Item


Caracterització de les propietats estructurals de formigons fibrats d’ultra-altes prestacions

El formigó és el material més utilitzat en la construcció. El seu ús generalitzat va començar quan va aparèixer la patent del ciment Porlant de Joseph Aspdin, l’any 1821, a Gran Bretanya. En aquella època, els primers formigons eren produïts fent servir ciment Portland, sorra, grava i aigua, aquesta última tenia la funció d‘hidratar el ciment i formar una mescla fluida, on la resistència a compressió difícilment superava els 10 MPa. Actualment , amb els avenços de la tecnologia i en la dosificació i amb la adició d’altres materials, com les adicions minerals o additius químics, la resistència a compressió dels formigons pot arribar a superar els 200 MPa. A més a més, les adicions de fibres minerals, metàl•liques o vegetals poden augmentar la seva tenacitat a la fractura reduint la ruptura fràgil. El formigó és un material heterogeni constituït per una gran gamma de partícules granulars la grandària de les quals por variar des d’unes dimensions de poques micres (fum de sílice) fins a les més grans de centímetres (àrids granulars). Els formigons fibrats d’ultra-altes prestacions - resistències a compressió que varien entre 80/200 MPa - tenen moltes aplicacions en el camp de l’arquitectura i l’enginyeria civil. La caracterització de les propietats mecàniques, especialment el seu comportament a flexo-tracció i a tracció, resulta una qüestió crítica a l’hora de dissenyar i avaluar el comportament de peces fetes amb aquest material. L’objecte del treball és estudiar i avaluar de forma experimental el comportament del material a flexo-tracció. El projecte té doncs, tres objectius principals: - Ampliar el coneixement personal sobre aquest nou material i les seves aplicacions en el àmbit de la construcció. - Caracteritzar el comportament del material davant els esforços de flexo-tracció. - Discutir les propietats del material i determinar quines aplicacions resulten més adequades donades les característiques del material

Manager: Llorens Sulivera, Miquel
Other contributions: Universitat de Girona. Escola Politècnica Superior
Author: Ferré Garro, Roger
Abstract: El formigó és el material més utilitzat en la construcció. El seu ús generalitzat va començar quan va aparèixer la patent del ciment Porlant de Joseph Aspdin, l’any 1821, a Gran Bretanya. En aquella època, els primers formigons eren produïts fent servir ciment Portland, sorra, grava i aigua, aquesta última tenia la funció d‘hidratar el ciment i formar una mescla fluida, on la resistència a compressió difícilment superava els 10 MPa. Actualment , amb els avenços de la tecnologia i en la dosificació i amb la adició d’altres materials, com les adicions minerals o additius químics, la resistència a compressió dels formigons pot arribar a superar els 200 MPa. A més a més, les adicions de fibres minerals, metàl•liques o vegetals poden augmentar la seva tenacitat a la fractura reduint la ruptura fràgil. El formigó és un material heterogeni constituït per una gran gamma de partícules granulars la grandària de les quals por variar des d’unes dimensions de poques micres (fum de sílice) fins a les més grans de centímetres (àrids granulars). Els formigons fibrats d’ultra-altes prestacions - resistències a compressió que varien entre 80/200 MPa - tenen moltes aplicacions en el camp de l’arquitectura i l’enginyeria civil. La caracterització de les propietats mecàniques, especialment el seu comportament a flexo-tracció i a tracció, resulta una qüestió crítica a l’hora de dissenyar i avaluar el comportament de peces fetes amb aquest material. L’objecte del treball és estudiar i avaluar de forma experimental el comportament del material a flexo-tracció. El projecte té doncs, tres objectius principals: - Ampliar el coneixement personal sobre aquest nou material i les seves aplicacions en el àmbit de la construcció. - Caracteritzar el comportament del material davant els esforços de flexo-tracció. - Discutir les propietats del material i determinar quines aplicacions resulten més adequades donades les característiques del material
Document access: http://hdl.handle.net/2072/301300
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Construcció en formigó armat amb fibres
Compostos fibrosos
Assaigs de materials
Reinforced concrete construction
Fibrous composites
Materials -- Testing
Title: Caracterització de les propietats estructurals de formigons fibrats d’ultra-altes prestacions
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors