Item


L’acció antròpica sobre les matèries dures animals durant el Plistocè del Nord-Est de Catalunya

Estudio de los distintos aprovechamientos antropicos de la fauna pleistocenica de la catalunya n.o., desde una perspectiva tafonomica, de determinacion faunistica, de procesos de formacion de los depositos oseos (ya sea por accion de carnivoro, procesos de desarticulacion natural o por accion del hombre). La acumulacion antropica se estudia desde la optica del analisis de las modificaciones oseas, determinandose los siguientes procesos: despellejamiento, descuatizacion primaria y secundaria desarticulacion, descarnacion, obtencion de medula y grasas y fabricacion de utiles (industria osea). La metodologia de trabajo se ha elaborado a partir de la experimentacion, la comparacion bibliografica, tanto de yacimientos arqueologicos, como etnologicos. El tipo de ficha resultante de la metodologia aplicada es una exhaustiva ficha analitica y estructural. El estudio se limita a los yacimientos de l’arbreda, mollet i i cova 120, que nos dan una completa vision evolutiva de las tecnicas de carniceria y fabricacion de utillaje oseo que abarcan desde el paleolitico medio a finales del superior. Como contrapunto se ha estudiado tambien las modificaciones oseas del yacimiento vilafranquiense, de una antiguedad de 900.000 años de incarcal v. De esta manera se pueden contrastar los resultados de los yacimientos arqueologicos. Evidentemente este yacimiento paleontologico no conserva, ni por asomo, ningun vestigio de accion humana. Todo ello nos ha llevado a poder determinar los distintos procesos que han contribuido a la formacion de los depositos oseos mencionados, los distintos metodos de carniceria aplicados y los procesos de fabricacion de utillaje oseo. A partir de esta informacion hemos podido establecer diferencias tecnicas y de metodo que han podido ser comparadas con los distintos periodos culturales, estableciendose una clara correlacion entre cambio tecnico y cambio cultural.

Estudi de diferents aprofitament antròpics de la fauna del Plistocè del Nord-Est de Catalunya des d’una perspectiva tafonòmica, de determinació faunística, de processos de formació dels dipòsits òssis (ja sigui per acció d’un carnívor, processos de desarticulació natural o per acció de l’home). L’acumulació antròpica s’estudia des de l’òptica de l’anàlisi de les modificacions òssies i es determinen els següents processos: esquarterament, desarticulació, descarnació, obtenció de medul•la i grasses i fabricació d’eines (indústria òssia). La metodologia de treball s’ha elaborat a partir de l’experimentació, la comparació bibliogràfica, tant de jaciments arqueològics com etnològics. La fitxa resultant de la metodologia aplicada és analítica i estructural. L’estudi es limita als jaciments de L’Arbreda, Mollet i Cova 120 que donen una completa visió evolutiva de les tècniques de carnisseria i fabricació d’eines òssies que van des del Paleolític mitjà a finals del superior.

Universitat de Girona

Manager: Soler i Masferrer, Narcís
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Geografia, Història i Història de l’Art
Author: Rueda i Torres, Josep Manuel
Abstract: Estudio de los distintos aprovechamientos antropicos de la fauna pleistocenica de la catalunya n.o., desde una perspectiva tafonomica, de determinacion faunistica, de procesos de formacion de los depositos oseos (ya sea por accion de carnivoro, procesos de desarticulacion natural o por accion del hombre). La acumulacion antropica se estudia desde la optica del analisis de las modificaciones oseas, determinandose los siguientes procesos: despellejamiento, descuatizacion primaria y secundaria desarticulacion, descarnacion, obtencion de medula y grasas y fabricacion de utiles (industria osea). La metodologia de trabajo se ha elaborado a partir de la experimentacion, la comparacion bibliografica, tanto de yacimientos arqueologicos, como etnologicos. El tipo de ficha resultante de la metodologia aplicada es una exhaustiva ficha analitica y estructural. El estudio se limita a los yacimientos de l’arbreda, mollet i i cova 120, que nos dan una completa vision evolutiva de las tecnicas de carniceria y fabricacion de utillaje oseo que abarcan desde el paleolitico medio a finales del superior. Como contrapunto se ha estudiado tambien las modificaciones oseas del yacimiento vilafranquiense, de una antiguedad de 900.000 años de incarcal v. De esta manera se pueden contrastar los resultados de los yacimientos arqueologicos. Evidentemente este yacimiento paleontologico no conserva, ni por asomo, ningun vestigio de accion humana. Todo ello nos ha llevado a poder determinar los distintos procesos que han contribuido a la formacion de los depositos oseos mencionados, los distintos metodos de carniceria aplicados y los procesos de fabricacion de utillaje oseo. A partir de esta informacion hemos podido establecer diferencias tecnicas y de metodo que han podido ser comparadas con los distintos periodos culturales, estableciendose una clara correlacion entre cambio tecnico y cambio cultural.
Estudi de diferents aprofitament antròpics de la fauna del Plistocè del Nord-Est de Catalunya des d’una perspectiva tafonòmica, de determinació faunística, de processos de formació dels dipòsits òssis (ja sigui per acció d’un carnívor, processos de desarticulació natural o per acció de l’home). L’acumulació antròpica s’estudia des de l’òptica de l’anàlisi de les modificacions òssies i es determinen els següents processos: esquarterament, desarticulació, descarnació, obtenció de medul•la i grasses i fabricació d’eines (indústria òssia). La metodologia de treball s’ha elaborat a partir de l’experimentació, la comparació bibliogràfica, tant de jaciments arqueològics com etnològics. La fitxa resultant de la metodologia aplicada és analítica i estructural. L’estudi es limita als jaciments de L’Arbreda, Mollet i Cova 120 que donen una completa visió evolutiva de les tècniques de carnisseria i fabricació d’eines òssies que van des del Paleolític mitjà a finals del superior.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/300348
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Home prehistòric
Prehistoric peoples
Hombre prehistòrico
Paleontologia
Paleontology
Paleontología
Catalunya
Catalonia
Cataluña
Antropometria
Antropometry
Antropometría
90 - Arqueologia. Prehistòria
Title: L’acció antròpica sobre les matèries dures animals durant el Plistocè del Nord-Est de Catalunya
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors