Item


Simetries de mirall en l’ordre intern de les construccions absolutes: del català antic al català actual = Mirror symmetries in the internal order of absolute constructions: from old Catalan to contemporary Catalan

Absolute constructions are supposed to display the main syntactic and interpretive properties of adverbial subordinate clauses but, in contrast to them, they lack any overt subordinating element. This article provides arguments against this hypothesis. On the basis of the argument fronting in Old and Modern Catalan, it will be claimed that absolute constructions introduced by una vegada and un cop in Catalan do have a subordinator which is compositionally built up from two discontinuous portions: on the one hand, a preposition which is incorporated in the sub-lexical structure of the participle, as proposed by Gallego & Hernanz (2012) and, on the other hand, a time expression (una vegada, un cop) that encodes an anteriority value with respect the event taking place in the main clause

Se sol assumir que les construccions absolutes manifesten les mateixes propietats sintàctiques i interpretatives que les subordinades adverbials però, en contrast amb aquestes, no disposen d’un subordinant explícit. En aquest article argumentarem en contra d’aquesta idea. Partint de l’anàlisi de la dislocació del subjecte en el català primitiu i en l’actual, justificarem que les CA encapçalades per una vegada i un cop en català tenen un subordinant format composicionalment per dues porcions discontinues: d’una banda, una preposició incorporada en l’estructura sublèxica del participi, seguint la proposta de Gallego & Hernanz (2012) i, de l’altra, una expressió temporal (una vegada, un cop) que codifica gramaticalment un valor d’anterioritat respecte dels fets que s’esdevenen en l’oració principal

La recerca inherent en aquest article s’ha dut a terme dintre dels projectes Periferias y cambio lingüístico: descripción, teoría y aplicaciones (FFI2011-29440-C03-02) i Variación en la interfície Morfología-Sintaxis (FFI2014-56968-C4-4-P)

Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i Publicacions de l’Abadia de Montserrat

Manager: Ministerio de Ciencia e Innovación (Espanya)
Ministerio de Economía y Competitividad (Espanya)
Author: Suñer Gratacós, Avel·lina
Date: 2018 June 5
Abstract: Absolute constructions are supposed to display the main syntactic and interpretive properties of adverbial subordinate clauses but, in contrast to them, they lack any overt subordinating element. This article provides arguments against this hypothesis. On the basis of the argument fronting in Old and Modern Catalan, it will be claimed that absolute constructions introduced by una vegada and un cop in Catalan do have a subordinator which is compositionally built up from two discontinuous portions: on the one hand, a preposition which is incorporated in the sub-lexical structure of the participle, as proposed by Gallego & Hernanz (2012) and, on the other hand, a time expression (una vegada, un cop) that encodes an anteriority value with respect the event taking place in the main clause
Se sol assumir que les construccions absolutes manifesten les mateixes propietats sintàctiques i interpretatives que les subordinades adverbials però, en contrast amb aquestes, no disposen d’un subordinant explícit. En aquest article argumentarem en contra d’aquesta idea. Partint de l’anàlisi de la dislocació del subjecte en el català primitiu i en l’actual, justificarem que les CA encapçalades per una vegada i un cop en català tenen un subordinant format composicionalment per dues porcions discontinues: d’una banda, una preposició incorporada en l’estructura sublèxica del participi, seguint la proposta de Gallego & Hernanz (2012) i, de l’altra, una expressió temporal (una vegada, un cop) que codifica gramaticalment un valor d’anterioritat respecte dels fets que s’esdevenen en l’oració principal
La recerca inherent en aquest article s’ha dut a terme dintre dels projectes Periferias y cambio lingüístico: descripción, teoría y aplicaciones (FFI2011-29440-C03-02) i Variación en la interfície Morfología-Sintaxis (FFI2014-56968-C4-4-P)
Document access: http://hdl.handle.net/2072/319566
Language: cat
Publisher: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i Publicacions de l’Abadia de Montserrat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Català -- Subordinació
Catalan language -- Subordinate constructions
Català -- Ordre dels mots
Catalan language -- Word order
Title: Simetries de mirall en l’ordre intern de les construccions absolutes: del català antic al català actual = Mirror symmetries in the internal order of absolute constructions: from old Catalan to contemporary Catalan
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors