Item


Presentación: Empoderamiento Juvenil y Pedagogía Social = Presentation: Youth Empowerment and Social Pedagogy

Presentation at number 30 (year 2017) of the magazine "Pedagogía social : revista interuniversitaria". The present monographic issue pedagogically develops and delimits the concept of empowerment, in particular when applied to young people, describing experiences, spaces, interpretations and meaning that young people attribute to this concept, as well as the capabilities and competences that are required in order to articulate reliable educational processes in order to promote this term

Presentació al número 30 (any 2017) de la revista "Pedagogía social: revista interuniversitaria", edició monogràfica dedicada al concepte d’empoderament des d’una perspectiva pedagògica, i en particular aplicat als joves, i que descriu experiències, espais, interpretacions i significats que els joves atribueixen a aquest concepte, així com les capacitats i competències que es requereixen per tal d’articular processos educatius fiables per promoure aquest terme

Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social

Author: Soler Masó, Pere
Date: 2020 February 15
Abstract: Presentation at number 30 (year 2017) of the magazine "Pedagogía social : revista interuniversitaria". The present monographic issue pedagogically develops and delimits the concept of empowerment, in particular when applied to young people, describing experiences, spaces, interpretations and meaning that young people attribute to this concept, as well as the capabilities and competences that are required in order to articulate reliable educational processes in order to promote this term
Presentació al número 30 (any 2017) de la revista "Pedagogía social: revista interuniversitaria", edició monogràfica dedicada al concepte d’empoderament des d’una perspectiva pedagògica, i en particular aplicat als joves, i que descriu experiències, espais, interpretacions i significats que els joves atribueixen a aquest concepte, així com les capacitats i competències que es requereixen per tal d’articular processos educatius fiables per promoure aquest terme
Document access: http://hdl.handle.net/2072/373226
Language: eng
spa
Publisher: Sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social
Rights: Attribution-NonCommercial 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Subject: Apoderament (Ciències socials)
Empowerment (Social sciences)
Joves -- Aspectes socials
Youth -- Social aspects
Title: Presentación: Empoderamiento Juvenil y Pedagogía Social = Presentation: Youth Empowerment and Social Pedagogy
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors