Item


Bayle crític de Descartes: un escèptic al rescat del racionalisme?

This article focuses on Bayle’s interpretation of Cartesianism. While Descartes finds rationalism to be compatible with the omnipotent God of the Christian tradition, Bayle sustains that giving credence to the belief in God undermines rationalism, since rational evidence and an omnipotent God (the latter eventually fallacious) are logically irreconcilable. After analysing Descartes’ reasoning and Bayle’s arguments, their value is assessed and the consequences are explored

L’article estudia la lectura que Bayle fa del cartesianisme. Mentre Descartes pretén que el racionalisme és compatible amb el Déu omnipotent de la tradició cristiana, Bayle sosté que donar bel·ligerància a aquest darrer és funest per al primer, perquè evidència racional i Déu omnipotent (eventualment fal·laç) són lògicament inconciliables. L’article analitza les raons de Descartes i els arguments de Bayle, en judica el valor i n’explora les conseqüències

Aquest treball s’insereix en la recerca duta a terme en el marc del projecte finançat pel Ministeri d’Economia i Productivitat amb la referència HAR2014-53160-P

Universitat Autònoma de Barcelona

Manager: Ministerio de Economía y Competitividad (Espanya)
Author: Olesti i Vila, Josep
Abstract: This article focuses on Bayle’s interpretation of Cartesianism. While Descartes finds rationalism to be compatible with the omnipotent God of the Christian tradition, Bayle sustains that giving credence to the belief in God undermines rationalism, since rational evidence and an omnipotent God (the latter eventually fallacious) are logically irreconcilable. After analysing Descartes’ reasoning and Bayle’s arguments, their value is assessed and the consequences are explored
L’article estudia la lectura que Bayle fa del cartesianisme. Mentre Descartes pretén que el racionalisme és compatible amb el Déu omnipotent de la tradició cristiana, Bayle sosté que donar bel·ligerància a aquest darrer és funest per al primer, perquè evidència racional i Déu omnipotent (eventualment fal·laç) són lògicament inconciliables. L’article analitza les raons de Descartes i els arguments de Bayle, en judica el valor i n’explora les conseqüències
Aquest treball s’insereix en la recerca duta a terme en el marc del projecte finançat pel Ministeri d’Economia i Productivitat amb la referència HAR2014-53160-P
Document access: http://hdl.handle.net/2072/302578
Language: cat
Publisher: Universitat Autònoma de Barcelona
Rights: Attribution-NonCommercial 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/es/
Subject: Bayle, Pierre, 1647-1706
Descartes, René, 1596-1650
Filosofia moderna
Philosophy, Modern
Racionalisme
Rationalism
Escepticisme
Skepticism
Ateisme
Atheism
Title: Bayle crític de Descartes: un escèptic al rescat del racionalisme?
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors