Item


Disseny d’un sistema d’informació ambiental pel seu ús en els processos de gestió integrada de zones costaneres. Aplicació a la Costa Brava

El present estudi té com a principal objectiu el disseny d’un Sistema d’informació Ambiental (SIA). El principal instrument utilitzat per obtenir la informació amb aquest sistema d’informació són els indicadors. Concretament, el SIA ha estat desenvolupat per ser usat en els processos de gestió integrada de zones costaneres (ICZM), de manera que els indicadors emprats intenten ser representatius dels principals elements econòmics, socials i ambientals que interactuen en les zones costaneres. El procés de disseny d’aquest Sistema d’Informació Ambiental es pot dividir en diferents sub-objectius: - el primer consisteix en la recerca de tota la informació socio-econòmica i ambiental actual que es consideri necessària. A banda d’aquesta informació s’ha de generar aquella informació que es consideri important per a la gestió i per la comprensió de la situació actual dels sistemes naturals que es troben a la zona d’estudi. - el segon objectiu és la creació del sistema d’indicadors, dividits en: sectorials, de gestió i de condició. Cada indicador ha de tenir un protocol pel seu càlcul i la seva futura repetició. Un cop mesurats es representaran gràficament per facil itar la seva interpretació. - el darrer objectiu consisteix en l’anàlisi i en la síntesi dels resultats obtinguts del càlcul dels indicadors. Per la síntesi s’utilitza una anàlisi de components principals que es tradueix en un conjunt d’indicadors estratègics. Per l’anàlisi s’utilitza l’equació I.P.A.T. que ens ha de permetre relacionar els resultats obtinguts mitjançant els indicadors amb la sostenibilitat territorial de l’àrea d’estudi. - Finalment, de les conclusions s’han de despendre una sèrie de recomanacions per als gestors i per l’empresa privada, amb la finalitat d’assolir una gestió més sostenible de la zona costanera. En el disseny del SIA i per tal d’assolir els diferents objectius, s’ha utilitzat el model conceptual D-P.S.I.R. d’anàlisi dels conductors "drivers" (D), les pressions (P), els estats (S),els impactes (I) i les respostes (R). Aquest model està àmpliament reconegut per la OCDE i altres organitzacions internacionals, i és emprat en l’anàlisi de la problemàtica ambiental.

Universitat de Girona

Manager: Sardá Borroy, Rafael
Pintó i Fusalba, Josep
Other contributions: Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient
Author: Mora Crespo, Joan
Abstract: El present estudi té com a principal objectiu el disseny d’un Sistema d’informació Ambiental (SIA). El principal instrument utilitzat per obtenir la informació amb aquest sistema d’informació són els indicadors. Concretament, el SIA ha estat desenvolupat per ser usat en els processos de gestió integrada de zones costaneres (ICZM), de manera que els indicadors emprats intenten ser representatius dels principals elements econòmics, socials i ambientals que interactuen en les zones costaneres. El procés de disseny d’aquest Sistema d’Informació Ambiental es pot dividir en diferents sub-objectius: - el primer consisteix en la recerca de tota la informació socio-econòmica i ambiental actual que es consideri necessària. A banda d’aquesta informació s’ha de generar aquella informació que es consideri important per a la gestió i per la comprensió de la situació actual dels sistemes naturals que es troben a la zona d’estudi. - el segon objectiu és la creació del sistema d’indicadors, dividits en: sectorials, de gestió i de condició. Cada indicador ha de tenir un protocol pel seu càlcul i la seva futura repetició. Un cop mesurats es representaran gràficament per facil itar la seva interpretació. - el darrer objectiu consisteix en l’anàlisi i en la síntesi dels resultats obtinguts del càlcul dels indicadors. Per la síntesi s’utilitza una anàlisi de components principals que es tradueix en un conjunt d’indicadors estratègics. Per l’anàlisi s’utilitza l’equació I.P.A.T. que ens ha de permetre relacionar els resultats obtinguts mitjançant els indicadors amb la sostenibilitat territorial de l’àrea d’estudi. - Finalment, de les conclusions s’han de despendre una sèrie de recomanacions per als gestors i per l’empresa privada, amb la finalitat d’assolir una gestió més sostenible de la zona costanera. En el disseny del SIA i per tal d’assolir els diferents objectius, s’ha utilitzat el model conceptual D-P.S.I.R. d’anàlisi dels conductors "drivers" (D), les pressions (P), els estats (S),els impactes (I) i les respostes (R). Aquest model està àmpliament reconegut per la OCDE i altres organitzacions internacionals, i és emprat en l’anàlisi de la problemàtica ambiental.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/300158
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Environmental information systems
Sistemas de información ambiental
Coastal zones management
Gestión del litoral
Gestió de zones costaneres
Sistemes d’informació ambiental
Costa Brava
504 - Ciències del medi ambient
Title: Disseny d’un sistema d’informació ambiental pel seu ús en els processos de gestió integrada de zones costaneres. Aplicació a la Costa Brava
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors