Item


"Cual doctora en cielo graduada... ". La poesia femenina per als certàmens literaris amb motiu de la beatificació i canonització de Teresa de Jesús (València, 1614 i 1621; Barcelona, 1614) = "Cual doctora en cielo graduada..." . The feminine poetry for literary contests in honor of the beatification and canonization of Teresa of Ávila (València, 1614 i 1621; Barcelona, 1614)

The aim of this study is to examine the poetic compositions made by women in the three contests held in Valencia and Barcelona on the occasion of the beatification (1614) and subsequent canonization (1622) of Teresa of Jesus; two special moments for the consoli-dation of the fame of the Carmelite nun which allowed the public display and then its printing of feminine poetry. We also analyze the Catalan female participation in the con-test held in Zaragoza in 1614 for the beatification. The study is focused from a female perspective, through the review of eighteen poems signed by women which arrived to us through extensive printed relations. Throughout the commentary of the poems, we analyze the general perception that these women have about Teresa of Jesus and we focus on some of the topical images on the life and work of the founder. We affect the bio-graphical documentation of the authors, sixteen poets ‘circumstances’ known only by na-me and surname (s) printed in the section. We also provide some brief touches on women’s perception of the Carmelite nun from Avila figure in the Catalan language a

L’objectiu d’aquest estudi és examinar les composicions poètiques aportades per dones als tres certàmens celebrats a València i Barcelona, amb motiu de la beatificació (1614) i posterior canonització (1622) de Teresa de Jesús; dos moments clau per a la consolidació de la fama de la carmelitana avilesa que van possibilitar l’exhibició pública i impressió de poesia femenina. Analitzem també la participació femenina catalana al certamen celebrat a Saragossa el 1614 per la beatificació. L’estudi està enfocat des d’una perspectiva femenina, a través de la revisió de dihuit poesies amb signatura de dones que ens han transmès les extenses relacions impreses. Al llarg del comentari dels poemes, analitzem la percepció general que aquestes dones tenen de Teresa de Jesús y ens centrem en algunes de les imatges tòpiques sobre la vida i l’obra de la fundadora. Incidim en la documentació biogràfica de les autores, setze poetes ‘de circumstàncies’ conegudes tan sols per un nom i cognom(s) estampats a la rúbrica. A més, proporcionem unes breus pinzellades sobre la recepció femenina de la figura de la carmelita avilesa a l’àmbit lingüístic català

Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història

Author: Zaragoza, Verònica
Date: 2018 June 5
Abstract: The aim of this study is to examine the poetic compositions made by women in the three contests held in Valencia and Barcelona on the occasion of the beatification (1614) and subsequent canonization (1622) of Teresa of Jesus; two special moments for the consoli-dation of the fame of the Carmelite nun which allowed the public display and then its printing of feminine poetry. We also analyze the Catalan female participation in the con-test held in Zaragoza in 1614 for the beatification. The study is focused from a female perspective, through the review of eighteen poems signed by women which arrived to us through extensive printed relations. Throughout the commentary of the poems, we analyze the general perception that these women have about Teresa of Jesus and we focus on some of the topical images on the life and work of the founder. We affect the bio-graphical documentation of the authors, sixteen poets ‘circumstances’ known only by na-me and surname (s) printed in the section. We also provide some brief touches on women’s perception of the Carmelite nun from Avila figure in the Catalan language a
L’objectiu d’aquest estudi és examinar les composicions poètiques aportades per dones als tres certàmens celebrats a València i Barcelona, amb motiu de la beatificació (1614) i posterior canonització (1622) de Teresa de Jesús; dos moments clau per a la consolidació de la fama de la carmelitana avilesa que van possibilitar l’exhibició pública i impressió de poesia femenina. Analitzem també la participació femenina catalana al certamen celebrat a Saragossa el 1614 per la beatificació. L’estudi està enfocat des d’una perspectiva femenina, a través de la revisió de dihuit poesies amb signatura de dones que ens han transmès les extenses relacions impreses. Al llarg del comentari dels poemes, analitzem la percepció general que aquestes dones tenen de Teresa de Jesús y ens centrem en algunes de les imatges tòpiques sobre la vida i l’obra de la fundadora. Incidim en la documentació biogràfica de les autores, setze poetes ‘de circumstàncies’ conegudes tan sols per un nom i cognom(s) estampats a la rúbrica. A més, proporcionem unes breus pinzellades sobre la recepció femenina de la figura de la carmelita avilesa a l’àmbit lingüístic català
Document access: http://hdl.handle.net/2072/320959
Language: cat
Publisher: Universitat de Barcelona. Facultat de Geografia i Història
Rights: Attribution 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
Subject: Teresa de Jesús, santa, 1515-1582
Certàmens literaris -- País Valencià -- València
Literature -- Competitions -- Valencia
Certàmens literaris -- Catalunya -- Barcelona
Literature -- Competitions -- Catalonia -- Barcelona
Title: "Cual doctora en cielo graduada... ". La poesia femenina per als certàmens literaris amb motiu de la beatificació i canonització de Teresa de Jesús (València, 1614 i 1621; Barcelona, 1614) = "Cual doctora en cielo graduada..." . The feminine poetry for literary contests in honor of the beatification and canonization of Teresa of Ávila (València, 1614 i 1621; Barcelona, 1614)
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors