Ítem


Aproximació a les intervencions educatives en el temps lliure

La dècada dels 90 es presenta com una dècada amb interessants canvis dins elmón educatiu pel que fa a Catalunya i a l’Estat Espanyol. D’una banda, la implantacióde la Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu motiva una gran quantitat derecerques i reflexions a l’entorn de l’educació i de les funcions que aquesta ha d’exercir.D’altra banda cal considerar els Nous Plans d’Estudis Universitaris, en especial,els relacionats amb el món de l’educació. Els anys noranta prometen ser uns anysd’importants innovacions en el terreny educatiu

Universitat de Girona

Autor: Soler Masó, Pere
Resum: La dècada dels 90 es presenta com una dècada amb interessants canvis dins elmón educatiu pel que fa a Catalunya i a l’Estat Espanyol. D’una banda, la implantacióde la Llei d’Ordenació General del Sistema Educatiu motiva una gran quantitat derecerques i reflexions a l’entorn de l’educació i de les funcions que aquesta ha d’exercir.D’altra banda cal considerar els Nous Plans d’Estudis Universitaris, en especial,els relacionats amb el món de l’educació. Els anys noranta prometen ser uns anysd’importants innovacions en el terreny educatiu
Accés al document: http://hdl.handle.net/2072/41524
Llenguatge: cat
Editor: Universitat de Girona
Drets: Tots els drets reservats
Matèria: Educació i lleure
Education and leisure
Títol: Aproximació a les intervencions educatives en el temps lliure
Tipus: info:eu-repo/semantics/article
Repositori: Recercat

Matèries

Autors