Item


El Bibliotecari integrat a la Universitat de Girona: propostes de nous serveis bibliotecaris

El canvi del paradigma tecnològic ha provocat un canvi en el consum de la informació. En tant que ubiqua, la informació en format digital és accessible des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. En l’àmbit acadèmic aquesta accessibilitat ha provocat, entre altres fets, que la biblioteca física ja no sigui el punt de partida de la recerca acadèmica. En aquest sentit els bibliotecaris universitaris, atents a tots aquests canvis, estan aprofitant aquestes noves oportunitats per a oferir nous serveis adaptats a les noves necessitats informacionals dels seus usuaris. A partir de la figura de recent aparició del bibliotecari integrat s’estudia una possible adaptació dels serveis bibliotecaris de suport a la recerca a la Universitat de Girona. S’analitza l’estat actual i es fan un seguit de propostes amb la intenció de potenciar la col·laboració entre els bibliotecaris i els investigadors a la UdG

El cambio del paradigma tecnológico ha provocado un cambio en el consumo de la información. En cuanto que ubicua, la información en formato digital es accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento. En el ámbito académico esta accesibilidad ha provocado, entre otros hechos, que la biblioteca física ya no sea el punto de partida de la investigación académica. En este sentido los bibliotecarios universitarios, atentos a todos estos cambios, están aprovechando estas nuevas oportunidades para ofrecer nuevos servicios adaptados a las nuevas necesidades informacionales de sus usuarios. A partir de la figura de reciente aparición del bibliotecario integrado se estudia una posible adaptación de los servicios bibliotecarios de apoyo a la investigación en la Universitat de Girona. Se analiza el estado actual y se hacen una serie de propuestas con la intención de potenciar la colaboración entre los bibliotecarios y los investigadores en la UdG

The technological paradigm shift has caused a change in the consumption of information. Ubiquitously, the digital information is accessible from anywhere at any time. Academically this accessibility has led to, among other facts, that the physical library is no longer the starting point of academic research. In this sense librarians, aware of all these changes, are taking advantage of these new opportunities to offer new services adapted to the informational needs of their users. From the emerging figure named embedded librarian, we attempt to study in this work a possible adaptation of library services to research support at the University of Girona. We have analyzed the current status and come up with some proposals intended to enhance collaboration between librarians and researchers at the Universitat de Girona

Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya

Author: Gil-Cano, Damià
López-Borrull, Alexandre
Date: 2018 June 5
Abstract: El canvi del paradigma tecnològic ha provocat un canvi en el consum de la informació. En tant que ubiqua, la informació en format digital és accessible des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. En l’àmbit acadèmic aquesta accessibilitat ha provocat, entre altres fets, que la biblioteca física ja no sigui el punt de partida de la recerca acadèmica. En aquest sentit els bibliotecaris universitaris, atents a tots aquests canvis, estan aprofitant aquestes noves oportunitats per a oferir nous serveis adaptats a les noves necessitats informacionals dels seus usuaris. A partir de la figura de recent aparició del bibliotecari integrat s’estudia una possible adaptació dels serveis bibliotecaris de suport a la recerca a la Universitat de Girona. S’analitza l’estat actual i es fan un seguit de propostes amb la intenció de potenciar la col·laboració entre els bibliotecaris i els investigadors a la UdG
El cambio del paradigma tecnológico ha provocado un cambio en el consumo de la información. En cuanto que ubicua, la información en formato digital es accesible desde cualquier lugar y en cualquier momento. En el ámbito académico esta accesibilidad ha provocado, entre otros hechos, que la biblioteca física ya no sea el punto de partida de la investigación académica. En este sentido los bibliotecarios universitarios, atentos a todos estos cambios, están aprovechando estas nuevas oportunidades para ofrecer nuevos servicios adaptados a las nuevas necesidades informacionales de sus usuarios. A partir de la figura de reciente aparición del bibliotecario integrado se estudia una posible adaptación de los servicios bibliotecarios de apoyo a la investigación en la Universitat de Girona. Se analiza el estado actual y se hacen una serie de propuestas con la intención de potenciar la colaboración entre los bibliotecarios y los investigadores en la UdG
The technological paradigm shift has caused a change in the consumption of information. Ubiquitously, the digital information is accessible from anywhere at any time. Academically this accessibility has led to, among other facts, that the physical library is no longer the starting point of academic research. In this sense librarians, aware of all these changes, are taking advantage of these new opportunities to offer new services adapted to the informational needs of their users. From the emerging figure named embedded librarian, we attempt to study in this work a possible adaptation of library services to research support at the University of Girona. We have analyzed the current status and come up with some proposals intended to enhance collaboration between librarians and researchers at the Universitat de Girona
Document access: http://hdl.handle.net/2072/320699
Language: cat
Publisher: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Biblioteconomia -- Investigació -- Catalunya -- Girona
Library science -- Research -- Catalonia -- Girona
Bibliotecaris
Librarians
Biblioteques -- Personal
Library employees
Biblioteques universitàries -- Catalunya -- Girona
Academic libraries -- Catalonia -- Girona
Title: El Bibliotecari integrat a la Universitat de Girona: propostes de nous serveis bibliotecaris
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors