Item


Els prats de dall de la plana de la Selva, l’últim hàbitat per a diverses plantes higròfiles a terra baixa

The hay meadows of the Selva plain (NE part of Iberian Peninsula), the last habitat for several hygrophilous plants in the Mediterranean littoral area The Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. 1931 coastal hay meadows are a very interesting natural habitat because they are the only environment in which several taxa very rare in Catalonia can grow. The hygrophile species that grow in the meadows of the Selva plain are listed and the need to maintain these meadows in order to preserve the floristic diversity of the area is stressed

Els prats de dall litorals del Gaudinio fragilis- Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. 1931, són un hàbitat de gran interès perquè és l’únic ambient on poden fer-se alguns tàxons molt rars a casa nostra. En aquest treball es presenta la relació de les espècies higròfiles que es fan als prats de la plana de la Selva i es valora la necessitat de mantenir-los per preservar la diversitat florística de la comarca

Los prados de siega litorales del Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. 1931, son un hábitat de gran interés puesto que es el único ambiente donde pueden crecer algunos taxones muy raros en Cataluña. En este trabajo se presenta la relación de las especies higrófilas que existen en los prados del llano de la Selva y se valora la necesidad de mantenerlos para preservar la diversidad florística de la comarca

Institut d’Estudis Catalans. Institució Catalana dHistòria Natural

Author: Mercadal i Corominas, Gabriel
Vilar Sais, Lluís
Viñas i Teixidor, Xavier
Date: 2018 June 5
Abstract: The hay meadows of the Selva plain (NE part of Iberian Peninsula), the last habitat for several hygrophilous plants in the Mediterranean littoral area The Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. 1931 coastal hay meadows are a very interesting natural habitat because they are the only environment in which several taxa very rare in Catalonia can grow. The hygrophile species that grow in the meadows of the Selva plain are listed and the need to maintain these meadows in order to preserve the floristic diversity of the area is stressed
Els prats de dall litorals del Gaudinio fragilis- Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. 1931, són un hàbitat de gran interès perquè és l’únic ambient on poden fer-se alguns tàxons molt rars a casa nostra. En aquest treball es presenta la relació de les espècies higròfiles que es fan als prats de la plana de la Selva i es valora la necessitat de mantenir-los per preservar la diversitat florística de la comarca
Los prados de siega litorales del Gaudinio fragilis-Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. 1931, son un hábitat de gran interés puesto que es el único ambiente donde pueden crecer algunos taxones muy raros en Cataluña. En este trabajo se presenta la relación de las especies higrófilas que existen en los prados del llano de la Selva y se valora la necesidad de mantenerlos para preservar la diversidad florística de la comarca
Document access: http://hdl.handle.net/2072/320875
Language: cat
Publisher: Institut d’Estudis Catalans. Institució Catalana dHistòria Natural
Rights: Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es
Subject: Plantes aquàtiques -- Catalunya -- Selva
Aquatic plants -- Catalonia -- Selva
Title: Els prats de dall de la plana de la Selva, l’últim hàbitat per a diverses plantes higròfiles a terra baixa
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors