Item


La pràctica de la poligàmia: una aproximació a la seva presència al municipi de Salt

D’entre les diferents estructures familiars, la poligàmia esdevé una de les realitats més complexes que conviuen al territori espanyol. Definida com a il·legal i marcada per l’estigma que suposa a la societat d’acollida, la poligàmia es configura com una realitat familiar sovint amagada i que genera situacions de risc i vulnerabilitat en els seus membres. A partir de les experiències de diferents professionals, es realitza una investigació sobre la seva presència i impacte al municipi de Salt. S’analitzen les situacions de desigualtat i vulnerabilitat que pateixen les segones i terceres dones, per finalment definir estratègies i objectius per a l’educació social

Among the different family structures, polygamy becomes one of the most complex realities, which are present in Spanish society. Defined as illegal and marked by the stigma in the host society, polygamy is configured as an often-hidden family reality that generates situations of risk and vulnerability in its members. Based on the experiences of different professionals, a research is carried out on its presence and impact in the municipality of Salt. The situation of inequality and vulnerability suffered by the second and third wives is analysed, to finally define strategies and objectives for social education

Entre las diferentes realidades familiares, la poligamia resulta una de las realidades más complejas presentes en la sociedad española. Definida como ilegal y marcada por el estigma de la sociedad de acogida, la poligamia se configura como una realidad familiar frecuentemente escondida i que genera situaciones de riesgo y vulnerabilidad para sus miembros. A partir de las experiencias de diferentes profesionales, se realiza una investigación sobre su presencia e impacto en el municipio de Salt. Se analizan las situaciones de desigualdad y vulnerabilidad de las segundas y terceras esposas para finalmente definir estrategias y objetivos para la educación social

Manager: Carbonell Camós, Eliseu
Other contributions: Universitat de Girona. Facultat d’Educació i Psicologia
Author: Blattler Perdiguero, Anahí
Date: 2020 February 15
Abstract: D’entre les diferents estructures familiars, la poligàmia esdevé una de les realitats més complexes que conviuen al territori espanyol. Definida com a il·legal i marcada per l’estigma que suposa a la societat d’acollida, la poligàmia es configura com una realitat familiar sovint amagada i que genera situacions de risc i vulnerabilitat en els seus membres. A partir de les experiències de diferents professionals, es realitza una investigació sobre la seva presència i impacte al municipi de Salt. S’analitzen les situacions de desigualtat i vulnerabilitat que pateixen les segones i terceres dones, per finalment definir estratègies i objectius per a l’educació social
Among the different family structures, polygamy becomes one of the most complex realities, which are present in Spanish society. Defined as illegal and marked by the stigma in the host society, polygamy is configured as an often-hidden family reality that generates situations of risk and vulnerability in its members. Based on the experiences of different professionals, a research is carried out on its presence and impact in the municipality of Salt. The situation of inequality and vulnerability suffered by the second and third wives is analysed, to finally define strategies and objectives for social education
Entre las diferentes realidades familiares, la poligamia resulta una de las realidades más complejas presentes en la sociedad española. Definida como ilegal y marcada por el estigma de la sociedad de acogida, la poligamia se configura como una realidad familiar frecuentemente escondida i que genera situaciones de riesgo y vulnerabilidad para sus miembros. A partir de las experiencias de diferentes profesionales, se realiza una investigación sobre su presencia e impacto en el municipio de Salt. Se analizan las situaciones de desigualdad y vulnerabilidad de las segundas y terceras esposas para finalmente definir estrategias y objetivos para la educación social
Document access: http://hdl.handle.net/2072/373699
Language: cat
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
Rights URI: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Subject: Poligàmia -- Salt (Catalunya)
Integració social -- Salt (Catalunya)
Polygamy -- Salt (Catalonia)
Social integration -- Salt (Catalonia)
Title: La pràctica de la poligàmia: una aproximació a la seva presència al municipi de Salt
Type: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Repository: Recercat

Subjects

Authors