Item


Espai corporal i praxi constructiva grafomotora a l’edat pre-escolar

En totes les investigacions sobre I’evolució ontogeneticadel nen es parteix d’una serie de pressuposits que,plantejats d’una manera explícita o no, determinen el seuenfoc i les seves conclusions teoriques. La relació existententre desenvolupament i aprenentatge n’es un dels mesimportants. Aquesta relació pot considerar-se com a unidireccional(a/ el desenvolupament es una condició previaa I’aprenentatge o b/ I’aprenentatge és desenvolupament)o be com a mútua i interdependent

Universitat de Girona

Author: Jubert i Gruart, Joaquim
Navarra Alzamora, Josep
Vallès Majoral, Eduard
Abstract: En totes les investigacions sobre I’evolució ontogeneticadel nen es parteix d’una serie de pressuposits que,plantejats d’una manera explícita o no, determinen el seuenfoc i les seves conclusions teoriques. La relació existententre desenvolupament i aprenentatge n’es un dels mesimportants. Aquesta relació pot considerar-se com a unidireccional(a/ el desenvolupament es una condició previaa I’aprenentatge o b/ I’aprenentatge és desenvolupament)o be com a mútua i interdependent
Document access: http://hdl.handle.net/2072/41806
Language: cat
Publisher: Universitat de Girona
Rights: Tots els drets reservats
Subject: Aprenentatge sensoriomotor
Ensenyament preescolar
Infants -- Desenvolupament
Motricitat en els infants
Perceptual-motor learning
Preschool education
Child development
Motor ability in children
Title: Espai corporal i praxi constructiva grafomotora a l’edat pre-escolar
Type: info:eu-repo/semantics/article
Repository: Recercat

Subjects

Authors