Item


“Ninguna fou tan amada”: la poesia amorosa de Francesc Fontanella a Gileta

Comunicació presentada al XVII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, celebrat a València, del 7 al 10 de juliol de 2015

Francesc Fontanella wrote 77 love poems dedicated to Gileta, the pseudonym used for Maria Teresa Ham, and these are generally grouped together under the title giletes. They make up the part of the writer’s work that has had the widest reach in the manuscript tradition, and three of these important manuscripts even have their own cover. The giletes, which was the part of Fontanella’s poetry that was most popularly received throughout the eighteenth century, includes sonnets, liras and ten-verse poems, although the short romances predominate. The giletes have common characteristics: they are written in the first person and appeal directly to Gileta herself who usually appears in the first verse. There are a large number of diminutives, especially with words related to the eyes and the heart, and in many instances there are contrasts between light and darkness depending on whether or not Gileta is present. Whether or not Gileta is present also determines the appearance of the landscape, particularly if it is Rosselló, Gileta’s birthplace, which is depicted as sad when she is not there, because it is in harmony with her

Francesc Fontanella va escriure 77 composicions amoroses dedicades a Gileta, sobrenom de Maria Teresa Ham, que s’han transmès generalment com un conjunt unitari sota el nom de giletes. Conformen un dels blocs de l’obra de l’escriptor que més s’ha difós en la tradició manuscrita, i fins i tot en tres dels manuscrits unitaris importants disposen d’una portada pròpia. Les giletes, que van ser el sector de la poesia de Fontanella que va tenir una recepció més important al llarg del s. XVIII, inclouen sonets, lires i dècimes, bé que predominen els romanços de poca extensió. Les giletes presenten característiques comunes: estan escrites des de la primera persona i apel·len directament a Gileta, que sol aparèixer al primer vers. Hi apareixen una gran quantitat de diminutius com ullets o coret i també sol haver-hi contrastos entre la llum i la foscor segons la presència de Gileta. L’absència de Gileta també determina l’aspecte que presenta el paisatge, en especial el del Rosselló, lloc d’origen de Gileta, que s’entristeix quan ella no hi és, perquè està en consonància amb ella

Author: Castaño Trias, Marta
Date: 2018 June 5
Abstract: Comunicació presentada al XVII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, celebrat a València, del 7 al 10 de juliol de 2015
Francesc Fontanella wrote 77 love poems dedicated to Gileta, the pseudonym used for Maria Teresa Ham, and these are generally grouped together under the title giletes. They make up the part of the writer’s work that has had the widest reach in the manuscript tradition, and three of these important manuscripts even have their own cover. The giletes, which was the part of Fontanella’s poetry that was most popularly received throughout the eighteenth century, includes sonnets, liras and ten-verse poems, although the short romances predominate. The giletes have common characteristics: they are written in the first person and appeal directly to Gileta herself who usually appears in the first verse. There are a large number of diminutives, especially with words related to the eyes and the heart, and in many instances there are contrasts between light and darkness depending on whether or not Gileta is present. Whether or not Gileta is present also determines the appearance of the landscape, particularly if it is Rosselló, Gileta’s birthplace, which is depicted as sad when she is not there, because it is in harmony with her
Francesc Fontanella va escriure 77 composicions amoroses dedicades a Gileta, sobrenom de Maria Teresa Ham, que s’han transmès generalment com un conjunt unitari sota el nom de giletes. Conformen un dels blocs de l’obra de l’escriptor que més s’ha difós en la tradició manuscrita, i fins i tot en tres dels manuscrits unitaris importants disposen d’una portada pròpia. Les giletes, que van ser el sector de la poesia de Fontanella que va tenir una recepció més important al llarg del s. XVIII, inclouen sonets, lires i dècimes, bé que predominen els romanços de poca extensió. Les giletes presenten característiques comunes: estan escrites des de la primera persona i apel·len directament a Gileta, que sol aparèixer al primer vers. Hi apareixen una gran quantitat de diminutius com ullets o coret i també sol haver-hi contrastos entre la llum i la foscor segons la presència de Gileta. L’absència de Gileta també determina l’aspecte que presenta el paisatge, en especial el del Rosselló, lloc d’origen de Gileta, que s’entristeix quan ella no hi és, perquè està en consonància amb ella
Document access: http://hdl.handle.net/2072/320227
Language: cat
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Fontanella, Francesc, ca. 1610-ca. 1680
Literatura catalana -- S. XVII
Catalan literature -- 17 th century
Title: “Ninguna fou tan amada”: la poesia amorosa de Francesc Fontanella a Gileta
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors