Item


A qui li dic?: la detecció de l’abús sexual infantil i el traspàs d’informació entre professionals

Aquest treball s’estructura en una primera part de fonamentació teòrica. El procediment que s’ha seguit ha estat la recerca bibliogràfica. Es basa en els aspectes tècnics a tenir en compte per la detecció de l’ Abusos Sexuals Infantils (ASI), la ubicació dels Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS) dins el sistema català de serveis socials, el marc jurídic dels drets i de la protecció a la infància i l’adolescència així com de qüestions relatives al tractament de dades, de la confidencialitat de les informacions de què disposem els/les professionals, l’obligació de secret, complementat amb la deontologia professional, que ens pot orientar a l’hora de prendre les decisions més adequades a la nostra praxi. La segona part del treball és empírica. El procediment ha estat portar a terme un grup de reflexió ètica amb professionals del Consorci de Benestar Social del Pla de l’Estany-Banyoles. Partint de casos pràctics de sospita d’ASI, les persones participants han concretat els principals problemes (alguns dels quals relacionats amb l’ètica aplicada) davant els quals s’han trobat a la fase de detecció/intervenció. Les aportacions extretes de les diferents sessions en les quals es van treballar part dels objectius d’aquesta recerca ens permeten concretar la realitat i una primera deliberació sobre quina podria ser la bona pràctica general. La tercera part utilitza la fonamentació teòrica i els material del treball de camp per presentar la reflexió final que pretén donar resposta als objectius plantejats en aquesta recerca

Manager: Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació
Campus Arnau d’Escala
Author: Català Raya, Vanessa
Abstract: Aquest treball s’estructura en una primera part de fonamentació teòrica. El procediment que s’ha seguit ha estat la recerca bibliogràfica. Es basa en els aspectes tècnics a tenir en compte per la detecció de l’ Abusos Sexuals Infantils (ASI), la ubicació dels Serveis Bàsics d’Atenció Social (SBAS) dins el sistema català de serveis socials, el marc jurídic dels drets i de la protecció a la infància i l’adolescència així com de qüestions relatives al tractament de dades, de la confidencialitat de les informacions de què disposem els/les professionals, l’obligació de secret, complementat amb la deontologia professional, que ens pot orientar a l’hora de prendre les decisions més adequades a la nostra praxi. La segona part del treball és empírica. El procediment ha estat portar a terme un grup de reflexió ètica amb professionals del Consorci de Benestar Social del Pla de l’Estany-Banyoles. Partint de casos pràctics de sospita d’ASI, les persones participants han concretat els principals problemes (alguns dels quals relacionats amb l’ètica aplicada) davant els quals s’han trobat a la fase de detecció/intervenció. Les aportacions extretes de les diferents sessions en les quals es van treballar part dels objectius d’aquesta recerca ens permeten concretar la realitat i una primera deliberació sobre quina podria ser la bona pràctica general. La tercera part utilitza la fonamentació teòrica i els material del treball de camp per presentar la reflexió final que pretén donar resposta als objectius plantejats en aquesta recerca
Document access: http://hdl.handle.net/2072/301148
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Infants víctimes d’abús sexual
Sexually abused children
Abús sexual envers els infants -- Notificació
Child sexual abuse -- Reporting
Ètica professional
Professional ethics
Title: A qui li dic?: la detecció de l’abús sexual infantil i el traspàs d’informació entre professionals
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors