Item


Proposta d’un catàleg de turisme d’experiències basat en el valor productiu del paisatge al Lluçanès

L’objectiu principal d’aquest treball és emprar els instruments d’ordenació i gestió de paisatge per a la creació d’un producte turístic. Els objectius específics són, en primer lloc analitzar els recursos turístics del Lluçanès a partir de la informació existent. En segon lloc, definir els valors productius del paisatge. En tercer lloc, identificar experiències turístiques a partir de les entrevistes amb els empresaris del Lluçanès i de la literatura revisada. En quart lloc, crear una proposta de catàleg de turisme d’experiències basat en els valors productius del paisatge, havent definit els públics objectius. I en cinquè i darrer lloc, plantejar una experiència turística desenvolupada per a un públic objectiu

The main objective of this work is to use the instruments of landscape planning and management for the creation of a tourist product. The specific objectives are firstly; analyze tourism resources of Lluçanès area from existing information. Secondly; define the productive values of the landscape. Thirdly; identify tourism experiences based on interviews with employers of Lluçanès area and literature reviewed. Fourthly; create a proposal for a catalog of tourism experiences based on the production values of the landscape, having defined previously target audiences. And fifthly; lay out a tourist experience developed for a target audience

Manager: Grau Parramon, Sílvia
Costals, Caterina
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat de Turisme
Author: Mussons Olivella, Núria
Date: 2018 June 5
Abstract: L’objectiu principal d’aquest treball és emprar els instruments d’ordenació i gestió de paisatge per a la creació d’un producte turístic. Els objectius específics són, en primer lloc analitzar els recursos turístics del Lluçanès a partir de la informació existent. En segon lloc, definir els valors productius del paisatge. En tercer lloc, identificar experiències turístiques a partir de les entrevistes amb els empresaris del Lluçanès i de la literatura revisada. En quart lloc, crear una proposta de catàleg de turisme d’experiències basat en els valors productius del paisatge, havent definit els públics objectius. I en cinquè i darrer lloc, plantejar una experiència turística desenvolupada per a un públic objectiu
The main objective of this work is to use the instruments of landscape planning and management for the creation of a tourist product. The specific objectives are firstly; analyze tourism resources of Lluçanès area from existing information. Secondly; define the productive values of the landscape. Thirdly; identify tourism experiences based on interviews with employers of Lluçanès area and literature reviewed. Fourthly; create a proposal for a catalog of tourism experiences based on the production values of the landscape, having defined previously target audiences. And fifthly; lay out a tourist experience developed for a target audience
Document access: http://hdl.handle.net/2072/321195
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Turisme cultural -- Catalunya -- Lluçanès
Heritage tourism -- Catalonia -- Lluçanès
Turisme -- Aspectes ambientals -- Catalunya -- Lluçanès
Tourism -- Environmental aspects -- Catalonia -- Lluçanès
Paisatge -- Catalunya -- Lluçanès
Landscape -- Catalonia -- Lluçanès
Title: Proposta d’un catàleg de turisme d’experiències basat en el valor productiu del paisatge al Lluçanès
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors