Item


Comunitats pageses del comtat de Besalú (segles XII-XIII)

This chapter examines the evolution of peasant communities in the county of Besalú, during the XIIth and XIIIth centuries. By 1100 mansi were the standard peasant’s holding, which could be inherited, leased or sold. Serfdom for those helding a mansus became a common feature of peasant communities and redemption fees appear in the county of Besalú with remarcable precocity. The involvement of peasants in markets and commercialization were also important characteristics of the historical evolution during this period. Finally, with the example of Batet de la Serra, it is possible to notice that peasants, acting as a community, were also able to negociate with their lords

Aquest capítol examina l’evolució de les comunitats pageses en el comtat de Besalú durant els segles XII i XIII. Pels volts de l’any 1100, els masos eren el tipus estandard de tinença pagesa que podia ser heretada, establerta o venuda. La servitud pels qui tenien un mas va esdevenir una característica general de les comunitats pageses i el pagament de la remença apareix al comtat de Besalú amb una notable precocitat. La inserció dels pagesos en els mercats i la comercialització també van ser característiques rellevants de l’evolució històrica d’aquest període. Finalment, amb l’exemple de Batet de la Serra es pot observar que els pagesos, actuant com a comunitat, també eren capaços de negociar amb els seus senyors

Amics de Besalú i el seu comtat

Author: To Figueras, Lluís
Date: 2020 February 15
Abstract: This chapter examines the evolution of peasant communities in the county of Besalú, during the XIIth and XIIIth centuries. By 1100 mansi were the standard peasant’s holding, which could be inherited, leased or sold. Serfdom for those helding a mansus became a common feature of peasant communities and redemption fees appear in the county of Besalú with remarcable precocity. The involvement of peasants in markets and commercialization were also important characteristics of the historical evolution during this period. Finally, with the example of Batet de la Serra, it is possible to notice that peasants, acting as a community, were also able to negociate with their lords
Aquest capítol examina l’evolució de les comunitats pageses en el comtat de Besalú durant els segles XII i XIII. Pels volts de l’any 1100, els masos eren el tipus estandard de tinença pagesa que podia ser heretada, establerta o venuda. La servitud pels qui tenien un mas va esdevenir una característica general de les comunitats pageses i el pagament de la remença apareix al comtat de Besalú amb una notable precocitat. La inserció dels pagesos en els mercats i la comercialització també van ser característiques rellevants de l’evolució històrica d’aquest període. Finalment, amb l’exemple de Batet de la Serra es pot observar que els pagesos, actuant com a comunitat, també eren capaços de negociar amb els seus senyors
Document access: http://hdl.handle.net/2072/372362
Language: cat
Publisher: Amics de Besalú i el seu comtat
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Peasantry -- Catalunya -- Besalú
Tinença de la terra -- Catalunya
Land tenure -- Catalonia
Pagesia -- Catalunya
Peasantry -- Catalunya
Besalú (Catalunya: Comtat)
Besalú (Catalonia: County)
Title: Comunitats pageses del comtat de Besalú (segles XII-XIII)
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors