Item


Violència de gènere a les universitats catalanes: mesures per a la prevenció i superació = Gender-based Violence at Catalan Universities: Prevention and Eradication Measures

Existing data on gender-based violence show that the problem exists all over the world. The data also run counter to the stereotype of women as victims, altering our view of what the causes of the problem are and where it now exists. Data from international research indicate that gender-based violence is also present in university life and there are already numerous initiatives and experiences on many campuses throughout the world that involve implementing measures to prevent and stop gender-based violence. In our research, we have analysed the issue in a number of Catalan universities in order to offer measures that may contribute to eradicating this kind of violence and making our universities free of violence against women

Les dades existents sobre violència de gènere mostren que aquesta problemàtica està present arreu del món i trenquen amb els estereotips sobre les dones víctimes, les causes i on es produeix. Dades d’investigacions internacionals indiquen que la violència de gènere és un fenomen que també es dóna en l’àmbit universitari, i existeixen ja nombroses iniciatives i experiències en moltes universitats del món que implementen mesures per prevenir i evitar situacions de violència de gènere en aquest context. En la recerca que presentem hem analitzat aquesta problemàtica en algunes universitats catalanes amb l’objectiu d’aportar mesures per contribuir a la superació de la violència i fer de les nostres universitats espais lliures de violència contra les dones

Les données qui existent sur la violence sexiste montrent que cette problématique est présente un peu partout dans le monde et contredisent les stéréotypes sur les femmes victimes, les causes et les lieux où les agressions se produisent. Les données de recherches internationales montrent que la violence sexiste est un phénomène qui est aussi présent dans le monde universitaire, et il existe déjà de nombreuses initiatives et expériences dans de nombreuses universités du monde qui permettent de mettre en œuvre des mesures pour prévenir et éviter des situations de violence sexiste dans ce contexte. Dans la recherche que nous pré- sentons, nous avons analysé cette problématique dans certaines universités catalanes dans le but d’apporter des mesures pour contribuer à dépasser ce problème et faire en sorte que nos universités soient des espaces libres de violence contre les femmes

Los datos existentes sobre violencia de género muestran que esta problemática está presente en todo el mundo y rompen con los estereotipos sobre las mujeres víctimas, las causas y dónde se produce. Datos de investigaciones internacionales indican que la violencia de género es un fenómeno que también se da en el ámbito universitario, y existen ya numerosas iniciativas y experiencias en muchas universidades del mundo que implementan medidas para prevenir y evitar situaciones de violencia de género en este contexto. En la investigación que se presenta hemos analizado esta problemática en algunas universidades catalanas con el objetivo de aportar medidas para contribuir en la superación de la violencia y hacer de nuestras universidades espacios libres de violencia contra las mujeres

Universitat de Barcelona

Author: Valls, Rosa
Flecha, Ainhoa
Melgar Alcantud, Patrícia
Date: 2018 June 5
Abstract: Existing data on gender-based violence show that the problem exists all over the world. The data also run counter to the stereotype of women as victims, altering our view of what the causes of the problem are and where it now exists. Data from international research indicate that gender-based violence is also present in university life and there are already numerous initiatives and experiences on many campuses throughout the world that involve implementing measures to prevent and stop gender-based violence. In our research, we have analysed the issue in a number of Catalan universities in order to offer measures that may contribute to eradicating this kind of violence and making our universities free of violence against women
Les dades existents sobre violència de gènere mostren que aquesta problemàtica està present arreu del món i trenquen amb els estereotips sobre les dones víctimes, les causes i on es produeix. Dades d’investigacions internacionals indiquen que la violència de gènere és un fenomen que també es dóna en l’àmbit universitari, i existeixen ja nombroses iniciatives i experiències en moltes universitats del món que implementen mesures per prevenir i evitar situacions de violència de gènere en aquest context. En la recerca que presentem hem analitzat aquesta problemàtica en algunes universitats catalanes amb l’objectiu d’aportar mesures per contribuir a la superació de la violència i fer de les nostres universitats espais lliures de violència contra les dones
Les données qui existent sur la violence sexiste montrent que cette problématique est présente un peu partout dans le monde et contredisent les stéréotypes sur les femmes victimes, les causes et les lieux où les agressions se produisent. Les données de recherches internationales montrent que la violence sexiste est un phénomène qui est aussi présent dans le monde universitaire, et il existe déjà de nombreuses initiatives et expériences dans de nombreuses universités du monde qui permettent de mettre en œuvre des mesures pour prévenir et éviter des situations de violence sexiste dans ce contexte. Dans la recherche que nous pré- sentons, nous avons analysé cette problématique dans certaines universités catalanes dans le but d’apporter des mesures pour contribuer à dépasser ce problème et faire en sorte que nos universités soient des espaces libres de violence contre les femmes
Los datos existentes sobre violencia de género muestran que esta problemática está presente en todo el mundo y rompen con los estereotipos sobre las mujeres víctimas, las causas y dónde se produce. Datos de investigaciones internacionales indican que la violencia de género es un fenómeno que también se da en el ámbito universitario, y existen ya numerosas iniciativas y experiencias en muchas universidades del mundo que implementan medidas para prevenir y evitar situaciones de violencia de género en este contexto. En la investigación que se presenta hemos analizado esta problemática en algunas universidades catalanas con el objetivo de aportar medidas para contribuir en la superación de la violencia y hacer de nuestras universidades espacios libres de violencia contra las mujeres
Document access: http://hdl.handle.net/2072/320799
Language: cat
Publisher: Universitat de Barcelona
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Violència envers les dones
Women -- Abuse of
Title: Violència de gènere a les universitats catalanes: mesures per a la prevenció i superació = Gender-based Violence at Catalan Universities: Prevention and Eradication Measures
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors