Item


Transmissió, pèrdua i recuperació de la llengua catalana a la Catalunya del Nord: anàlisi d’alguns testimonis orals = Transmission, loss and recovery of Catalan in French Catalonia: An analysis of some oral testimonies

The present study aims to show the first results of a work in progress on linguistic complexity in the French Catalonia and the emotional reactions that this situation causes on still Catalan speakers. Since there are some statistical studies about the situation of Catalan in the Northern Catalonia, this research has focused on using a qualitative method of research in two key areas for transmission of language: the family and the school. Interviewees explain their linguistic experience and their perception of Catalan language situation, meanwhile the main objective of an interviewer is to discover emotional aspects deposited in language

L’article següent exposa les primeres dades d’un estudi en curs al voltant de la complexitat lingüística que actualment experimenta la Catalunya del Nord i les reaccions emotives que aquest fet provoca entre els encara parlants de català. Atès que ja hi ha estudis estadístics recents sobre la situació del català a la Catalunya del Nord, en aquesta recerca s’ha utilitzat el mètode qualitatiu d’investigació en dues àrees cabdals per a la transmissió de la llengua: l’àmbit de la família i l’àmbit escolar. Els entrevistats expliquen les seves experiències lingüístiques, la seva percepció de la situació, mentre l’objectiu dels entrevistadors és descobrir els aspectes emocionals que es dipositen en la llengua

Aquest estudi s’insereix en el marc del projecte d’investigació del Grup d’Història de la Llengua de la Universitat de Girona: Sobre los territorios de la lengua: La frontera franco-española en la histora de la lengua y de la identidad catalanas (Ref.: FFI2011-27361), finançat pel Ministeri de Economia i Competitivitat

Institut d’Estudis Romànics

Manager: Ministerio de Ciencia e Innovación (Espanya)
Author: Albiol, Gemma
Carbonell Ros, Natàlia
Abstract: The present study aims to show the first results of a work in progress on linguistic complexity in the French Catalonia and the emotional reactions that this situation causes on still Catalan speakers. Since there are some statistical studies about the situation of Catalan in the Northern Catalonia, this research has focused on using a qualitative method of research in two key areas for transmission of language: the family and the school. Interviewees explain their linguistic experience and their perception of Catalan language situation, meanwhile the main objective of an interviewer is to discover emotional aspects deposited in language
L’article següent exposa les primeres dades d’un estudi en curs al voltant de la complexitat lingüística que actualment experimenta la Catalunya del Nord i les reaccions emotives que aquest fet provoca entre els encara parlants de català. Atès que ja hi ha estudis estadístics recents sobre la situació del català a la Catalunya del Nord, en aquesta recerca s’ha utilitzat el mètode qualitatiu d’investigació en dues àrees cabdals per a la transmissió de la llengua: l’àmbit de la família i l’àmbit escolar. Els entrevistats expliquen les seves experiències lingüístiques, la seva percepció de la situació, mentre l’objectiu dels entrevistadors és descobrir els aspectes emocionals que es dipositen en la llengua
Aquest estudi s’insereix en el marc del projecte d’investigació del Grup d’Història de la Llengua de la Universitat de Girona: Sobre los territorios de la lengua: La frontera franco-española en la histora de la lengua y de la identidad catalanas (Ref.: FFI2011-27361), finançat pel Ministeri de Economia i Competitivitat
Document access: http://hdl.handle.net/2072/303004
Language: cat
Publisher: Institut d’Estudis Romànics
Rights: Tots els drets reservats
Title: Transmissió, pèrdua i recuperació de la llengua catalana a la Catalunya del Nord: anàlisi d’alguns testimonis orals = Transmission, loss and recovery of Catalan in French Catalonia: An analysis of some oral testimonies
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors