Item


Assessment of virtual design and manufacturing techniques for fibre reinforced composite materials

Virtual tools are commonly used nowadays to optimize product design and manufacturing process of fibre reinforced composite materials. The present work focuses on two areas of interest to forecast the part performance and the production process particularities. The first part proposes a multi-physical optimization tool to support the concept stage of a composite part. The strategy is based on the strategic handling of information and, through a single control parameter, is able to evaluate the effects of design variations throughout all these steps in parallel. The second part targets the resin infusion process and the impact of thermal effects. The numerical and experimental approach allowed the identificationof improvement opportunities regarding the implementation of algorithms in commercially available simulation software.

Les eines de disseny virtual son usades de forma habitual per optimitzar el disseny i el procés productiu de peces de material compòsit reforçades amb fibra. Aquest treball es centra en dos àrees d’interès per la predicció de les prestacions de la peça i les particularitats del seu procés productiu. La primera part proposa una eina d’optimització multi-física per recolzar l’etapa de desenvolupament d’una nova peça. La estratègia es basa en la gestió intel•ligent de la informació a través d’un paràmetre de control comú, permeten l’avaluació dels canvis en totes les etapes en paral•lel. La segona part es centra en la infusió de resina, i particularment en l’impacte dels efectes tèrmics. Aquesta investigació numèrica i experimental ha permès la identificació de possibilitats de millora en la implementació d’algoritmes usats actualment en codis comercials de simulació.

Universitat de Girona

Manager: Blanco Villaverde, Norbert
Matthys, Koen
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial
Author: Gascons i Tarrés, Marc
Abstract: Virtual tools are commonly used nowadays to optimize product design and manufacturing process of fibre reinforced composite materials. The present work focuses on two areas of interest to forecast the part performance and the production process particularities. The first part proposes a multi-physical optimization tool to support the concept stage of a composite part. The strategy is based on the strategic handling of information and, through a single control parameter, is able to evaluate the effects of design variations throughout all these steps in parallel. The second part targets the resin infusion process and the impact of thermal effects. The numerical and experimental approach allowed the identificationof improvement opportunities regarding the implementation of algorithms in commercially available simulation software.
Les eines de disseny virtual son usades de forma habitual per optimitzar el disseny i el procés productiu de peces de material compòsit reforçades amb fibra. Aquest treball es centra en dos àrees d’interès per la predicció de les prestacions de la peça i les particularitats del seu procés productiu. La primera part proposa una eina d’optimització multi-física per recolzar l’etapa de desenvolupament d’una nova peça. La estratègia es basa en la gestió intel•ligent de la informació a través d’un paràmetre de control comú, permeten l’avaluació dels canvis en totes les etapes en paral•lel. La segona part es centra en la infusió de resina, i particularment en l’impacte dels efectes tèrmics. Aquesta investigació numèrica i experimental ha permès la identificació de possibilitats de millora en la implementació d’algoritmes usats actualment en codis comercials de simulació.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/300071
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Virtual design
Disseny virtual
Diseño virtual
Simulation
Simulació
Simulación
Production process
Procés productiu
Proceso productivo
Composite materials
Compòsits
Materiales compuestos
Liquid infusion techniques
Tècniques d’infusió líquida
Técnicas de infusión líquida
RTM/VARTM
539 - Constitució física de la matèria
624 - Enginyeria civil i de la construcció en general
Title: Assessment of virtual design and manufacturing techniques for fibre reinforced composite materials
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors