Item


Trace elements biogeochemistry in high mountain lake catchments: identifying anthropogenic versus natural components from the atmospheric contamination legacy in remote natural areas

Human activities have been interfering with the natural biogeochemical cycles of trace elements since the ancient civilizations. Although they are inaccessible and remote, high mountain lake catchments are irrefutably trace-element contaminated by anthropogenic emissions, which can travel by long-range atmospheric transport before they are deposited. This has been revealed by several natural archives. High mountain lake catchments are thus excellent sentinels of long-range contamination. Continuous accumulation can lead to a build up of potentially toxic trace elements in these remote, or relatively remote, ecosystems. The thesis focuses on the biogeochemistry of a suite of trace elements of environmental concern (Ni, Cu, Zn, As, Se, Cd and Pb) in Pyrenean lake catchments, with special emphasis on discerning the “natural” components from the “anthropogenic” contributions. Five other metallic elements (Al, Fe, Ti, Mn and Zr) have also been studied to trace natural fluxes and biogeochemical processes within the lake catchment systems.

Les activitats humanes han interferit en els cicles biogeoquímics naturals dels elements traça des de les antigues civilitzacions. Malgrat ser inaccessibles i remotes, les conques lacustres de muntanya es troben clarament contaminades pels elements traça procedents d’emissions antropogèniques, que s’hi han desplaçat per mitjà del transport atmosfèric de llarg abast i la subseqüent deposició, tal com revelen diversos arxius naturals. Per tant, les conques lacustres de muntanya són indicadores excel•lents d’aquesta contaminació de llarg abast. La seva contínua acumulació ha deixat una quantitat important d’elements traça potencialment tòxics en aquests ecosistemes remots o relativament remots. La tesi se centra en la biogeoquímica d’un conjunt d’elements traça de rellevància ambiental (Ni, Cu, Zn, As, Se, Cd i Pb) en conques lacustres pirinenques, amb especial èmfasi en distingir els components “naturals” de les contribucions “antropogèniques”. A més a més, s’han estudiat cinc metalls més (Al, Fe, Ti, Mn, Zr) per traçar fluxos i processos biogeoquímics naturals en els sistemes lacustres.

Universitat de Girona

Manager: Camarero Galindo, Lluís
Sabater, Sergi
Other contributions: Universitat de Girona. Institut d’Ecologia Aquàtica
Author: Bacardit Peñarroya, Montserrat
Abstract: Human activities have been interfering with the natural biogeochemical cycles of trace elements since the ancient civilizations. Although they are inaccessible and remote, high mountain lake catchments are irrefutably trace-element contaminated by anthropogenic emissions, which can travel by long-range atmospheric transport before they are deposited. This has been revealed by several natural archives. High mountain lake catchments are thus excellent sentinels of long-range contamination. Continuous accumulation can lead to a build up of potentially toxic trace elements in these remote, or relatively remote, ecosystems. The thesis focuses on the biogeochemistry of a suite of trace elements of environmental concern (Ni, Cu, Zn, As, Se, Cd and Pb) in Pyrenean lake catchments, with special emphasis on discerning the “natural” components from the “anthropogenic” contributions. Five other metallic elements (Al, Fe, Ti, Mn and Zr) have also been studied to trace natural fluxes and biogeochemical processes within the lake catchment systems.
Les activitats humanes han interferit en els cicles biogeoquímics naturals dels elements traça des de les antigues civilitzacions. Malgrat ser inaccessibles i remotes, les conques lacustres de muntanya es troben clarament contaminades pels elements traça procedents d’emissions antropogèniques, que s’hi han desplaçat per mitjà del transport atmosfèric de llarg abast i la subseqüent deposició, tal com revelen diversos arxius naturals. Per tant, les conques lacustres de muntanya són indicadores excel•lents d’aquesta contaminació de llarg abast. La seva contínua acumulació ha deixat una quantitat important d’elements traça potencialment tòxics en aquests ecosistemes remots o relativament remots. La tesi se centra en la biogeoquímica d’un conjunt d’elements traça de rellevància ambiental (Ni, Cu, Zn, As, Se, Cd i Pb) en conques lacustres pirinenques, amb especial èmfasi en distingir els components “naturals” de les contribucions “antropogèniques”. A més a més, s’han estudiat cinc metalls més (Al, Fe, Ti, Mn, Zr) per traçar fluxos i processos biogeoquímics naturals en els sistemes lacustres.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/300140
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Trace elements
Elements traça
Elementos traza
High mountain lake catchment
Conques lacustres d’alta muntanya
Cuencas lacustres de alta montaña
Long-range contamination
Contaminació de llarg abast
Contaminación de largo alcance
Atmospheric deposition
Deposició atmosfèrica
Deposición atmosférica
Central Pyrenees
Pirineus Centrals
Pirieno Central
504 - Ciències del medi ambient
55 - Geologia. Meteorologia
574 - Ecologia general i biodiversitat
Title: Trace elements biogeochemistry in high mountain lake catchments: identifying anthropogenic versus natural components from the atmospheric contamination legacy in remote natural areas
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors