Item


Distributional patterns of diatom communities in Mediterranean rivers

Aquesta tesi tracta la jerarquia i l’heterogeneïtat dels sistemes fluvials que afecten l’estructura de les comunitats bentòniques de diatomees. A nivell regional, es van buscar diferents grups de punts i les seves espècies indicadores, es va estudiar la resposta de les comunitats de diatomees als gradients ambientals, es va avaluar la utilitat de diferents índexs de diatomees i es va buscar el millor sistema de classificació per a condicions de referència. A nivell de conca, es volien definir els factors que determinen la distribució longitudinal de la diversitat de les comunitats de diatomees. Finalment, a nivell d’hàbitat es van determinar quins factors afecten les algues i els cianobacteris a aquesta escala i es va examinar la contribució relativa de l’ambient i l’espai en la distribució de la biomassa i composició d’algues i cianobacteris. Per tant, els diferents capítols d’aquesta tesi han estat desenvolupats seguint aquest esquema.

This thesis deals with the hierarchy and heterogeneity of stream systems affecting the structure of benthic diatom communities. At a regional level, I search for different groups of sites and their indicator taxa, I studied the responses of the diatom communities to the gradients of environmental variables, I tested the usefulness of diatom indices and I searched for the best classification system for reference conditions. At a watershed level my interest was to define the factors that determined the longitudinal distribution of diversity of diatom communities. Finally, at a habitat level it was interesting to determine the factors affecting algae and cyanobacteria at this scale and examine the relative effects of environmental factors and space on the distribution of biomass and composition of benthic algae and cyanobacteria. Thus, the different chapters of the thesis had been approached following this scheme.

Universitat de Girona

Manager: Sabater, Sergi
Other contributions: Universitat de Girona. Institut d’Ecologia Aquàtica
Author: Tornés Bes, Elisabet
Abstract: Aquesta tesi tracta la jerarquia i l’heterogeneïtat dels sistemes fluvials que afecten l’estructura de les comunitats bentòniques de diatomees. A nivell regional, es van buscar diferents grups de punts i les seves espècies indicadores, es va estudiar la resposta de les comunitats de diatomees als gradients ambientals, es va avaluar la utilitat de diferents índexs de diatomees i es va buscar el millor sistema de classificació per a condicions de referència. A nivell de conca, es volien definir els factors que determinen la distribució longitudinal de la diversitat de les comunitats de diatomees. Finalment, a nivell d’hàbitat es van determinar quins factors afecten les algues i els cianobacteris a aquesta escala i es va examinar la contribució relativa de l’ambient i l’espai en la distribució de la biomassa i composició d’algues i cianobacteris. Per tant, els diferents capítols d’aquesta tesi han estat desenvolupats seguint aquest esquema.
This thesis deals with the hierarchy and heterogeneity of stream systems affecting the structure of benthic diatom communities. At a regional level, I search for different groups of sites and their indicator taxa, I studied the responses of the diatom communities to the gradients of environmental variables, I tested the usefulness of diatom indices and I searched for the best classification system for reference conditions. At a watershed level my interest was to define the factors that determined the longitudinal distribution of diversity of diatom communities. Finally, at a habitat level it was interesting to determine the factors affecting algae and cyanobacteria at this scale and examine the relative effects of environmental factors and space on the distribution of biomass and composition of benthic algae and cyanobacteria. Thus, the different chapters of the thesis had been approached following this scheme.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/300123
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Diatom indices
Indicator taxa
Diversity
Reference conditions
Multivariate analysis
Spatial data
57 - Biologia
Title: Distributional patterns of diatom communities in Mediterranean rivers
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors