Item


Anàlisi de l’ús de la tècnica de treball cooperatiu del trencaclosques en alumnes de la llicenciatura de psicologia

L’assoliment de l’Espai Europeu d’Educació Superior implica nous rols per a professors i alumnes i la introducció de noves metodologies docents. En aquest article es presenta una experiència d’innovació en la docència de la Psicologia consistent en l’assaig de la tècnica de treball cooperatiu del trencaclosques. Aquesta tècnica s’ha aplicat en una classe de teoria de l’assignatura troncal i anual “Avaluació Psicològica” de segon curs de la llicenciatura de Psicologia. S’exposa el procediment i s’analitzen els pros i els contres de l’ús d’aquesta metodologia segons la perspectiva de la professora i segons el punt de vista dels alumnes

El logro del Espacio Europeo de Educación Superior implica nuevos roles para profesores y alumnos y la introducción de nuevas metodologías docentes. En este artículo se presenta una experiencia de innovación en la docencia de la Psicología consistente en el ensayo de la técnica de trabajo cooperativo del rompecabezas. Esta técnica se ha aplicado en una clase de teoría de la asignatura troncal y anual de “Evaluación Psicológica” de segundo curso de la licenciatura de Psicología. Se expone el procedimiento y se analizan los pros y los contras del uso de esta metodología según la perspectiva de la profesora y según el punto de vista de los alumnos

The achievement of the European Higher Education Area goals requires new roles of the professors and students, as well as the introduction of new educational methodologies. The aim of this article is to present an innovative approach to teaching psychology which consists of the application of jigsaw cooperative learning. This technique was used in a second year university lecture on the core subject of “Psychological Assessment”. The procedure and the pros and cons of this technique use are discussed from the perspectives of both the teacher and the students

Universitat de Girona. Departament de Psicologia

Author: Font-Mayolas, Sílvia
Date: 2020 February 15
Abstract: L’assoliment de l’Espai Europeu d’Educació Superior implica nous rols per a professors i alumnes i la introducció de noves metodologies docents. En aquest article es presenta una experiència d’innovació en la docència de la Psicologia consistent en l’assaig de la tècnica de treball cooperatiu del trencaclosques. Aquesta tècnica s’ha aplicat en una classe de teoria de l’assignatura troncal i anual “Avaluació Psicològica” de segon curs de la llicenciatura de Psicologia. S’exposa el procediment i s’analitzen els pros i els contres de l’ús d’aquesta metodologia segons la perspectiva de la professora i segons el punt de vista dels alumnes
El logro del Espacio Europeo de Educación Superior implica nuevos roles para profesores y alumnos y la introducción de nuevas metodologías docentes. En este artículo se presenta una experiencia de innovación en la docencia de la Psicología consistente en el ensayo de la técnica de trabajo cooperativo del rompecabezas. Esta técnica se ha aplicado en una clase de teoría de la asignatura troncal y anual de “Evaluación Psicológica” de segundo curso de la licenciatura de Psicología. Se expone el procedimiento y se analizan los pros y los contras del uso de esta metodología según la perspectiva de la profesora y según el punto de vista de los alumnos
The achievement of the European Higher Education Area goals requires new roles of the professors and students, as well as the introduction of new educational methodologies. The aim of this article is to present an innovative approach to teaching psychology which consists of the application of jigsaw cooperative learning. This technique was used in a second year university lecture on the core subject of “Psychological Assessment”. The procedure and the pros and cons of this technique use are discussed from the perspectives of both the teacher and the students
Document access: http://hdl.handle.net/2072/372709
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona. Departament de Psicologia
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Aprenentatge cooperatiu
Espai Europeu d’Educació Superior
Cooperative learning
European Higher Education Area
Aprenentatge -- Treball en equip
Team learning approach in education
Title: Anàlisi de l’ús de la tècnica de treball cooperatiu del trencaclosques en alumnes de la llicenciatura de psicologia
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors