initiatives. Some of the young university students participating in the Projecte Rossinyol of Tarragona carried out by the Associació Quilòmetre Zero, mention a series of competences or benefits received. Therefore, through this article we can understand with greater specificity all these contributions that are derived from the participation as volunteer. Thanks to the learning methodology of the Learning Service, it is possible to categorize a whole series of competences that are linked to this pedagogy and that, moreover, these volunteers identify. Finally, there are some differences regarding the items contemplated for the evaluation of the Projecte Rossinyol of Tarragona as a benefit for the mentors involved

Manager: Trilla, Jaume
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia
Author: Alarcón Galindo, Xavier
Abstract: En aquest article es realitza una aproximació als beneficis o aprenentatges que extreuen els voluntaris que participen en projectes de mentoria social. Aquests projectes normalment tenen una major necessitat d’expressar l’impacte que tenen en la població objectiu que hi participa. Però per altra banda, existeixen uns voluntaris que extreuen quelcom d’incorporar-se en aquests projectes. Donada la participació voluntària en projectes de voluntariat per un alt nombre de joves, es considera d’especial interès profunditzar en aquelles avantatges que extreuen els que participen en aquesta tipologia d’iniciatives. Alguns dels joves universitaris que participen en el Projecte Rossinyol de Tarragona, dut a terme per l’Associació Quilòmetre Zero, esmenten una sèrie de competències o beneficis percebuts. Per tant, a través d’aquest article podem comprendre amb major especificitat totes aquestes aportacions que es desprenen de la participació com a voluntari. Gràcies a la metodologia d’aprenentatge de l’Aprenentatge Servei s’aconsegueix categoritzar tota una sèrie de competències que estan vinculades a aquesta pedagogia i que, a més a més, aquests voluntaris identifiquen. Finalment, es plantegen algunes diferencies en quant als ítems contemplats per l’avaluació del Projecte Rossinyol de Tarragona com a beneficis per als mentors i mentores que hi participen
In this article an approach is made to the benefits or learning that volunteers who participate in social mentoring projects extract. These projects usually have a greater need to express their impact on the target population that participates in it. But on the other hand, there are volunteers who extract something from joining these projects. Given the voluntary participation in voluntary projects for a high number of young people, is considered of special interest to deepen in those advantages that extract those that participate in this type of initiatives. Some of the young university students participating in the Projecte Rossinyol of Tarragona carried out by the Associació Quilòmetre Zero, mention a series of competences or benefits received. Therefore, through this article we can understand with greater specificity all these contributions that are derived from the participation as volunteer. Thanks to the learning methodology of the Learning Service, it is possible to categorize a whole series of competences that are linked to this pedagogy and that, moreover, these volunteers identify. Finally, there are some differences regarding the items contemplated for the evaluation of the Projecte Rossinyol of Tarragona as a benefit for the mentors involved
Document access: http://hdl.handle.net/2072/299922
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Mentoria en l’ensenyament
Mentoring in education
Projecte Rossinyol -- Catalunya -- Tarragona
Projecte Rossinyol -- Catalonia -- Tarragona
Title: Aprenentatges i beneficis percebuts per joves universitaris que participen en projectes de mentoria social: el cas del Projecte Rossinyol a Tarragona
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors