Item


Aules d’acollida com a recurs educatiu per a la inclusió d’alumnes nouvinguts

Aquest estudi qualitatiu tracta sobre la utilització de les aules d’acollida com a recurs per a la inclusió dels alumnes nouvinguts, per part d’alguns centres d’educació primària de Girona i Vic. L’objectiu principal és poder analitzar com es fa la planificació i el tractament de les llengües en aquests centres. Per poder assolir aquest objectiu s’investiga sobre un conjunt de factors com ara el Sistema Educatiu a Catalunya, la immersió lingüística, l’atenció a la diversitat i l’acollida lingüística, entre molts d’altres. Tots aquests factors són determinants que tenen incidència en la planificació i el tractament de les llengües. La investigació pretén descobrir quins són els punts forts i els punts febles de les aules d’acollida com a recurs per a la inclusió. La metodologia d’estudi es fonamenta amb entrevistes a tutors/es d’aules ordinàries i a tutors/es d’aules d’acollida de cadascun dels centres seleccionats. Les conclusions d’aquest estudi pretenen establir uns criteris i orientar els protocols més adequats de polítiques futures, per garantir uns resultats més satisfactoris en la inclusió de l’alumnat nouvinguts

This qualitative report is about the use of reception classes as a resource for the inclusion of new students by some Primary Schools in Girona and Vic. The main purpose is to be able to analyze how these schools plan and treat languages. In order to achieve this goal a series of factors have been studied such as the teaching system in Catalonia, language immersion, attention given to diversity and language reception, among others. All these factors are crucial and have an influence on the planning and treatment of languages. The research aims to discover the strengths and weaknesses of reception classes as a resource for inclusion. The study methodology is based on interviews to tutors of normal classes and tutors of reception classes in each of the selected centers. The conclusions of this study hope to establish criteria and guide the most appropriate protocols for future politics, in order to guarantee more successful results in new students’ inclusion

Manager: Serra i Bonet, Josep M.
Other contributions: Universitat de Girona. Departament de Filologia i Comunicació
Author: Forcada Tubau, Sandra
Date: 2018 June 5
Abstract: Aquest estudi qualitatiu tracta sobre la utilització de les aules d’acollida com a recurs per a la inclusió dels alumnes nouvinguts, per part d’alguns centres d’educació primària de Girona i Vic. L’objectiu principal és poder analitzar com es fa la planificació i el tractament de les llengües en aquests centres. Per poder assolir aquest objectiu s’investiga sobre un conjunt de factors com ara el Sistema Educatiu a Catalunya, la immersió lingüística, l’atenció a la diversitat i l’acollida lingüística, entre molts d’altres. Tots aquests factors són determinants que tenen incidència en la planificació i el tractament de les llengües. La investigació pretén descobrir quins són els punts forts i els punts febles de les aules d’acollida com a recurs per a la inclusió. La metodologia d’estudi es fonamenta amb entrevistes a tutors/es d’aules ordinàries i a tutors/es d’aules d’acollida de cadascun dels centres seleccionats. Les conclusions d’aquest estudi pretenen establir uns criteris i orientar els protocols més adequats de polítiques futures, per garantir uns resultats més satisfactoris en la inclusió de l’alumnat nouvinguts
This qualitative report is about the use of reception classes as a resource for the inclusion of new students by some Primary Schools in Girona and Vic. The main purpose is to be able to analyze how these schools plan and treat languages. In order to achieve this goal a series of factors have been studied such as the teaching system in Catalonia, language immersion, attention given to diversity and language reception, among others. All these factors are crucial and have an influence on the planning and treatment of languages. The research aims to discover the strengths and weaknesses of reception classes as a resource for inclusion. The study methodology is based on interviews to tutors of normal classes and tutors of reception classes in each of the selected centers. The conclusions of this study hope to establish criteria and guide the most appropriate protocols for future politics, in order to guarantee more successful results in new students’ inclusion
Document access: http://hdl.handle.net/2072/321276
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Llengua segona -- Adquisició
Second language acquisition
Aules d’acollida
Host classrooms
Educació inclusiva
Inclusive education
Title: Aules d’acollida com a recurs educatiu per a la inclusió d’alumnes nouvinguts
Type: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors