Item


En la prehistòria dels hisendats. De senyors útils a propietaris (vegueria de Girona, 1486-1730)

A la vegueria de Girona, entre 1486 i 1730, es produeix el procés de formació històrica d’un grup social que sorgit de la pagesia s’anirà diferenciant progressivament d’aquesta: els senyors útils i propietaris de masos. Aquest grup social basa el seu poder econòmic i polític en l’acumulació de masos: font de rendes i font de l’estatus social assolit dins la parròquia i la universitat on fixa la seva residència. El seu pes social el manifesta a través dels seus espais de sociabilitat (especialment la parròquia, veritable espai de representació), però també manifesta la seva posició de preeminència, fet que pot abocar als conflictes amb el conjunt de la comunitat. Un conflicte que es planteja en termes de diferenciació dels uns i d’igualtat dels altres. És l’enfrontament entre dues visions de la societat: l’individualisme enfront el comunitarisme.

In the "vegueria" of Girona - a traditional Catalan territorial circumscription -, between 1468 and 1730, the process of historical formation of a social group takes place. Arising from peasantry, it will progressively differ from its origins: the useful masters and farmhouses’ owners. The economic and political power of this social group is based on the accumulation of farms: source of incomes and source of social status attained in the parish and at university, where they fix their residence. Their social importance is shown through their sociability spaces - mainly the parish, real space of representation -, but they also show their position of pre-eminence, though this may imply conflicts with the whole community. A conflict which is expressed in terms of differentiation of ones and equality of others. It is the confrontation of two visions of society: individualism versus communitarism.

Universitat de Girona

Manager: Serra Puig, Eva
Puigvert i Solà, Joaquim Maria
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Geografia, Història i Història de l’Art
Author: Gifre i Ribas, Pere
Abstract: A la vegueria de Girona, entre 1486 i 1730, es produeix el procés de formació històrica d’un grup social que sorgit de la pagesia s’anirà diferenciant progressivament d’aquesta: els senyors útils i propietaris de masos. Aquest grup social basa el seu poder econòmic i polític en l’acumulació de masos: font de rendes i font de l’estatus social assolit dins la parròquia i la universitat on fixa la seva residència. El seu pes social el manifesta a través dels seus espais de sociabilitat (especialment la parròquia, veritable espai de representació), però també manifesta la seva posició de preeminència, fet que pot abocar als conflictes amb el conjunt de la comunitat. Un conflicte que es planteja en termes de diferenciació dels uns i d’igualtat dels altres. És l’enfrontament entre dues visions de la societat: l’individualisme enfront el comunitarisme.
In the "vegueria" of Girona - a traditional Catalan territorial circumscription -, between 1468 and 1730, the process of historical formation of a social group takes place. Arising from peasantry, it will progressively differ from its origins: the useful masters and farmhouses’ owners. The economic and political power of this social group is based on the accumulation of farms: source of incomes and source of social status attained in the parish and at university, where they fix their residence. Their social importance is shown through their sociability spaces - mainly the parish, real space of representation -, but they also show their position of pre-eminence, though this may imply conflicts with the whole community. A conflict which is expressed in terms of differentiation of ones and equality of others. It is the confrontation of two visions of society: individualism versus communitarism.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/300272
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Parroquia
Parish
Renta agraria
Agrarian income
Renda agrària
Masías
Masos
Farmhouses
Propietarios de masias
Farmhouses’ owners
Propietaris de masos
Señores útiles
Useful masters
Senyors útils
Universitat
University
Universidad
9 - Geografia i història
Title: En la prehistòria dels hisendats. De senyors útils a propietaris (vegueria de Girona, 1486-1730)
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors