Item


Estudi citològic i bioquímic del fluid epididimari de "Sus domesticus"

En aquest estudi s’ha determinat que al augmentar el ritme d’extraccions de semen es produeixen canvis en el patró d’absorció i secreció del fluid epididimari, que provoquen alteracions en la maduració epididimaria dels espermatozoides i un desenvolupament anòmal de la motilitat espermàtica. La concentració de glutamat i carnitina al fluid epididimari augmenten al llarg del conducte epididimari, alhora que la concentració de myo-inositol disminueix. El contingut de myo-inositol a l’interior dels espermatozoides disminueix, mentre que el contingut de glutamat augmenta a partir del caput distal i el contingut de carnitina no varia al llarg del conducte. S’ha determinat la presència de la ruta del poliol a l’epidídim de porcí. Els resultats obtinguts indiquen que la glucosa difon de la sang cap al fluid epididimari, és convertida a sorbitol per l’aldosa reductasa, i aquest sorbitol s’acumula al fluid luminal i és convertit a fructosa per l’acció de la sorbitol deshidrogenasa.

A high semen collection frequency brought about an altered resorption and secretion pattern of the epididymal fluid, which results in defective sperm maturation and abnormal development of sperm motility. In this study, it has been determined that in epididymal fluid the concentration of myo-inositol decreased in a proximo-distal direction, whereas intraluminal concentrations of L-carnitine and L-glutamate increased distally. The content of inositol in spermatozoa fell as they moved from the distal caput whereas sperm glutamate increased from the distal caput to more distal regions and carnitine content remained unchanged during epididymal transit. In this study, evidence for an operative polyol pathway was demonstrated in the porcine epididymis. The results found are consistent with diffusion of circulating glucose into the lumen, its conversion via aldose reductase to sorbitol which accumulates in the lumen and the action of sorbitol dehidrogenase on sorbitol to produce fructose.

Universitat de Girona

Manager: Pinart Nadal, Elisabeth
Bonet, Sergi
Other contributions: Universitat de Girona. Institut de Tecnologia Agroalimentària
Author: Pruneda Sais, Anna
Abstract: En aquest estudi s’ha determinat que al augmentar el ritme d’extraccions de semen es produeixen canvis en el patró d’absorció i secreció del fluid epididimari, que provoquen alteracions en la maduració epididimaria dels espermatozoides i un desenvolupament anòmal de la motilitat espermàtica. La concentració de glutamat i carnitina al fluid epididimari augmenten al llarg del conducte epididimari, alhora que la concentració de myo-inositol disminueix. El contingut de myo-inositol a l’interior dels espermatozoides disminueix, mentre que el contingut de glutamat augmenta a partir del caput distal i el contingut de carnitina no varia al llarg del conducte. S’ha determinat la presència de la ruta del poliol a l’epidídim de porcí. Els resultats obtinguts indiquen que la glucosa difon de la sang cap al fluid epididimari, és convertida a sorbitol per l’aldosa reductasa, i aquest sorbitol s’acumula al fluid luminal i és convertit a fructosa per l’acció de la sorbitol deshidrogenasa.
A high semen collection frequency brought about an altered resorption and secretion pattern of the epididymal fluid, which results in defective sperm maturation and abnormal development of sperm motility. In this study, it has been determined that in epididymal fluid the concentration of myo-inositol decreased in a proximo-distal direction, whereas intraluminal concentrations of L-carnitine and L-glutamate increased distally. The content of inositol in spermatozoa fell as they moved from the distal caput whereas sperm glutamate increased from the distal caput to more distal regions and carnitine content remained unchanged during epididymal transit. In this study, evidence for an operative polyol pathway was demonstrated in the porcine epididymis. The results found are consistent with diffusion of circulating glucose into the lumen, its conversion via aldose reductase to sorbitol which accumulates in the lumen and the action of sorbitol dehidrogenase on sorbitol to produce fructose.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/300213
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Frecuencia de eyaculación
Ejaculation frequency
Freqüència d’ejaculació
Osmolytes
Osmolitos
Osmolits
Análisis de la calidad espermática
Spermatic quality analysis
Anàlisi de la qualitat espermàtica
Epididymis
Epidídimo
Epidídim
Pig-male reproduction
Mascle reproductor por´cí
Macho reproductor porcino
Sus domesticus
Ruta del poliol
Polyol pathway
57 - Biologia
636 - Explotació i cria d’animals. Cria del bestiar i d’animals domèstics
Title: Estudi citològic i bioquímic del fluid epididimari de "Sus domesticus"
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors