Item


La gestió del plurilingüisme a l’escola suïssa: revisió d’un model paradigmàtic de descentralització i coordinació en l’escenari del dret comparat

Consultable en línea a l’enllaç https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/desenvolupament_autogovern/institut-destudis-autogovern/publicacions/reaf-jsg/detalls/reaf29

L’article proposa analitzar el règim lingüístic en l’ensenyament a Suïssa, un Estat federal plurilingüe especialment respectuós amb la diversitat. Formalment, s’estructura en tres parts. A la primera revisa críticament la dimensió política del fet lingüístic i el paper que assumeix l’escola en la protecció de la diversitat lingüística en clau comparada. Seguidament, l’article revisa el marc de repartiment competencial entre la Confederació helvètica i els vint-i-sis cantons en matèria de llengua en l’ensenyament. A Suïssa, el principi de territorialitat s’erigeix com la clau de volta de l’ordenació del règim lingüístic escolar. Cadascun dels cantons suïssos decideix amb plena autonomia quines seran les llengües vehiculars i d’aprenentatge al seu respectiu sistema educatiu. L’article desenvolupa un estudi més detallat del règim lingüístic a l’ensenyament als tres cantons bilingües de Friburg, Berna i el Valais. Conclou analitzant les fórmules d’harmonització i cooperació intercantonal en aquest àmbit. L’exemple suís permet comprovar com pot gestionar-se eficientment un entorn sociolingüístic complex des d’opcions de gestió d’aquesta diversitat en l’àmbit educatiu excepcionalment descentralitzades, i fer-ho garantint el consens, la cooperació i coordinació interna

Generalitat de Catalunya. Departament de Presidència

Author: Pla, Anna Maria
Date: 2020 February 15
Abstract: Consultable en línea a l’enllaç https://presidencia.gencat.cat/ca/ambits_d_actuacio/desenvolupament_autogovern/institut-destudis-autogovern/publicacions/reaf-jsg/detalls/reaf29
L’article proposa analitzar el règim lingüístic en l’ensenyament a Suïssa, un Estat federal plurilingüe especialment respectuós amb la diversitat. Formalment, s’estructura en tres parts. A la primera revisa críticament la dimensió política del fet lingüístic i el paper que assumeix l’escola en la protecció de la diversitat lingüística en clau comparada. Seguidament, l’article revisa el marc de repartiment competencial entre la Confederació helvètica i els vint-i-sis cantons en matèria de llengua en l’ensenyament. A Suïssa, el principi de territorialitat s’erigeix com la clau de volta de l’ordenació del règim lingüístic escolar. Cadascun dels cantons suïssos decideix amb plena autonomia quines seran les llengües vehiculars i d’aprenentatge al seu respectiu sistema educatiu. L’article desenvolupa un estudi més detallat del règim lingüístic a l’ensenyament als tres cantons bilingües de Friburg, Berna i el Valais. Conclou analitzant les fórmules d’harmonització i cooperació intercantonal en aquest àmbit. L’exemple suís permet comprovar com pot gestionar-se eficientment un entorn sociolingüístic complex des d’opcions de gestió d’aquesta diversitat en l’àmbit educatiu excepcionalment descentralitzades, i fer-ho garantint el consens, la cooperació i coordinació interna
Document access: http://hdl.handle.net/2072/372234
Language: cat
Publisher: Generalitat de Catalunya. Departament de Presidència
Rights: Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es
Subject: Llengües -- Dret i legislació -- Suïssa
Language and languages -- Law and legislation -- Switzerland
Multilingüisme -- Suïssa
Multilingualism -- Switzerland
Llenguatge i llengües -- Ensenyament -- Suïssa
Language and languages -- Study and teaching -- Switzerland
Title: La gestió del plurilingüisme a l’escola suïssa: revisió d’un model paradigmàtic de descentralització i coordinació en l’escenari del dret comparat
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors