Item


An empirical analysis of integrated management systems

The main objective of the present dissertation is to empirically study the integration of management systems (MSs). Specifically, we aim to investigate how organizations carry out the integration process, which benefits and challenges they encounter during this process and whether and how they integrate their audits. Data for this study were obtained through a survey and a case study analysis of companies in Catalonia. The survey was carried out in organizations, registered to ISO 14001and ISO 9001 standards for quality and environmental management. Additionally, some detailed case studies are illustrated, revealing the process of integration as well as the benefits and challenges encountered by the organizations. Results are analysed and show responses on the levels of integration and the use of different integration strategies and methodologies regarding the integration of MSs. Some results regarding the benefits and difficulties of integration and about how companies integrated their audits are also presented.

L’objectiu principal d’aquesta tesi doctoral és estudiar empíricament la integració dels sistemes de gestió. En concret, l’ objectiu és investigar com les organitzacions duen a terme el procés d’integració, els beneficis i els reptes que troben en aquest procés, així com analitzar com s’integren les seves auditories. Les dades per aquest estudi van ser obtingudes a través d’una enquesta i un estudi de casos d’empreses a Catalunya. L’enquesta es va dur a terme en empreses registrades, com a mínim, amb les normes ISO 14001: 2004 i ISO 9001: 2008 de qualitat i gestió ambiental. En l’estudi de casos es revela el procés d’integració, així com els beneficis i els reptes afrontats per les organitzacions estudiades. Els resultats mostren els nivells d’integració i l’ús de diferents estratègies i metodologies d’integració. També es presenten resultats respecte als beneficis i dificultats d’integració i sobre com les companyies van integrar les seves auditories.

Universitat de Girona

Manager: Casadesús Fa, Martí
Marquès i Gou, Pilar
Other contributions: Universitat de Girona. Departament d’Organització, Gestió Empresarial i Disseny de Producte
Author: Simon i Villar, Alexandra
Abstract: The main objective of the present dissertation is to empirically study the integration of management systems (MSs). Specifically, we aim to investigate how organizations carry out the integration process, which benefits and challenges they encounter during this process and whether and how they integrate their audits. Data for this study were obtained through a survey and a case study analysis of companies in Catalonia. The survey was carried out in organizations, registered to ISO 14001and ISO 9001 standards for quality and environmental management. Additionally, some detailed case studies are illustrated, revealing the process of integration as well as the benefits and challenges encountered by the organizations. Results are analysed and show responses on the levels of integration and the use of different integration strategies and methodologies regarding the integration of MSs. Some results regarding the benefits and difficulties of integration and about how companies integrated their audits are also presented.
L’objectiu principal d’aquesta tesi doctoral és estudiar empíricament la integració dels sistemes de gestió. En concret, l’ objectiu és investigar com les organitzacions duen a terme el procés d’integració, els beneficis i els reptes que troben en aquest procés, així com analitzar com s’integren les seves auditories. Les dades per aquest estudi van ser obtingudes a través d’una enquesta i un estudi de casos d’empreses a Catalunya. L’enquesta es va dur a terme en empreses registrades, com a mínim, amb les normes ISO 14001: 2004 i ISO 9001: 2008 de qualitat i gestió ambiental. En l’estudi de casos es revela el procés d’integració, així com els beneficis i els reptes afrontats per les organitzacions estudiades. Els resultats mostren els nivells d’integració i l’ús de diferents estratègies i metodologies d’integració. També es presenten resultats respecte als beneficis i dificultats d’integració i sobre com les companyies van integrar les seves auditories.
Document access: http://hdl.handle.net/2072/300353
Language: eng
Publisher: Universitat de Girona
Rights: ADVERTIMENT. L’accés als continguts d’aquesta tesi doctoral i la seva utilització ha de respectar els drets de la persona autora. Pot ser utilitzada per a consulta o estudi personal, així com en activitats o materials d’investigació i docència en els termes establerts a l’art. 32 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual (RDL 1/1996). Per altres utilitzacions es requereix l’autorització prèvia i expressa de la persona autora. En qualsevol cas, en la utilització dels seus continguts caldrà indicar de forma clara el nom i cognoms de la persona autora i el títol de la tesi doctoral. No s’autoritza la seva reproducció o altres formes d’explotació efectuades amb finalitats de lucre ni la seva comunicació pública des d’un lloc aliè al servei TDX. Tampoc s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant als continguts de la tesi com als seus resums i índexs.
Subject: Tesis i dissertacions acadèmiques
Integrated management systems
Integració de sistemes de gestió
Integración de sistemas de gestión
Quality management
Gestió de qualitat
Gestión de calidad
ISO 14001
ISO 9001
65 - Gestió i organització. Administració i direcció d’empreses. Publicitat. Relacions públiques. Mitjans de comunicació de masses
Title: An empirical analysis of integrated management systems
Type: info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors