Item


El nivell de burnout dels professionals d’infermeria dels Hospitals Promotors de la Salut

La síndrome de burnout o de desgast professional és una resposta inadequada a l’estrès laboral definida per Maslach i Jackson el 1981, caracteritzada per un alt nivell d’esgotament emocional, despersonalització i una baixa realització personal, que afecta sobretot a aquells que han de treballar en contacte amb altre gent de manera mantinguda. Els professionals d’infermeria han estat identificats com un dels principals grups de risc per al desenvolupament de la síndrome. Aquesta pot afectar tant a la salut física com mental, portant a una disminució de l’eficàcia i l’eficiència, a l’absentisme i a una menor qualitat assistencial, posant en perill valors primordials de la professió infermera com la vocació de servei i la relació amb el pacient. Un entorn de treball favorable és d’interès tant per a empleats com per a ocupadors, no només pel que fa la qualitat de vida dels afectats, sinó també pel que fa a les pèrdues econòmiques que es produeixen com a conseqüència. Les institucions que promouen la salut dels treballadors augmenten la productivitat i la qualitat del servei prestat a llarg termini, presenten major retenció d’empleats, eviten baixes innecessàries i minimitzen els costos que se’n derivarien. En aquest context, la Xarxa Internacional d’Hospitals Promotors de la Salut neix promoguda per la regió europea de l’OMS amb un dels seus objectius essent millorar la salut de pacients i personal Objectius. Comparar el nivell de burnout entre el personal infermer dels centres pertanyents a la Xarxa d’Hospitals i Serveis Promotors de la Salut i el dels centres no pertanyents a aquesta; determinar la prevalença de la síndrome entre el personal infermer hospitalari de la Regió Sanitària de Girona; identificar-ne la relació amb diversos factors sociodemogràfics i laborals i definir un perfil epidemiològic de risc Metodologia. La població d’estudi serà el personal d’infermeria dels centres escollits de la Regió Sanitària de Girona, als quals s’administrarà el Maslach Burnout Inventory, que valora l’esgotament emocional, la despersonalització i la realització personal. També es recolliran dades sociodemogràfiques i laborals mitjançant una enquesta d’elaboració pròpia. Existirà burnout davant un alt grau d’esgotament emocional i despersonalització. Per intentar establir la relació entre la síndrome i la resta de variables es realitzarà un test de chi-quadrat

Burnout syndrome is an inappropriate response to work-related stress defined by Maslach & Jackson in 1981, characterized by emotional exhaustion, depersonalization and reduced personal accomplishment, which affects mostly these who work in contact with other individuals. Nursing professionals have been identified as a major risk group for the development of the syndrome. It can affect physical and mental health, leading to a decrease in effectiveness and efficiency, absenteeism and lower quality care, endangering fundamental values of the nursing profession like dedication to service and nurse-patient relationship. A favorable working environment is of interest both for employees and employers, not only regarding life quality of those affected, but also the economic losses that occur as a result. Institutions promoting workers health increase productivity and quality of service in the long term have higher employee retention, avoid unnecessary sick leaves and minimize derived costs. In this context, the International Network of Health Promoting Hospitals was born promoted by the WHO European region with one of its objectives being to improve the health of patients and staff Objectives. To compare the burnout level among nursing staff of the centers belonging to the Network of Health Promoting Hospitals and Health Services and centers that do not belong to it; to determine the prevalence of the syndrome among hospital staff nurses in the Health Region of Girona; to identify its relationship with several sociodemographic and occupational factors and to define an epidemiological risk profile Methodology. Study population will be the nursing staff of the chosen centers in the Health Region of Girona, to which the Maslach Burnout Inventory will be sent, which evaluates emotional exhaustion, depersonalization and personal accomplishment. Sociodemographic and occupational data will be also collected using an own survey. There will be burnout in front of high emotional exhaustion and depersonalization levels. Chi-square test will be used to try to establish the relationship between the syndrome and other variables

Facultat d’Infermeria

Manager: Bertran i Noguer, Carme
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Infermeria
Author: Marín Moreno, Francesc
Date: 2018 June 5
Abstract: La síndrome de burnout o de desgast professional és una resposta inadequada a l’estrès laboral definida per Maslach i Jackson el 1981, caracteritzada per un alt nivell d’esgotament emocional, despersonalització i una baixa realització personal, que afecta sobretot a aquells que han de treballar en contacte amb altre gent de manera mantinguda. Els professionals d’infermeria han estat identificats com un dels principals grups de risc per al desenvolupament de la síndrome. Aquesta pot afectar tant a la salut física com mental, portant a una disminució de l’eficàcia i l’eficiència, a l’absentisme i a una menor qualitat assistencial, posant en perill valors primordials de la professió infermera com la vocació de servei i la relació amb el pacient. Un entorn de treball favorable és d’interès tant per a empleats com per a ocupadors, no només pel que fa la qualitat de vida dels afectats, sinó també pel que fa a les pèrdues econòmiques que es produeixen com a conseqüència. Les institucions que promouen la salut dels treballadors augmenten la productivitat i la qualitat del servei prestat a llarg termini, presenten major retenció d’empleats, eviten baixes innecessàries i minimitzen els costos que se’n derivarien. En aquest context, la Xarxa Internacional d’Hospitals Promotors de la Salut neix promoguda per la regió europea de l’OMS amb un dels seus objectius essent millorar la salut de pacients i personal Objectius. Comparar el nivell de burnout entre el personal infermer dels centres pertanyents a la Xarxa d’Hospitals i Serveis Promotors de la Salut i el dels centres no pertanyents a aquesta; determinar la prevalença de la síndrome entre el personal infermer hospitalari de la Regió Sanitària de Girona; identificar-ne la relació amb diversos factors sociodemogràfics i laborals i definir un perfil epidemiològic de risc Metodologia. La població d’estudi serà el personal d’infermeria dels centres escollits de la Regió Sanitària de Girona, als quals s’administrarà el Maslach Burnout Inventory, que valora l’esgotament emocional, la despersonalització i la realització personal. També es recolliran dades sociodemogràfiques i laborals mitjançant una enquesta d’elaboració pròpia. Existirà burnout davant un alt grau d’esgotament emocional i despersonalització. Per intentar establir la relació entre la síndrome i la resta de variables es realitzarà un test de chi-quadrat
Burnout syndrome is an inappropriate response to work-related stress defined by Maslach & Jackson in 1981, characterized by emotional exhaustion, depersonalization and reduced personal accomplishment, which affects mostly these who work in contact with other individuals. Nursing professionals have been identified as a major risk group for the development of the syndrome. It can affect physical and mental health, leading to a decrease in effectiveness and efficiency, absenteeism and lower quality care, endangering fundamental values of the nursing profession like dedication to service and nurse-patient relationship. A favorable working environment is of interest both for employees and employers, not only regarding life quality of those affected, but also the economic losses that occur as a result. Institutions promoting workers health increase productivity and quality of service in the long term have higher employee retention, avoid unnecessary sick leaves and minimize derived costs. In this context, the International Network of Health Promoting Hospitals was born promoted by the WHO European region with one of its objectives being to improve the health of patients and staff Objectives. To compare the burnout level among nursing staff of the centers belonging to the Network of Health Promoting Hospitals and Health Services and centers that do not belong to it; to determine the prevalence of the syndrome among hospital staff nurses in the Health Region of Girona; to identify its relationship with several sociodemographic and occupational factors and to define an epidemiological risk profile Methodology. Study population will be the nursing staff of the chosen centers in the Health Region of Girona, to which the Maslach Burnout Inventory will be sent, which evaluates emotional exhaustion, depersonalization and personal accomplishment. Sociodemographic and occupational data will be also collected using an own survey. There will be burnout in front of high emotional exhaustion and depersonalization levels. Chi-square test will be used to try to establish the relationship between the syndrome and other variables
Document access: http://hdl.handle.net/2072/321306
Language: cat
Publisher: Facultat d’Infermeria
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Spain
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
Subject: Síndrome de desgast professional
Burn out (Psicology)
Infermeres -- Estrès laboral
Nurses -- Job stress
Promoció de la salut
Health promotion
Title: El nivell de burnout dels professionals d’infermeria dels Hospitals Promotors de la Salut
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0