Item


Evaluación de la biomasa como recurso energético renovable en Cataluña

El objetivo principal es la evaluación de la biomasa como recurso energético renovable en Cataluña. Su alcance requiere el estudio de diversas temáticas, desarrolladas en los doce capítulos que componen el documento.El Capítulo 1 describe los objetivos de la tesis. El Capítulo 2 describe los motivos que justifican la valorización energética del recurso biomasa. El Capítulo 3 presenta la metodología general utilizada. El Capítulo 4 realiza un análisis multicriterio del aprovechamiento energético de biomasa forestal. El Capítulo 5 cuantifica la biomasa disponible para usos energéticos en Cataluña. Los Capítulos 6, 7, 8 y 9 analizan las tecnologías y la viabilidad de la producción de energía con colza y chopo. El Capítulo 10 caracteriza físico-químicamente la biomasa de colza como combustible complementario al actual uso del grano para biodiesel. El Capítulo 11 evalua el uso de cultivos para la producción de productos químicos. El Capítulo 12 resume las Conclusiones generales.

The main goal is the evaluation of biomass as renewable resource in Catalonia. Its scope requires the study of different subjects, developed in the twelve chapters that compose the document. The Chapter 1 describes the goals of the PhD thesis. The Chapter 2 describes the reasons that justify the energetic use of biomass. The Chapter 3 shows the general methodology used. The Chapter 4 carries out a multicriterion analysis of energetic valorisation of forestry biomass. The Chapter 5 quantifies the available biomass for energy production in Catalonia. The Chapters 6, 7, 8 and 9 analyze the technologies and the feasibility of power generation using rapeseed and poplar energy crops. The Chapter 10 characterizes physical-chemically the rapeseed biomass as complementary fuel to the current use of the grain for bio-diesel production. The Chapter 11 evaluates the potential use of other crops for chemicals production. The Chapter 12 summarizes the Main Conclusions.

Universitat de Girona

Manager: Rigola i Lapeña, Miquel
Other contributions: Universitat de Girona. Institut de Medi Ambient
Author: Martínez Lozano, Sergio
Abstract: El objetivo principal es la evaluación de la biomasa como recurso energético renovable en Cataluña. Su alcance requiere el estudio de diversas temáticas, desarrolladas en los doce capítulos que componen el documento.El Capítulo 1 describe los objetivos de la tesis. El Capítulo 2 describe los motivos que justifican la valorización energética del recurso biomasa. El Capítulo 3 presenta la metodología general utilizada. El Capítulo 4 realiza un análisis multicriterio del aprovechamiento energético de biomasa forestal. El Capítulo 5 cuantifica la biomasa disponible para usos energéticos en Cataluña. Los Capítulos 6, 7, 8 y 9 analizan las tecnologías y la viabilidad de la producción de energía con colza y chopo. El Capítulo 10 caracteriza físico-químicamente la biomasa de colza como combustible complementario al actual uso del grano para biodiesel. El Capítulo 11 evalua el uso de cultivos para la producción de productos químicos. El Capítulo 12 resume las Conclusiones generales.
The main goal is the evaluation of biomass as renewable resource in Catalonia. Its scope requires the study of different subjects, developed in the twelve chapters that compose the document. The Chapter 1 describes the goals of the PhD thesis. The Chapter 2 describes the reasons that justify the energetic use of biomass. The Chapter 3 shows the general methodology used. The Chapter 4 carries out a multicriterion analysis of energetic valorisation of forestry biomass. The Chapter 5 quantifies the available biomass for energy production in Catalonia. The Chapters 6, 7, 8 and 9 analyze the technologies and the feasibility of power generation using rapeseed and poplar energy crops. The Chapter 10 characterizes physical-chemically the rapeseed biomass as complementary fuel to the current use of the grain for bio-diesel production. The Chapter 11 evaluates the potential use of other crops for chemicals production. The Chapter 12 summarizes the Main Conclusions.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/300165
Language: spa
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Rapessed
Colza
Viabilitat econòmica
Viabilidad económica
Economic feasibility
Generació elèctrica
Electric generation
Generación eléctrica
Cultius energètics
Energetic crops
Chopo
Cultivos energéticos
Biomass
Biomassa
Biomasa
Pollancre
Poplar
502 - Natura. Estudi, conservació i protecció de la natura
504 - Ciències del medi ambient
Title: Evaluación de la biomasa como recurso energético renovable en Cataluña
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors